zpravodaj KAN č. 61

informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků listopad 2000

e-mail: kan@ms.pragonet.cz, webové stránky: http://www.kan.cz

finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB, a.s., Praha 6,

číslo účtu: 71378/5100, název účtu adresáta:

Klub angažovaných nestraníků, konstatní symbol: 0558

textové příspěvky v T602 (.602) nebo Word (.doc) zasílejte na e-mail: pavelh@imip.monet.cz

NEPRODEJNÉ

O B S A H

usnesení ÚR KAN (11.11.2000)

10. výročí obnovení KAN a 5. výročí zachování samostatného KAN

KAN od roku 1990 do roku 2000

Historie

Posloupnost sjezdů (sněmů)

Chronologie ÚR a RRK

Zpravodaje KAN

členové KAN ve volbách

Co očekává KAN od svých členů

Pavel Holba

Jaroslav Bezděk

Antonín Šimek

Simona Jasinková

Dopis předsednictva PB adresovaný ÚR KAN

Tradice klubů služby "service clubs"
(podle informací v Encyklopedii Britanica)


Usnesení ÚR KAN ze dne 11.11.2000

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

12. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 11.11.2000

Ústřední rada KAN

 1. souhlasí s přihláškou KAN za kolektivního člena Evropského hnutí v ČR s tím, že členství KAN v EH ČR se uskuteční od 1.1.2001 a delegovaným zástupcem KAN v této organizaci určuje P. Holbu

 2. vzala na vědomí materiály sestavené A. Šimkem, J. Bezděkem, J. Domlátilem, P. Holbou a S. Jasinkovou na téma "Co KAN očekává od svých členů" (viz. bod 5. Usnesení ÚR ze dne 7.10.2000). Tyto materiály budou publikovány ve Zpravodaji KAN a předneseny na výročním setkání 25.11.2000

 3. ukládá členům ÚR vypracovat příspěvek na téma "Budoucnost KAN" pro výroční setkání KAN 25.11.2000

 4. vyzývá členy, aby přispěli finančně i naturálně (tonery do kopírovacího stroje, papíry, cartridge do tiskárny a jiné kancelářské potřeby) na činnost a propagaci KAN

Los, Holba

 

Přítomni: Bezděk, Domlátil, Holba, Jasinková, Matějka, Los, Šimková, Šimek

Omluven: Zimmermann

 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN:

16. prosince 2000 v restauraci Na staré faře, Praha 6 od 10.30 hod.


10. výročí obnovení činnosti KAN

5. výročí zachování samostatného KAN

KAN OD ROKU 1990 DO ROKU 2000

Historie

březen 90: setkání KAN v ÚKDŽ na Vinohradech (Ivan Havel, Ivan Sviták, Č. Čejka, Horák, J. Dědek, Hradcová - rozhodnutí o výběrovém členství v KAN - jen pro nestraníky, utvoření přípravného výboru)

16. 5. 90: setkání KAN na Žofíně (host Petr Uhl, MUDr.Jan Štěpánek..)

červen 90: Parlamentní volby (za KAN zvolen Andrej Gjurič)

21. 7. 90: Sněm OF - KAN (odhad: 200 MK, 10000 členů). Z projevu na A. Prouzy na republikovém sněmu OF KAN dne 21.7. 1990: "Říkám-li, že dnes (my KAN) chceme být pravicí v OF, neznamená to, že chceme být pravicí vždy. Dnes se cítíme být pravicí proto, že na základě signálů z místních klubů KAN, tato role převážně vystihuje ob čanské postoje nestraníků, kterých je více jak 8 milionů. Neusilujeme o politickou moc, chceme však vždy dát možnost uplatnění všem, kterým je bytostně cizí jakákoliv stranická ideologie a disciplina".

Jan Štěpánek: "Několik poznámek ke sjezdu KANu" :"Od pracovníků Vládní komise pro vyšetřování událostí z let 1967-70 jsem se dozvěděl, že L.I. Brežněv považoval v r.1968 KAN za nejnebezpečnější organizaci a za důvod k intervenci v ČSSR... Jako bývalý předseda Přípravného výboru KAN v r.1968 ..mám poslední velké přání ..zvolte schopné lidi, s čistým srdcem, s čistýma rukama, bez skvrn kolaborace s bývalou státní bezpečností"

říjen 90: Komunální volby (v Praze zvoleno za KAN 59 (6 + 53) členů do zastupitelstev)

6. 1. 91: společné prohlášení KAN - ODA

2. 3. 91: setkání Pražského mezizastupitelského klubu KAN. Členové za zastupitelstva:

7. 3. 91: Aliance KAN - ODA. Alianční výbor ve složení:

KAN: Bohdan Dvořák, Vojen Güttler, Karel Soukeník, Daniel Šíma

ODA: Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Jaroslav Žegklitz, Ivan Mašek

19. 9. 91: Jednání ODS - KAN. Komuniké podepsali:

za KAN: Dvořák, Prouza, Vlašaný, Písecký, Soukeník, Šíma

za ODS: Macek, Houška, Volák, Zieleniec, Havlík

5-6. 10. 91: I. mezinárodní konference o zločinech komunismu v Praze na Dlabačově

