zpravodaj KAN č. 52

informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků prosinec 1999

Ústředí KAN tel/fax 02. 311 61 34, mobil 0603. 37 08 53

e-mail: kan@ms.pragonet.cz

webové stránky: http://www.kan.cz

finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB, a.s., Praha 4, číslo účtu: 71378/5100, název účtu adresáta: Klub angažovaných nestraníků, konstantní symbol: 0558

REDAKCE: PAVEL HOLBA (02.2448 5001)

textové příspěvky v T602 (.602) nebo Word (.doc) zasílejte na e-mail: pavelh@imip.monet.cz


O B S A H

 

Usnesení 1. ÚR (20.11.1999)

sněm KAN (20.11.1999)

Ještě je čas postavit KSČ mimo zákon (J. Šemberk, MK Jaroměř)

Děkujeme, odejděte (prohlášení bývalých studentů k 10. výročí 17.11.1989)

Návrh základních bodů pro program hnutí nebo strany nové demokracie

Neděkujte, přijďte

Prohlášení Pravého bloku k výzvě "Děkujeme, odejděte"

Pátý sněm Pravého bloku

Setkání představitelů NDA (29.11.1999)Usnesení ÚR KAN ze dne 20.11.1999

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

 

U S N E S E N Í

1. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 20.11.1999

Ústřední rada KAN

 1. zvolila předsedu KAN : Ing. Pavla Holbu, CSc.
 2. zvolila místopředsedy KAN:

  RNDr. Petra Losa,
 3. Ing. Jiřího Domlátila,

  Ing. Jiřího Matějku

  a hospodáře - člena předsednictva: Simonu Jasinkovou

 4. stanovila datum dalšího jednání ÚR na 18.12.1999 od 11.00 hod.

Přítomni: Bezděk, Domlátil,Holba, Jasinková, Kocourek, Los, Machač, Matějka, Šimek, Zimmermann,

Omluveni: Šimková

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: 18. prosince 1999 od 11.00 hod., zahradní restaurace U Matěje, U Matěje 1, Praha 6, autobus č. 131 z Hradčanské


Zpráva předsedy ÚR o činnosti KAN v období od minulého sněmu

a návrh zajištění další existence KAN

(Pavel Holba, předseda ÚR KAN, 20.11.1999)

 

Vítám všechny delegáty tohoto 10. sněmu Klubu angažovaných nestraníků. Minulý sněm proběhl před dvěma lety na stejném místě (ve Smíchovském radničním sklípku v Preslově ulici v Praze 5) jako dnes, a jestli si vzpomínáte, bylo to dva týdny před pádem Klausovy vlády. Tímto zvratem dostal český politický vývoj nový impuls, na který bylo třeba reagovat, což vyžadovalo od představitelů KAN značnou aktivitu.

Ta první vycházela z nápadu, o kterém se mluvilo na minulém sněmu: KAN by měl iniciovat vytvoření širokého sdružení mimoparlamentních stran a hnutí, a vůbec hledat pro KAN partnery mezi demokratickými politickými subjekty a připravovat tak strategii pro komunální volby 1998 a parlamentní (sněmovní) volby 2000. Tohoto nápadu (vytvoření volebního sdružení) se ihned ujal místopředseda KAN Petr Los a krátce po sněmu předložil návrh vícestranné dohody mezi politickými subjekty. Když se po pádu Klausovy vlády začala politická scéna aktivovat a vznikaly odbojné platformy v ODS a v ODA, oslovil Pravý Blok snad všechny politické subjekty i občanská sdružení a iniciativy svou výzvou k vytvoření široké demokratické koalice (uváděl i variantu "polského modelu"). Zdá se, že KAN byl v té době jediným subjektem, který mohl odpovědět konkrétním projektem - projektem Petra Losa. Na základě tohoto projektu vzniklo již 15.1.1998 volební sdružení DOHODA. Představitelé DOHODY byli následně vyzváni poslanci ODA k účasti na založení nového politického subjektu - pozdější Strany konzervativní smlouvy.

V té době však se už rozhodovalo o předčasných sněmovních volbách a rozběhlo se štěpení ODS a založení US a také rozpad ODA a založení občanského sdružení ARCHA. Na obou ustavujících shromážděních (v Nymburce, kam mne doprovázel Jirka Machač a v Hradci Králové, kam zavítali i manželé Fischerovi z Českobudějovického MK-1994) jsem jako předseda KAN vystoupil s pozdravnými projevy. S pozdravným projevem jsem vystoupil i na sjezdu Nezávislých v Praze.