28. 11. 91: Proběhlo setkání představitelů dvanácti demokratických stran a hnutí Komuniké podepsali:

28.11.91: k tomuto datu registrovány tyto Místní kluby KAN:

1. Banská Bystrica 2. Beroun 3. Brandýs/Orl.

4. Bratislava 5. Brezno 6. Brno

7. Frýdek-Místek 8. Havířov 9. Havl.Brod

10. Horní Slavkov 11. Cheb 12. Chrudim

13. Jihlava 14. Jindř.Hradec 15. Karlovy Vary

16. Kašava 17. Kolín 18. Kostelec n/Orl.

19. Košice 20. Libušín 21. Louny

22. Michalovce 23. Mor. Třebová 24. Most

25. Mostkovice 26. Nová Baňa 27. Nový Bydžov

28. Olomouc 29. Ostrov/Ohří 30. Senožaty

31. Písek 32. Plzeň 33. Praha 2

34. Praha 3 35. Praha 4 36. Praha JM

37. Praha 5 38. Praha 6 39. Praha 7

40. Praha 8 41. Praha 10 42. Praha 10

43. Prostějov 44. Příbram 45. Rokycany

46. Skuteč 47. Tábor 48. Toušeň

49. Třebenice 50. Vysoké Mýto 51. Zlín

52. Znojmo 53. Žatec 54. Ždírec/Doubr.

12. 3. 92: beseda KAN v Libni

založení D92 (Battěk, Lánský)

protest KAN proti podvrženým letákům

5-6. 6.92: parlamentní volby

vyhlášení podpory KAN pro ODS při jednání s HZDS

9/92: Sjezd KAN v Praze

10/ 92: první číslo Zpravodaje KAN

7-8.11.92: II. mezinárodní konference o zločinech komunismu

30-31.1.93: Mimořádný sjezd KAN v Praze

10-12.2.93: Bohdan Dvořák ukončil členství v KAN a vstoupil do ODS

6. 3. 93: při zasedání 2. ÚR KAN odstoupení:

nástup náhradníků

jmenování tiskového mluvčího KAN (A. Prouza)

10. 3. 93: tisková konference KAN a zahájení pravidelných pondělních TK

15. 9. 93: podepsání partnerské smlouvy KAN - KDS

23-24.10.93: Sjezd KAN v Praze zvolen předseda Emil Dejmek a nová (třetí) 21-členná ÚR

14. 12. 93: střet Václava Havla a Petra Cibulky u soudu

27. 12. 93: registrováno 68 MK splňujících stanovy

1994: podepsána dohoda KAN - ODS o spolupráci při komunálních volbách

11/94: komunální volby

12/94: KAN registroval pro komunální volby 546 kandidátů, z nichž zvoleno 59: v Praze 11, ve Zlíně 7, v Mělníce 5, v Plzni 4, v Ústí/L. 3, v Prostějově 3, v J. Hradci 2, v Brně 2

4. 3. 95: Politický seminář KAN v Brně

29. 4. 95: Sjezd KAN v Praze

1. 7. 95: ÚR KAN souhlasila s integrací KDS (KAN) - ODS

8/95: dopis MK Liberec zpochybňující integraci s ODS

10/95: setkání odpůrců integrace s ODS

stanovisko odpůrců integrace s ODS předáno tisku

18.11.95: Sjezd KDS rozhodl o rozplynutí KDS v ODS

18-19.11.95: Sjezd KAN ve Svitavách (zvolena nová, čtvrtá, 15-ti členná ÚR a 5-členná ÚRRK)

9. 12. 95: 1. zasedání nové (4.) ÚR

2. 4. 96: zánik KDS sloučením s ODS

21. 4.96: Sjezd KAN v Praze 9 v hotelu Rébus (Prosek)

10/96: KAN kandiduje v 7 volebních obvodech do Senátu

3/97: nové stanovy KAN schváleny na MV ČR

22. 11. 97: 9. sněm KAN v Praze 5 na Smíchově (zvolena 13-členná 5. ÚR a 3-členná RRK)

15. 1. 98: založeno sdružení DOHODA: Klub angažovaných nestraníků + Pravý Blok + Konzervativní strana

4/98: rozhodnutí o účasti KAN ve sněmovních volbách 98 na kandidátkách Občanské koalice - OK (-Politického klubu)

10. 5. 98: podány k registraci kandidátky OK s 24 členy KAN v 7 volebních krajích

5/98: slavnostní a politická konference KAN v Praze

6/98: volby do PS Parlamentu ČR

11/98: komunální volby 1998, 23 zástupců zvolených za KAN (členů KAN a bezpartijních KANem navržených)

3/99: vznik seskupení politických subjektů NDA (Národní demokratická aliance)

3/99: RRK zvolila za předsedkyni pí. Dagmar Kolaříkovou

6/99: mimořádné komunální volby v Českých Budějovicích

20. 11. 99: 10. sněm KAN a 1. zasedání nové jedenáctičlenné (6.) ÚR KAN a předsednictva ÚR KAN, volba RRK (3 členové)