Již v březnu 1998 byl KAN vyzván k účasti na založení širšího volebního sdružení s názvem Občanská koalice, které inicioval Politický klub. Účastníky se měly stát (a jejich představitelé se zúčastňovali přípravných jednání) také ČSNS, Strana Zelených, Nezávislí, Živnostenská strana a Masarykova demokratická strana. První odstoupili z jednání Nezávislí, kteří se rozhodli pro samostatnou kandidátku, na které nabídli místa Živnostenské straně. Brzy poté se rozhodli pro samostatnou kandidátku Zelení a nakonec i ČSNS. KAN zůstal věren myšlence volebního sdružení a společně s Politickým klubem, který se přejmenoval na Občanskou koalici, sestavil kandidátky do předčasných sněmovních voleb a přispěl 1/8 na úhradu volebních kaucí. Jak to dopadlo víte - předsedu OK-PK Josefa Wagnera označil Miroslav Šimek v pořadu "S politiky netančím" přezdívkou "agent 027", protože 0,27% byl volební výsledek našeho sdružení v červnových volbách 1998. ČSNS, která se v poslední chvíli rozhodla pro samostatnou kandidátku, nezískala o mnoho víc - její výsledek byl 0,29%.

Hned v červenci 98 však už bylo třeba chystat komunální volby. V praze, kde členové ODS v městské radě rozhodli o rozdělení Prahy na 10 volebních obvodů, bylo k úspěšné volbě do celoměstského zastupitelstva potřeba získat alespoň 5% hlasů, což vyžadovalo vytvořit co nejširší volební sdružení. Vznik takového sdružení (s názvem DOHODA pro PRAHU) inicioval opět KAN a Pravý Blok: účast bez výhrad přijala Občanská koalice, Zelení, Nezávislí, MDS, D92 a nakonec i ČSNS, od účasti postupně odstoupily Strana konzervativní smlouvy, Pražané Praze a Celostátní aktiv občanů (CAO). DEU zastoupená na jednáních Majzlíkem se dlouho tvářila, že zajistí pro sdružení i účast US, ODA a KDU-ČSL, ale pak se stávalo zřejmé, že představitelé DEU hrají na našich setkáních spíše roli špionů. Prostřednictvím ČSNS projevila zájem o účast v našem sdružení také strana Důchodců (DŽJ), ale něco takového jsme spolu s MUDr. Votočkem (tehdy předsedou Pravého Bloku) důrazně odmítli (předseda CAO se tím cítil dotčen a opustil jednání společně se zástupci DŽJ).

I když jsme byli úspěšní v domluvách nad sestavením kandidátek i nad financováním a vedením volební kampani, nebyli jsme úspěšní ve volbách do celopražského zastupitelstva - dá se však říct, že jsme byli v počtu získaných hlasů nejúspěšnějším ze všech neúspěšných subjektů. Určitý úspěch však zaznamenaly kandidátky DOHODY pro PRAHY v některých městských částech Prahy.

Navzdory pražskému neúspěchu nebyly komunální volby 1998 pro KAN neúspěšné. Dík finanční podpoře kampaně z rozhodnutí ÚR KAN postavil KAN do voleb přes 250 kandidátů, z nichž více než 20 uspělo (tento podíl úspěšnosti kandidátů řadí KAN do úspěšnější poloviny subjektů kandidujících v těchto komunálních volbách). Mezi těmi úspěšnými je starosta Kralup nad Vltavou Pavel Rynt (kde je dalším členem zastupitelstva za KAN pan Slabihoudek), místostarosta ústeckých Něštěmic Ing. Kocourek, který je delegátem našeho sněmu, a 3 zastupitelé v Nové Pace, jeden v Jaroměři, v Moravské Třebové, v Rokycanech a v dalších obcích. Předpokládám, že delegáti můj výčet úspěšných kandidátů v rámci navazující diskuse doplní.

Vzhledem k dobrým zkušenostem, které si představitelé subjektů sdružených v DOHODĚ pro PRAHU odnesli ze spolupráce nad přípravou komunálních voleb, dohodli se předsedové těchto subjektů (KAN, ČSNS, NEZ, PB, D92 ale nikoliv ZEL) v prosinci 1998, že se budou pravidelně (jednou týdně) scházet v ústřední kanceláři ČSNS a připravovat společný politický program s cílem vytvořit novou politickou sílu. Takto se postupně formovalo sdružení nazvané Národní demokratická aliance (NDA), které do března 1999 zpracovalo oborové politické programy, které byly představeny na programové konferenci v Národním domě na Vinohradech v Praze. V rámci spolupráce se představitelé subjektů sdružených v NDA zúčastňují tiskových konferencí, které pořádá každé druhé úterý v 10.30 hodin ČSNS ve svých kancelářích na adrese Londýnská 52, Praha 2 - Vinohrady. Ke sdružení přistoupily posléze další subjekty : Živnostenská strana a Českomoravská agrární strana.

V současné době dosáhla ČSNS úspěchu tím, že přemluvila poslankyni Machatou k vystoupení z US. Očekává se, že Machatá se stane členkou ČSNS, a tím i poslankyní, která bude prezentovat program, který byl vytvořen spoluprací v rámci NDA. (Jsem předsedou komise pro program v oblasti dopravy, technické infrastruktury a životního prostředí, jejímiž členy je dnešní předseda Pravého Bloku Jiří Kratochvíl, místopředseda Nezávislých Jiří Novák, člen KAN a delegát dnešního sněmu Petr Vychodil a s komisí spolupracuje bývalý ministr dopravy nestraník Petr Moos). Na poslední akci ČSNS (a NDA) - shromáždění k výročí 17. listopadu pod sochou svatého Václava na Václavském náměstí v Praze - měli hlavní projevy předseda ČSNS Jan Šula, poslankyně Machatá a bývalý místopředseda ČSNS a politický vězeň Ing. Lesák.

Všechny tyto aktivity KAN se odehrávaly na pozadí vývoje politické situace, kterou v době, kdy jsme rozhodovali o zachování samostatného KAN (v listopadu 1995 ve Svitavách), málokdo očekával. Když jsme si tehdy řekli, že jsme schopni zachovat KAN nejméně do doby sněmovních voleb v r.2000, nepředpokládali jsme, že už v roce 1998 dojde k předčasným sněmovním volbám. Vývoj nám sice dal za pravdu v tom, že vývoj ODS neskýtá záruky pro realizaci programu KAN, avšak na to, abychom uměli využít oslabení dominantních parlamentních stran po pádu Klausovy vlády, jsme nebyli (stejně jako jiné mimoparlamentní strany) dost připraveni. Oslabení dokázali využít jen sociální demokrati, které po jejich volebním vítězství nečekaně (a vůči svým voličům zrádně) podpořila ODS opoziční smlouvou.

Výsledkem je rostoucí averze občanů k demokratickým parlamentním stranám, jejichž představitelé opakovaně prokázali, že pro ně politika není službou veřejnému zájmu, ale prostředkem k získávání osobních výhod a finančního zajištění, které se s rostoucí ekonomickou krizí a rostoucí nezaměstnaností stává stále cennějším statkem. Drtivá porážka ODS v letních doplňovacích volbách do Senátu od nezávislého kandidáta Fischera v pražském volebním obvodu, který je tradičně baštou ODS, ukazuje, že zejména v Praze obliba ODS po jejím handlu s opoziční smlouvou drasticky poklesla.

Na jedné straně roste averze k politikům a k politickým stranám, ale na druhé straně přibývá výzev ke změně politického stylu - po iniciativě Impuls99 byla v minulém týdnu zveřejněna výzva studentských vůdců z listopadu 89, která žádá odstoupení dnešních "vůdčích politiků hlavních politických stran", tedy odstoupení Klause i Zemana. Doba se stává zralá pro to, aby se do čela této všeobecné nespokojenosti s dnešním politikařením postavil organizačně schopný demokratický politický subjekt, který by dokázal získat kvalitní lidi, kteří by vytvořili dobrý politický program, a následně naplnit novými poctivými lidmi své kandidátky. V takové situaci považuji za potřebné zachovat značku a kontinuitu KAN jako politického subjektu, i když naše síly jsou dosud slabé. Podíváme-li se však na činnost ÚR a ústředního sekretariátu KAN v posledních dvou letech, ukazují se některé skutečnosti, které svědčí o tom, že organizační zázemí KAN se zlepšuje.