30. 11. 99: zrušení sekretariátu KAN

5. 8. 00: ÚR rozhodla nepodepsat koaliční smlouvu s ČSSD v rámci NDA

5. 8. 00: ÚR KAN rozhodla o vytvoření volební koalice s Pravým Blokem (volby do VÚSC v listopadu 2000)

7. 9. 00: vytvořeny společné kandidátní listiny s Pravým Blokem pro krajské volby 2000 (koalice PB-KAN)

12.11.00: krajské volby a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

----------

Posloupnost sjezdů (sněmů) KAN

1. sjezd: 6. 10. 90 - zvolena 1. ÚR (33 členů - předseda B. Dvořák)

2. sjezd: 26. 10. 91 - zvolena 2. ÚR (31 členů - předseda B. Dvořák) a 1. ÚRRK (5 členů)

3. sjezd: 19. 9. 92

4. sjezd (mimořádný): 30 a 31. 1. 93 - v únoru vystoupil B. Dvořák z KAN a vstoupil do ODS

5. sjezd 23 a 24. 10. 93 - zvolena 3. ÚR (21 členů - předseda E.Dejmek) a 2. ÚRRK (5 členů)

6. sjezd: 29. 4. 95

7. sjezd: 18 a 19. 11. 95 - zvolena 4. ÚR (15 členů - předseda P. Holba) a 3. ÚRRK (5 členů)

8. sjezd: 21. 4. 96 - zvolena 4. ÚRRK (5 členů)

9. sněm : 22. 11. 97 - zvolena 5. ÚR (13 členů - předseda P. Holba) a 5. RRK

10. sněm: 20. 11. 99 - zvolena 6. ÚR (11 členů - předseda P. Holba) a 6. RRK

----------

Chronologie ÚR a RRK KAN

4. ústřední rada KAN (zvolená sjezdem KAN a předsednictvo zvolené touto Ústřední radou ve Svitavách dne 19.11.1995)

Předseda ÚR KAN: Holba Pavel Ing.CSc., Praha

Místopředseda ÚR KAN: Machač Jiří Ing., Praha

Členové předsednictva ÚR KAN:

Frankenbergerová Helena Ing., Praha (odstoupila 10.3.97)

Písecký Miloslav Ing.CSc., Praha

Švandová Zdeňka Mgr., České Budějovice

Klinovská Helena Ing., Praha (člen PÚR od 15.3.1997)

Ostatní členové ÚR KAN:

Baloun Jiří, Liberec (zemřel 3.1.1996)

Bezděk Jaroslav Ing., Přerov

Králová Daniela, Toušeň (okr. Brandýs nad Labem)

Los Petr RNDr., Olomouc

Matějka Miroslav Ing., Plzeň

Papoušek Tomáš Ing., České Budějovice (odstoupil v červnu 97)

Pavlíček Radomír, Věžky (Přerov) (odstoupil v říjnu 96)

Petira Jan, Velichovky (Jaroměř)

Větrovec Jiří, Žatec (odstoupil 10.7.96)

Volný Jiří Ing., Opava

Náhradníci ÚR KAN:

Dostál Vladimír, Ostrava (člen ÚR od 20.1.96)

Klinovská Helena Ing., Praha (člen ÚR od 27.7.96)

Fischer Alois Ing., Č. Budějovice (člen ÚR od 2.11.96)

Vastlová Jaroslava Ing., Č. Budějovice (člen ÚR od 15.3.97)

Černá Ema Ing., Č. Budějovice (člen ÚR od 14.6.97odstoupila 23.6.97)

Domlátil Jiří Ing., Praha (člen ÚR od 30.8.97)

Ústřední revizní a rozhodčí komise KAN

3. ústřední revizní a rozhodčí komise KAN (zvolená sjezdem KAN a předseda zvolený touto ÚRRK ve Svitavách dne 19.11.1995 a odvolaná sjezdem KAN v Praze 9 dne 21.4.1996)

Předseda ÚRRK KAN: Bouček Jan, Senožaty (Pelhřimov)

Členové ÚRRK KAN: Havelka Zdeněk, Moravská Třebová

Latiok Jiří, Radslavice (Přerov)

Malá Nataša, Jablonec n/N.

Řehulka Miroslav, Nové Město na Moravě (Žďár n/S.)

Náhradníci ÚRRK KAN: Cigánek František, Věžky (Přerov)

Hruboň Jiří, Liberec

4. ústřední revizní a rozhodčí komise KAN (zvolená sjezdem KAN v Praze dne 21. 4.1996)

Předseda ÚRRK KAN: Šiko František Ing., Praha

Členové ÚRRK KAN: Cigánek František, Věžky (Přerov)

Havelka Zdeněk, Moravská Třebová

Michálková Ing., Praha

Řehulka Miroslav, Nové Město na

Moravě (Žďár n/S.)

Náhradníci ÚRRK KAN: Latiok Jiří, Radslavice (Přerov)

Malá Nataša, Jablonec n/N.

Z usnesení 9. sněmu KAN konaného 22.11.1997 v Praze 5

9. Sněm KAN

zvolil za členy 5. ÚR: Ing. Jaroslava Bezděka

Ing. Jiřího Domlátila

Ing. Pavla Holbu, CSc.

Ing. Helenu Klinovskou

Danielu Královou (v červenci 1998 odstoupila)

RNDr. Petra Losa, CSc.

Ing. Jiřího Machače

Ing. Miroslava Matějku

Jana Petiru

Mgr. Evu Šimkovou

Mgr. Zdeňku Švandovou (v dubnu 1999 odstoupila)

Ing. Jiřího Volného

Bedřicha Zimmermanna

za náhradníky ÚR v pořadí:

MUDr. Noru Jeřábkovou (nahradila D. Královou v červenci 1998)

Dr. Evu Hejnarovou (nahradila Z. Švandovou v dubnu 1999)

Ing. Jiřího Karáska

Ing. Aloise Fischera

Antonína Šimka

Ing. Bohumíra Veselku

Vladimíra Dostála

Josefa Prokopce

za členy RRK: Františka Cigánka,

Dagmar Kolaříkovou,

Ing. Marii Michálkovou

za náhradníka RRK: Evu Krauspeovou

vzal na vědomí výsledky voleb do funkcí v ÚR a RRK:

předsedou ÚR byl zvolen: Ing. Pavel Holba, CSc.

místopředsedy ÚR byli zvoleni: RNDr. Petr Los, CSc.

Ing. Jiří Machač

členy předsednictva ÚR byli zvoleni: Ing. Miroslav Matějka

Ing. Jiří Domlátil

předsedkyní RRK byla zvolena: Dagmar Kolaříková

Z usnesení 10. sněmu KAN konaného 20. 11. 1999 v Praze 5

10. sněm KAN

zvolil: za členy 6. ÚR: Ing. Jaroslava Bezděka

Ing. Jiřího Domlátila

Ing. Pavla Holbu, CSc.

Simonu Jasinkovou

Jana Kocourka

RNDr. Petra Losa, CSc.

Ing. Jiřího Machače

Ing. Miroslava Matějku

Antonína Šimka

Mgr. Evu Šimkovou

Bedřicha Zimmermanna

za náhradníky ÚR v pořadí: Dominika Kastnera

MUDr. Noru Jeřábkovou

Ing. Helenu Klinovskou

Dr. Evu Hejnarovou

Ing. Aloise Fischera

Petra Vychodila

za členy RRK: Františka Cigánka

Dagmar Kolaříkovou

Ing. Marii Michálkovou

za náhradníka RRK: Zdeňka Havelku

vzal na vědomí výsledky voleb do funkcí v ÚR a RRK:

předsedou ÚR byl zvolen: Ing. Pavel Holba, CSc.

místopředsedy ÚR byli zvoleni: RNDr. Petr Los

Ing. Jiří Domlátil

Ing. Miroslav Matějka

čl. předsednictva ÚR byla zvolena: Simona Jasinková


Zpravodaje KAN

(vychází ve formátu A5, mimo Zpravodaje č. 19, které vyšlo v 10/94 ve formátu A4)

0. Zpravodaj KAN Nulté číslo - říjen 1992 (12 stran)

pro II. mezinárodní konferenci o zločinech komunismu

konanou ve dnech 7. a 8.11.1992 v Praze 6 na Dlabačově

Zpravodaj č. 1 - 10/92 (12 stran) Zpravodaj č. 2 - 11/92 (12 stran)

Zpravodaj č. 3 - 12/92 (16 stran) Zpravodaj č. 4 - 1/93 (12 stran)

Zpravodaj č. 5 - 2/93 (24 stran) Zpravodaj č. 6 - 3/93 (16 stran)

Zpravodaj č. 7 - 4/93 (12 stran) Zpravodaj č. 8 - 5/93 (12 stran)

Zpravodaj č. 9 - 6/93 (16 stran) Zpravodaj č. 10 - 7/93 (24 stran)

Zpravodaj č. 11 - 9/93 (12 stran) Zpravodaj č. 12 - 11/93 (8 stran)

Zpravodaj č. 13 - 12/93 (8 stran) Zpravodaj č. 14 - 1/94 (8 stran)

Zpravodaj č. 15 - 2/94 (16 stran) Zpravodaj č. 16 - 3/94 (12 stran)

Zpravodaj č. 17 - 5/94 (8 stran ) Zpravodaj č. 18 - 7/94 (16 stran)

Zpravodaj č. 19 - 10/94 (8 stran) Zpravodaj č. 20 - 12/94 (8 stran)

Zpravodaj č. 21 - 2/95 (8 stran) Zpravodaj č. 22 - 3/95 (20 stran)

Zpravodaj č. 23 - 6/95 (32 stran) Zpravodaj č. 24 - 10/95 (24 stran)

Zpravodaj č .25 - 1/96 (32 stran) Zpravodaj č. 26 - 2/96 (32 stran)

Zpravodaj č. 27 - 3/96 (12 stran) Zpravodaj č. 28 - 4/96 (32 stran)

Zpravodaj č. 29 - 6/96 (32 stran) Zpravodaj č. 30 - 7/96 (32 stran)