Již na počátku roku 1998 jsme získali pro sekretariát KAN kvalifikovanou sílu - bývalou manažerku z ODA, která se brzy stala členkou KAN. Díky ní vede KAN poprvé od doby svého vzniku podvojné účetnictví, které zákonnou podmínkou pro udržení registrace politické strany či hnutí. Dnes po sponzorských aférách politických stran je vedení této agendy pro KAN velmi důležité. Volbou na minulém sněmu získal také KAN v paní Kolaříkové kvalifikovanou předsedkyni Revizní a rozhodčí komise, jejíž zpráva o hospodaření předcházela tento můj projev. Díky ní a díky sekretariátu je dnes kladen daleko větší důraz na vybírání a upomínání členských příspěvků.

Na jaře r.1998 byl ústřední sekretariát také vybaven moderním počítačem, byl napojen na elektronickou poštu a na internetový přístup. Dále byla pro KAN registrována internetová doména www.kan.cz, na které jsou zpřístupněny webové stránky KAN.

Na jaře 1998 uspořádala v Praze ÚR KAN slavnostní konferenci k 30. výročí vzniku KAN, na které se vedle současných členů KAN zúčastnili se svými projevy bývalí představitelé KAN - Ludvík Rybáček - předseda přípravného výboru KAN z r.1968, Jiřina Mlejnková (Rybáčková) - členka téhož výboru, Rudolf Battěk - místopředseda téhož výboru, Bohdan Dvořák - předseda KAN z let 1990-93, Vojen Güttler - místopředseda KAN z let 1990-91 a svůj projev poslal i Emil Dejmek - předseda KAN z let 1993-95. Konference se zúčastnili s pozdravnými projevy také předseda Politického klubu Jozef Wagner, režisér Kačer, předseda MDS Venzhoefer, předseda Pravého Bloku Jan Votoček a místopředseda Pravého Bloku Jaroslav Zelenka.

Za dva roky od posledního sněmu dodnes bylo vydáno a distribuováno 14 čísel Zpravodaje KAN. Ústřední rada KAN zasedala 25x - tedy častěji než jednou za měsíc. Je zajímavé, že z ÚR zvolené na minulém sněmu odstoupily za celé dva roky jen dvě osoby, zatímco v minulém dvouletém období odstoupilo z ÚR šest osob. I to svědčí o tom, že navzdory malým volebním úspěchům se organizační jádro KAN konsolidovalo.

Pozitivním rysem je i samostatná iniciativa jednotlivých členů i místních klubů. V Hradci Králové se z podnětu místních členů KAN podařilo prosadit zasazení pamětní desky obětem komunismu, v Přerově vznikla z iniciativy člena ÚR Jaroslava Bezděka a jeho místního klubu velmi úspěšná akce Třicet pomocníků majora Zemana v Přerově.

Z toho všeho mi vyplývá, že navzdory našim pocitům marného úsilí, je KAN živý, a že se zřetelně uzdravuje z otřesů, které málem vedly v letech 1994-5 k jeho zániku. KAN má však jeden problém, pro který se ÚR snažila najít před tímto sněmem řešení. Ten problém spočívá v tom, že na účtu KAN, který se do půli roku 1996 pravidelně plnil státními příspěvky za volební výsledek KAN z roku 1992, nám zbývá už jen několik posledních desetitisíců, ačkoliv roční náklady na současný provoz KAN (bez nákladů na volební kampaně) dosahují více než 150 000 Kč. Nemáme na to, abychom dále platili nájem za místnosti sekretariátu (i když jde o nájem, který je z hlediska pražských podmínek velmi výhodný) a musíme snížit i další běžné výdaje. Ale i při snížení nákladů na méně než polovinu je zřejmé, že zachování KANu není možné bez toho, že se zvýší výnos členských příspěvků. KAN může dál existovat jako politický subjekt jen v případě, že jeho členové budou schopni vybrat mezi sebou 5-7000 Kč měsíčně (neboli 60-80 tisíc ročně).