Zpravodaj č. 31 - 12/96 (32 stran) Zpravodaj č. 32 - 2/97 (32 stran)

Zpravodaj č. 33 - 5/97 (32 stran) Zpravodaj č. 34 - 8/97 (32 stran)

Zpravodaj č. 35 - 10/97 (32 stran) Zpravodaj č. 36 - 11/97 (32 stran)

Zpravodaj č. 37 - 12/97 (32 stran) Zpravodaj č. 38 - 1/98 (36 stran)

Zpravodaj č. 39 - 3/98 (36 stran) Zpravodaj č. 40 - 4/98 (48 stran)

Zpravodaj č. 41 - 5/98 (36 stran) Zpravodaj č. 42 - 6/98 (32 stran)

Zpravodaj č. 43 - 8/98 (24 stran) Zpravodaj č. 44 - 12/98 (32 stran)

Zpravodaj č. 45 - 2/99 (31 stran) Zpravodaj č. 46 - 4/99 (38 stran)

Zpravodaj č. 47 - 6/99 (36 stran) Zpravodaj č. 48 - 7/99 (37 stran)

Zpravodaj č. 49 - 9/99 (37 stran) Zpravodaj č. 50 - 11/99 (32 stran)

Zpravodaj č. 51 - 11/99 (13 stran) Zpravodaj č. 52 - 12/99 (31 stran)

Zpravodaj č. 53 - 1/00 (32 stran) Zpravodaj č. 54 - 2/00 (32 stran)

Zpravodaj č. 55 - 4/00 (32 stran) Zpravodaj č. 56 - 5/00 (32 stran)

Zpravodaj č. 57 - 6/00 (28 stran) Zpravodaj č. 58 - 7/00 (44 stran)

Zpravodaj č. 59 - 9/00 (32 stran) Zpravodaj č. 60 - 10/00 (32 stran)

Zpravodaj č. 61 - 11/00 (20 stran)


Členové KAN ve volbách

Členové KAN na kandidátních listinách Občanské koalice pro sněmovní volby 1998:

Holba Pavel HMP 1.

Machač Jiří StČ 3.

Zimmerman Bedřich st. ZáČ 3.

Petira Jan VýČ 4.

Šimek Antonín VýČ 6.

Matějka Miroslav ZáČ 7.

Kastner Dominik SeČ 8.

Líkařová Blanka JiČ 8.

Volný Jiří SeM 9.

Hák Richard VýČ 9.

Pastrňák Petr SeM 11.

Hobl Otakar ZáČ 12.

Kvasný Jiří StČ 14.

Hejtman Jan VýČ 15.

Kotišová Stanislava SeM 16.

Pultar Jiří VýČ 17.

Cholínský Otakar ZáČ 18.

Králová Daniela StČ 19.

Vermiřovský Pavel SeM 20.

Matulay Josef ZáČ 20.

Domlátil Jiří HMP 22.

Málek František VýČ 22.

Kastnerová Charlotte SeČ 23.

Bortlík Erich SeM 24.

----------

Členové KAN na kandidátních listinách do komunálních voleb 1998

Praha: kandidátní listina DOHODA PRO PRAHU

(Klub angažovaných nestraníků, hnutí Nezávislí, Strana zelených, Česká strana národně sociální, Občanská koalice-Politický klub, Pravý blok, Demokraté 92, Masarykova demokratická strana a nezávislí kandidáti)

(ZHMP, obvod III.) Ing. Petr Vychodil

(ZHMP, obvod VII.) Ing. Pavel Holba, CSc, informatik

(ZHMP, obvod VIII.) Ing. Jiří Domlátil

Praha 1: kandidátní listina DOHODA pro Prahu

Břetislav Červenka

Alice Jíšová

Praha 4: kandidátní listina

Ing. Petr Vychodil

Praha 5: kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Marie Michálková

Praha 6: kandidátní listina DOHODA pro PRAHU

Ing. Jiří Domlátil

Přerov: kandidátní listina KAN

(Zastupitelstvo města) MUDr. Božena Šimanská

František Cigánek, činovník Junáka

Kateřina Nitschová

Radomír Pavlíček

Bohumil Luža

Daniel Masařík

František Barbořík

Jaroslav Doležal

Alois Jemelka

Josef Nevtípil

Květuše Pavlíčková

Markvartovice: kandidátní listina KAN

Erich Bortlík, důchodce

Jiří Lasák, podnikatel

Mgr. Veronika Lišková

Milan Janíček

Jana Bartusková

Wolfgang Molzer

Jaroměř kandidátní listina KAN

Ing. Josef Bukač

Ing. Jiří Pultar

Ladislav Frys

Nová Paka kandidátní listina KAN

Ladislav Janata

Ing. Richard Hák

Jan Hejtman

Josef Vrba

Václav Krejčí

Michal Kramule

Plzeň kandidátní listina KDU ČSL

(Zastupitelstvo města) Ing. Roman Dohnal

Karel Černý

Ing. Miroslav Matějka

(MO Plzeň 2) Otakar Cholinský

Ing. Miroslav Matějka

Ing. Roman Dohnal

(MO Plzeň 4) Karel Černý

Olomouc kandidátní listina KAN a DEU

(Zast. města obvod 2) Jaroslav Šulc

(Zast. města obvod 4) Ing. Jaroslav Bezděk

Jiří Smékal

(Zast. města obvod 5) Ing. Vlastimil Podracký

(Zast. města obvod 6) RNDr. Petr Los, CSc.

Ústí nad Labem kandidátní listina ODA+DEU+KAN

Ing. Jan Kocourek

Ing. Mgr. Dominik Kastner

Ing. Charlotte Kastnerová

Opava kandidátní listina US,DEU,KAN,obč. iniciativa

Ing. Jiří Volný

Ing. Zdeněk Klekner

Záblatí kandidátní listina Sdružení nezávislých

František Horelica

Třeboň kandidátní listina

Ing. Augustín Kotil

Čs. Budějovice kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Jaroslava Vastlová

Milena Tomšů

Členové KAN a bezpartijní kandidáti navržení KAN na kandidátních listinách do krajských voleb 2000

Plzeňský kraj k. listina koalice PB - KAN

jméno a příjmení člen př.na k.l.

Karel Černý KAN 2.

Ing. Miroslav Matějka KAN 4.

Otakar Cholinský KAN 6.

Blanka Líkařová KAN 9.

Stanislav Koutný KAN 12.

Dagmar Kolaříková KAN 16.

Lea Prepslová bezpartijní 20.

Jindřiška Nová bezpartijní 27.

Iva Krauspeová KAN 40.

Jaromír Loskot KAN 42.

Stanislav Kolařík KAN 44.

Marta Růžková bezpartijní 46.

Alois Kučera bezpartijní 47.

Karlovarský kraj k. listina koalice PB - KAN

jméno a příjmení člen př.na k.l.

Ladislav Ochozka KAN 9.

Bedřich Zimmermann KAN 16.

Ostravský kraj k. listina koalice PB-KAN

jméno a příjmení člen př.na k.l.

Ladislav Moješčík KAN 3.

Středočeský kraj k. listina koalice PB-KAN

jméno a příjmení člen př.na k.l.

Pavel Rynt KAN 2.

Ing. Jiří Machač KAN 5.

Ivan Lev KAN 6.

Daniela Králová KAN 13.

Ing. Jiří Kvasný KAN 28.

Petr Souček KAN 43.

Marie Kvasná KAN n.

Ústecký kraj k. listina koalice PB-KAN

Jan Kocourek KAN 1.

Milena Novotná KAN 9.

Olomoucký kraj Šance pro olomoucký kraj (ŠOK)

Koalice SKS-VPM-KAN

(Strana konzervativní smlouvy,

+ Volba pro město +

Klub angažovaných nestraníků)

jméno a příjmení člen př.na k.l.

Ing. Jaroslav Bezděk KAN 3.

JUDr. Jitka Palacká bezpartijní 13.

Radomír Pavlíček KAN 18.

Milan Rejthar bezpartijní 19.

František Adamík bezpartijní 23.

František Cigánek KAN 28.

Bohumil Luža KAN 32.

Josef Čoček bezpartijní 36.

Kateřina Nitschová KAN 40.

Daniel Masařík KAN 44.

František Barbořík KAN 48.


 

Co očekává KAN od svých členů

P a v e l H o l b a

Od člena KAN se očekává, že podle svých individuálních vloh, možností a zkušeností bude aktivní zejména v následujících věcech:

----------

J a r o s l a v  B e z d ě k

Já osobně očekávám od člena KANu jen tolik , na kolik stačí jeho osobnost, tedy jen tolik, aby se mu práce pro KAN nestala neúnosnou a vyčerpávající námahou. Jen tak se bude zúčastňovat společné práce, podle svých možností a schopností. To ale neznamená, že nebude dělat vůbec nic a vše ponechá na ostatních. Jakési minimum / výkonu, práce, schopností a pod./ má každý člen, to vyplývá z jeho fyzického bytí.

 1. Proto si myslím, že přijít na schůzi KANu je první věc, kterou může každý člen splnit, aniž by ho to nějak přetěžovalo.

 2. Také účast - fyzická - na různých veřejných shromážděních, kde je nutno ukázat veřejnosti, že KAN disponuje určitou silou členské základny je velmi důležitá a proto bezdůvodnou fyzickou neúčast na akcích KANu bych neomlouval.

 3. Činnost KANu spočívá i na finančních prostředcích. proto zaplacení členského příspěvku je nutnost.

 4. Tyto tři body považuji za základní povinnosti člena KANu, za minimum, které by měl mít schopnost každý splnit. (samozřejmě, o výjimkách hodných pozornosti se zde nechci rozepisovat). Člen, který tyto body neplní (nezájem, nedbalost a pod.), není pro KAN nic platný.

 5. Také se předpokládá, že chování, jednání člena jak "uvnitř" v KANu, tak i hlavně navenek je v souladu s jeho programem /viz stanovy/ a také, aby byl schopen jakési minimální disciplině - organizovaně konat.