Pro zachování KAN v dnešní statutární formě politického hnutí mluví následující důvody:

 1. zachování značky KAN jako tradičního reprezentanta protitotalitního hnutí usilujícího o politiku čistých rukou
 2. zachování možnosti podávat vlastní kandidátky KAN do voleb komunálních (kde nejsou volební kauce) i senátních (kde jsou kauce ve výši 20 000 Kč, které může kandidát zaplatit sám)
 3. nová možnost získat peníze za hlasy pro kandidáta KAN na kandidátce kteréhokoliv politického subjektu pro sněmovní volby jako podíl na státním příspěvku, který od nedávného rozhodnutí Ústavního soudu už není podmíněn překročením 3% ního limitu (za mizerný výsledek dosažený sdružením OK ve volbách 1998 by KAN měl po dle opraveného zákona nárok na cca 150 000 Kč)
 4. možnost vytvářet rovnoprávné partnerství s jinými politickými subjekty - spolupracovat s nimi na programech, sdružovat se s ni mi pro volby atp. Značka KAN má stále dobrý zvuk a dík zájmu o partnerství s KAN může KAN přispět k formování nových a poctivějších politických uskupení.

Takže, co se mne týče: jsem pro zachování KAN jako samostatného politického subjektu.

Jenže měli bychom myslet také na vzdálenější budoucnost. Je třeba podniknout něco pro to, aby KAN získával více členů a příznivců, aby si vychovával své voliče. I o tom jsme na posledních třech zasedáních ÚR dlouho diskutovali. Zdá se nám, že by členové KAN měli vytvořit občanské sdružení, které by mělo snazší přístup k těm lidem, pro které jsou všechny politické strany a hnutí apriori (předem) podezřelé. Oproti politické straně (či hnutí) má občanské sdružení možnost získávat (za podmínek stanovených zákonem) od podnikatelských subjektů příspěvky, které si podnikatel může odečíst od základu pro zdanění svých zisků. Občanské sdružení tvořené členy KAN by bylo také pojistkou pro případ, že bychom nebyli schopni vybrat mezi sebou členské příspěvky potřebné pro provoz KAN jako politického subjektu.

Vraťme se však k tomu, jak si dosavadní ÚR představuje další kroky pro zachování KAN jako politického subjektu:

 1. vyklidíme sekretariát, odhlásíme telefon, odstoupíme od nájemní smlouvy
 2. podstatná zařízení (počítač) a archiv KAN svěříme člence KAN, která nabízí umístit to vše v domku svých rodičů v Praze
 3. s touž členkou KAN (jako s podnikatelským subjektem, který má vlastní IČO) uzavře ÚR smlouvu o zajištění jednotlivých agend sekretariátu KAN a o úhradě nákladů spojených s těmito agendami (telefon, fax, poštovné atp.)
 4. ÚR se bude scházet méně často a třeba v hospodě, kde se neplatí nájem, s tím, že členové ÚR si budou hradit cestovné z vlastních prostředků (dosud bylo propláceno z peněz KAN)

Takové je řešení, ke kterému dosavadní ÚR dospěla. Jeho součástí však je, že sněm schválí výši členských příspěvků v té úrovni, která zaručí výnos cca 70 000 Kč za rok. To odpovídá cca 600 Kč za rok na jednoho člena neboli 50 Kč/měsíc.

Abych předešel některým dotazům, vrátím se ještě k možnostem, které pro řešení problému další existenci KAN skýtá sdružení NDA. Po více než roce častých kontaktů s vedením ČSNS a po stovkách hodin společných akcí a jednání v rámci NDA jsem pochopil, že čas pro obnovení politické síly ČSNS ještě nedozrál. Soudím, že tato strana není dost organizačně a operativně schopná. Její finance jsou omezené (splácí dluhy) a v současné době snižuje počet svých sekretariátů i jejich zaměstnanců. Myslím, že umí dobře organizovat hromadná setkání (konference, shromáždění) i tiskovky, ale není zavedena na důslednou drobnou práci s informacemi ani na používání elektronické komunikace - myslím, že v tom je náš sekretariát lepší. ČSNS má neuvěřitelných 8 tisíc členů (v r.1947 jich měla 780 000) a tedy i řadu příznivců. Pamatuji, že pro naše (nebolševické) rodiče, bývala ČSNS důvěryhodnou stranou. Opravdově oživit ČSNS se však podle mne hned tak nepodaří.

Proto nepředkládám já ani ÚR žádný návrh na těsnější integraci KAN v rámci NDA, protože za daného stavu je dnešní úroveň spolupráce vyhovující.

 

Spočívá

 1. ve spolupráci na programových dokumentech NDA (při které lze poznat odborně-politické kvality osobností, které jsou spojeny s různými politickými subjekty i čerpat poznatky a ideje užitečné k řešení politicko-odborné problematiky jednotlivých resortů)
 2. v pravidelném setkávání s představiteli subjektů sdružených v NDA (které je zdrojem významných politických informací, podnětů a zkušeností)
 3. v možnosti (dosud neověřené) umístit kandidáty spolupracujících stran na kandidátky ČSNS nebo volebních sdružení (koalic) sestavených subjekty sdruženými v NDA

 

Po roce setkávání v kanceláři ČSNS si malou operativnost a nedůslednost v činnosti začínají uvědomovat i představitelé dalších stran spolupracujících v rámci NDA. Jeden z představitelů Pravého Bloku se mne před nadcházejícím sjezdem Pravého Bloku (termín 27.11.99) ptal, jaký postoj by zaujal KAN k případnému sloučení Pravého Bloku s KANem. Odpověděl jsem, že tuto otázku přednesu na sněmu KAN a že navrhnu, aby do usnesení sněmu bylo zahrnuto zmocnění pro nově zvolenou ÚR, aby mohla o takovém případném sloučení rozhodnout bez toho, že by musel být svoláván nový sněm KAN.

 

Děkuji za pozornost a věřím, že v diskusi si objasníme, pro co se sněm má rozhodnout.


Zpráva o činnosti RRK

(přednesená na sněmu 20.11.1999)

Dne 22. listopadu 1997 na sněmu KAN byla zvolena tříčlenná revizní komise ve složení: Cigánek, Michálková, Kolaříková.

Komise svou činnost zahájila v březnu 1998 a v souladu se stanovami KAN se scházela 4x do roka a to zpravidla po uplynutí čtvrtletí. Z jednání komise byl vždy vyhotoven zápis a příslušné závěry byly projednány s ÚR.

Do konce roku 1997 bylo vedeno jednoduché účetnictví, což neodpovídalo Zákonu č. 563/91 Sb. o účetnictví. Přesto výrok auditora zněl, že účetnictví bylo úplné, průkazné, správné, věrně zobrazující finanční situaci a výsledek hospodaření k 31.12.1997 v souladu se zákony a účetními předpisy v České republice.

Nově zvolená komise se proto na své první schůzce zaměřila na obsahovou stránku účetních dokladů, závady neshledala.

Zákonu 563/91 Sb. bylo učiněno zadost tím, že v červnu 1998 byl zakoupen počítač včetně příslušného programu a tím mohlo být jednoduché účetnictví přetransformováno na podvojné.

Pokud jde o finanční situaci, byl stav disponibilních peněžních prostředků

k 31.12.1997

Kč 1 033 tis.

a k datu poslední kontroly, tj. 30.09.1999
Kč 141 tis.
tzn., za 1 3/4 roku pokles finančních prostředků o
Kč 892 tis.
Struktura výdajů za uvedené období /1 1/3 roku/ je následující:
volby parlamentní, komunální
Kč 444 tis.
počítač + program
Kč 68 tis.

provoz sekretariátu - nájem, mzdové náklady, kanc. potřeby, pojistka, poštovné, opravy

Kč 290 tis.
konference
Kč 21 tis.
audit
Kč 20 tis.
telecom, internet
Kč 46 tis.
zpravodaj
Kč 64 tis.
cestovné
Kč 36 tis.
Zatímco výdaje za uvedené období činily
Kč 990 tis.
činily příjmy pouze
Kč 102 tis.
a to ve složení:
- členské příspěvky
Kč 35 tis.
- bankovní úroky
Kč 67 tis.

K prokázání veškerých výdajů slouží řádně evidované doklady - po věcné stránce komise nezjistila porušování předpisů. Drobné nedostatky byly na místě projednány a odstraněny.

Pokud jde o příjmovou stranu, nepřijal KAN žádné dary. Příjmy tvoří pouze bankovní úvěry a členské příspěvky. Ze stavu účtu 694 vyplývá, že k 30.9.1999 má KAN 135 platících členů + 2 členy korespondenčního klubu.