 6. To očekávám od řadového člena KANu - tím slovem řadový nechci říci nic urážejícího ! Chci tím jen rozlišit člena od funkcionáře KANu! Jsem si vědom toho, že řadového člena nelze zatížit prací, jako funkcionáře. Na otázku, co očekávám od funkcionářů raději nebudu odpovídat, to bychom asi všichni utekli.

 7. Mohu vám slíbit jen slzy a pot! Víte kdo to řekl?

----------

A n t o n í n Š i m e k

KAN od svých členů očekává co největší angažovanost ve veřejném životě.

 1. Základní činností člena je rozšiřování zájmu u netečných občanů o slušný vývoj demokracie v našem státu. Trpělivě a profesionálně vysvětlovat a potlačovat falešné jednoduché názory, přežívající z komunistické minulosti.

 2. Sdružovat se se stejně schopně myslícími spoluobčany na schůzkách a zde se vzájemně doplňovat ve vědomostech a názorech na slušnou politiku a práci pro veřejnost. Na těchto schůzkách se vzájemně snažit domlouvat, jak omezovat jakékoliv politické i občanské špatnosti.

 3. Snažit se angažovat v dobrovolných, nevolených, místních samosprávách.

 4. Na schůzkách se vždy připravovat k volbám místního i celostátního významu. Potlačovat komunistickou propagandu o neúčasti na volbách. Přesvědčovat občany, aby svou neúčastí na volbách nedávali volný prostor vstupu komunistů do veřejných funkcí.

 5. Pracovat ve volebních komisích pro omezování podvodů při sčítání hlasů.

 6. Při dodržení lustračního zákona a bezúhonné minulosti se snažit kandidovat v místním zastupitelstvu, což je základní školou pro kandidáty pro postup do kraje, Parlamentu a Senátu.

 7. Snažit se vždy sestavit co nejkvalitnější, úplnou kandidátku do místního zastupitelstva.

 8. Při sestavování kandidátky vždy dodržovat čestné primární volby. Každý člen si tajně určí pořadí kandidátů. Shodné počty hlasů, na určitá místa, opět dále tajně rozlosovat až do konečného vypracování pořadí na kandidátce.

 9. Přes své zvolené kandidáty ovlivňovat veřejnou činnost.

 10. Velmi odpovědně přistupovat ke koalici a potom i dobře domluvit na kandidátce pořadí.

----------

S i m o n a J a s i n k o v á

Kromě závazků vyplývajících ze členství v KAN (viz Stanovy) a z výzev ÚR zveřejňovaných v Usneseních by měl KAN od svých členů očekávat:

 1. angažovanost v rámci voleb, volebních kampaní a účast ve volebních komisích

 2. presentaci svých stanovisek a stanovisek svých MK prostřednictvím Zpravodaje KAN

 3. dohlížení na činnost svých zastupitelů, poslanců a senátorů

 4. orientaci v problematických tématech svého regionu

 5. solidní jednání s ostatními politickými partnery

 6. dodržování obecně platných principů morálky a demokracie a snahu o opětovnou integraci těchto hodnot do povědomí občanů

 7. angažovanost v odborných komisích

 8. trestní bezúhonnost

 9. řízení se lustračním zákonem


Dopis členů předsednictva PB pro ÚR KAN

Ústřední Rada KAN

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za velice cennou a účinnou spolupráci při obsazování společných kandidátek a při společné předvolební kampani. Bohužel konečný výsledek není důvodem k přehnané radosti či neúměrné pýše. Přesto však vzhledem k času, který uplynul od rozhodnutí postavit společné kandidátky až do konečné realizace, nelze hovořit o jednoznačném neúspěchu. Rozhodně bychom nechtěli, kdyby tím měla spolupráce mezi KANem a Pravým Blokem skončit. Rádi bychom provedli společné zhodnocení průběhu a výsledků krajských voleb a proto si dovolujeme pozvat představitele ÚR KAN na zasedání předsednictva Pravého Bloku ve středu dne 22. listopadu v 17,30 na Újezdě.

10. prosinec je slaven jako Den lidských práv. Toho dne v roce 1988 se na Škroupově náměstí konala jediná “povolená“ demonstrace disentu pod heslem “Za svobodné volby!“ Po několika oposmluvních zásazích do volebních zákonů je nezbytné po 12 letech znovu svolat veřejnou manifestaci pod stejným heslem.

Tentokrát to nebude Škroupovo ale Václavské náměstí, čas 16.00. Pravý Blok si bude pokládat za čest, když KAN přijme pozvání ke spolupořadatelství.

Petr Cibulka Jaroslav Zelenka Jan Votoček


Tradice klubů služby (service clubs)

Podle informací v Encyclopedii Britannica Pavel Holba

Kluby služby jsou organizace složené obvykle z obchodníků a odborníků, které prosazují přátelství mezi svými členy a hlásí se k principu dobrovolnické služby obcím (komunitám). Idea klubů služby vznikla na začátku 20. století ve Spojených státech a měla zde velkou popularitu, i když kluby služby dnes existují v mnoha jiných zemích a jsou často propojeny do mezinárodních asociací.