Při projednávání výsledku kontrol komise poukazovala zejména na úspornější distribuci Zpravodaje jednotlivým MK s přihlédnutím na počet platících členů a současně požadovala, aby MK byly upozorněny na povinnost ve smyslu usnesení sjezdu KAN z 11/97.

Závěrem komise konstatuje, že ve sledovaném období nebyla zjištěna porušení platných předpisů. Závady nebyly zjištěny ani při prověrkách věcné správnosti účetních dokladů.

Vypracovala: Dagmar Kolaříková

předsedkyně RRK KAN


Usnesení 10. sněmu KAN

konaného v Praze 5 - Smíchovském radničním sklípku

dne 20.11.1999

Sněm Klubu angažovaných nestraníků

 1. vzal na vědomí zprávy o hospodaření KAN a o činnosti RRK.
 2. vzal na vědomí zprávu předsedy ÚR KAN o činnosti KAN za období od minulého sněmu v roce 1997
 3. pověřuje ústřední radu KAN, aby navázala kontakt s autory výzvy "Děkujeme, odejděte"

 4. doporučuje zveřejnit na webových stránkách KAN nabídku spolupráce a využití organizační struktury KAN určenou mladým lidem aktivizovaným uvedenou výzvou

 5. pověřuje ústřední radu KAN navázat kontakt se senátorem Fischerem

 6. doporučuje dále podporovat spolupráci se stranami, které se ucházejí o stejný okruh voličů, tj., o ty členy a voliče, kteří odmítají dát se zastupovat bývalými členy KSČ

 7. zmocňuje ÚR KAN rozhodnout o případném připojení Pravého bloku ke KAN a o kooptaci nejvýše dvou představitelů PB do ÚR KAN

 8. ukládá ÚR KAN připravit akci k připomenutí 10. výročí obnovení KAN v roce 1990

 9. schvaluje změny stanov uvedené v příloze usnesení a zmocňuje ÚR ke konečné textové redakci před jejich předložením k registraci. Současně ukládá ÚR KAN předložit tyto změny (změněné stanovy) k registraci Ministerstvu vnitra ČR.

 10. stanovuje minimální výši podílu členského příspěvku odváděného ústřední radě na činnost KAN na 600,- Kč ročně za jednoho člena, tj. 50,- Kč měsíčně za člena

 11. rozhodl, že podíl členských příspěvků ve prospěch účtu ÚR KAN v roce 2000 je možno zaplatit ve dvou splátkách a to v termínech do 31.1.2000 a do 30.6.2000

 12. vzal na vědomí výsledky voleb do ÚR KAN. Zvoleni byli jako členové ÚR:

Ing. P. Holba, Ing, M. Matějka, RNDr. P. Los, Ing. J. Bezděk, S. Jasinková,

Ing. J. Domlátil, A. Šimek, Ing. J. Machač, B. Zimmermann, J. Kocourek,

Mgr. E. Šimková

jako náhradníci ÚR: D. Kastner, MUDr. N. Jeřábková, Ing. H. Klinovská, Dr. E. Hejnarová, Ing. A. Fischer, P. Vychodil

 1. vzal na vědomí, že nová Ústřední rada KAN zvolila:

předsedu ÚR: Ing. Pavla Holbu, CSc.,

místopředsedy ÚR: RNDr. Petra Losa,

Ing. Jiřího Domlátila,

Ing. Miroslava Matějku,

hospodáře - člena předsednictva ÚR: Simonu Jasinkovou

 1. vzal na vědomí výsledky voleb do Rozhodčí a revizní komise KAN. Za člena RRK byli zvoleni: J. Cigánek, D. Kolaříková a Ing. M. Michálková. Náhradníkem RRK byl zvolen Z. Havelka. Předseda RRK bude zvolen na nejbližším zasedání rozhodčí a revizní komise - nejpozději v březnu r. 2000

 

V Praze dne 20. listopadu 1999 Návrhová komise: Dr. Petr Los

Ing. Jiří Domlátil


Příloha usnesení 10. sněmu KAN

Změny stanov KAN

(přijaté sněmem KAN dne 20.11.1999)

 

1. Článek IV. bod 10 písmeno a) se mění takto:

„informovat ÚR KAN vždy k 31. 1. každého roku o své činnosti, o změnách ve složení svého předsednictva a členstva, a vést evidenci svých členů.“

2. Článek IV. bod 10 písmeno d) se mění takto:

„odvést do 31.1. každého roku ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků ve výši schválené sněmem KAN.”