Všechny kluby služby mají zásadová hesla a kreda, tak jako je heslo Rotary International "Služba nad sebou" (Service Above Self). Asi polovina těchto klubů existuje v polozemědělských komunitách a má méně než 50 členů. Většina koná každotýdenní schůzky s obědem či večeří. Větší organizace (kluby) služby vydávají magazíny, které zpravují o jejich aktivitách a také přinášejí obecně zajímavé články. Mnoho organizací služby má kluby ve více než jedné zemi. Idea vytvořit občanský klub služby vznikla v r.1905 u Paula Percy Harrise - mladého advokáta v Chicagu. Jeho plán organizace předjímal všechny podstatné rysy současných klubů služby a zahrnoval klasifikační princip, který omezoval členství v daném klubu kvótou pro každý druh obchodu či odbornosti. Protože setkání se konala rotačně v kancelářích jednotlivých členů, navrhl Harris název Rotary. Růst byl rychlý. Po vytvoření klubů ve Winnipegu (provincie Manitoba v Kanadě), Dublinu a Londýně byl přijat název Mezinárodní Asociace Rotary Klubů (International Assotiation of Rotary Clubs), který byl v r.1922 nahrazen dnešním názvem Rotary International. Na konci 20. století existuje více než 28 000 Rotary klubů ve 158 zemích s téměř 1,2 miliony členů. Jiné kluby dost podobného typu rychle navázaly. V roce 1915 byl v Detroitu zorganizován klub Kiwanis (International), jehož název je odvozen z indiánské slova pro sebevyjádření (sebezviditelnění?). Kiwanis kluby smějí vybrat dva členy z každého obchodního či profesního odvětví. V r.1917 byla v Dallasu (Texas) zorganizována Associace Lionských klubů (Association of Lions Clubs). Lions kluby přijaly mírnější pravidla pro přijetí a nesledovaly klasifikaci tvrdě. V důsledku toho jejich členstvo rychle vzrostlo, a Lioni se brzy staly jednou z největších organizací klubů služby. Jinými velkými kluby služby jsou Sertoma (International) od r.1912, Gyro (International) r.1912, National Exchange Club (Klub Národní Výměny) z r.1917, Optimist (International) z r.1919, Civitan (International) z r.1920, Ruritan (National) z r.1928 a Cosmopolitan (International) z r.1933. Hlavníni ženskými kluby služby jsou organizace Altrusa (International) z r.1917, Quota (International) z r.1919, Zonta (International) z r. 1919; Association of Junior Leagues International Inc. (International) z r.1921, Soroptimist (International) z r.1921 a Pilot Club z r.1921. Odhaduje se, že kluby služby se každoročně podílejí na desítkách tísících projektech lokálních komunit (obcí) v rozsahu od sponzorských bazarů k výstavbě a vybavení nemocnic či letních táborů pro nerovnoprávné děti.

Rotary International

je klub občanské služby založený r.1905 ve Spojených státech chicagským obhájcem Paulem Percy Harrisem k podpoře "ideálu služby" jako základu podnikání, k povzbuzení etických standardů v podnikání a v profesích a k prosazování světových přátelských vztahů mezi lidmi obchodu a lidmi profesí. Když Harris inicioval ideu klubu občanské služby v r.1905, zahrnovaly jeho plány také klasifikační zásadu, která omezovala členství v daném klubu kvótou pro každý druh obchodu či odvětví. Název Rotary byl navržen proto, že schůzky se konaly rotačně - v kancelářích jednotlivých členů. V r.1912 došlo k přejmenování na Mezinárodní Asociaci Rotary Klubů, současný název (Rotary International) byl přijat v r.1922. Vedle svých obecných projektů sloužících komunitám má Rotary International ambiciozní mezinárodní program - spravuje fond, který zajišťuje absolventům vysokých škol studium či práci v jiných zemích než je jejich vlastní. Rotary klub má členy v cca 150 zemích. Jeho světové ústředí sídlí v Evanstonu (stát Illinois) v USA.

International Association of Lions Clubs

Mezinárodní Asociace Lions Klubů, lion (angl.) = 1. lev, 2. společenská atrakce, pozoruhodnost, je občanský klub služby zorganizovaný chicagským pojišťovacím agentem Melvinem Jonesem v Dallasu (stát Texas, USA) v roce 1917 pro posílení ducha "velkomyslného /šlechetného uvažování" mezi lidmi na celém světě a k prosazování dobré vlády, dobrého občanství a aktivního zájmu o občanské, společenské, obchodní a morální blaho. Jone zůstal aktivním členem Lions klubů, takže mohl vidět jak rostou, až do své smrti v r.1961. Protože tyto kluby, oproti jiným klubům služby, přijaly mírnější pravidla členství a netrvaly tvrdě na kvótách pro každou oblast obchodu či odbornosti, staly se brzy největší ze všech organizací klubů služby. Aktivity “Lionů“ zahrnují všeobecné projekty blaha komunit, pomoc slepcům, prosazování poznávání a podpory pro Spojené Národy (OSN). Lions Clubs, s členstvem ve více než 180 zemích a územích, mají ústředí v Oakbrooku (stát Illinois, USA).