3. Článek IV. bod 24 písmeno j) se mění takto:

„schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.“

4. Článek IV. bod 28 písmeno a) se mění takto:

„Řádný sněm KAN svolává ÚR nejméně jednou za dva roky.“

5. Článek V. bod 3 se mění takto:

„Místní kluby KAN jsou povinny vždy k 31. 1. písemně oznámit počet členů MK sekretariátu KAN. K témuž datu je MK KAN povinen předložit zprávu o finančním hospodaření a odvést ve prospěch účtu ÚR KAN podíl členských příspěvků ve výši schválené sněmem KAN.“

6. Článek VI. se doplňuje o nové body 4 a 5:

„4. Bude-li KAN zrušen sloučením s jinou stranou nebo hnutím přechází majetek i závazky na tuto stranu nebo hnutí.“

„5. Bude-li KAN zrušen změnou statutární formy (např. na občanské sdružení) přechází majetek i závazky KAN na toto občanské sdružení.“

 Ústřední rada KAN zvolená na sněmu v listopadu 1999

Předseda:

Ing. Pavel Holba, CSc.

190 00 Praha 9, K lipám 26

tel. byt 02/887411

zam 02/2321526

fax 02/24811902

mobil 0602373574

e-mail: pavelh@imip.monet.cz

 

Místopředsedové:

RNDr. Petr Los, CSc.

779 00 Olomouc, Žilinská 17

tel. byt 068/412267

Ing. Jiří Domlátil

160 00 Praha 6, Juarezova 15

tel. byt 02/33325470

zam 02/24484294

e-mail: dop5841@mag.mepnet.cz

Ing. Miroslav Matějka

301 56 Plzeň, Slovanská 95

tel. zam 019/7213244

mobil 0603-903615

e-mail: matejka.miroslav@seznam.cz

 

člen předsednictva - hospodář: Simona Jasinková

160 00 Praha 6, Na ostrohu 52

tel. byt 02/3116134

mobil 0603-370853

e-mail KAN: kan@ms.pragonet.cz

e-mail: +420603370853@sms.paegas.cz

 

ostatní členové ÚR:

Ing. Jiří Machač

251 68 Štiřín, Želivec 175

tel. byt 0204/672225

zam 02/701584

fax 02/702980

e-mail: machacj@aut.dp-praha.cz

 

Ing. Jaroslav Bezděk

772 00 Olomouc, Masarykova 44

tel. byt 068/5223885

 

Antonín Šimek

50002 Hradec Králové, Sádovská 434/2

tel. byt 049/613022

mobil 0603-284844

 

Mgr. Eva Šimková

108 00 Praha 10, Nad vodovodem 243

tel. zam 02/24484262

fax 02/24811638

e-mail: eno2015@mag.mepnet.cz

Bedřich Zimmermann

400 01 Ústín/Labem, V podhájí 776/30

tel: 047/65291

mobil 0602/414641

e-mail: agrofin@usa.net

Jan Kocourek

400 07 Ústín/Labem, Neštěmická 3/689

tel. byt 047/5501801

zam 047/5507050

 

RRK

František Cigánek Dagmar Kolaříková

750 02 Přerov, Kosmákova 13 320 16 Plzeň, Mírová 20

tel. byt 0641/209130 tel. byt 019/276884

Ing. Marie Michálková

150 00 Praha 5, Ke Klimentce 27

 

náhradníci ÚR

 1. Dominik Kastner
 2. MUDr. Nora Jeřábková
 3. Ing. Helena Klinovská
 4. Dr.E. Hejnarová
 5. Ing. A Fischer
 6. Ing. P. Vychodil


Ještě je čas KSČ postavit mimo zákon

(Jaroslav Šemberk, MK Jaroměř)

 

Pro zrušené této strany jsou jak právní tak morální důvody

Tradice této strany a její současná prezentace. Dokladem tohoto tvrzení jsou členové KSČM jako nositelé všech vlastností vývojového stádia komunistů od roku 1948 do dnešní doby 1999.

Doposud jsme nezapomněli na Dr. Miladu Horákovou, stovky občanů nevinně odsouzených k smrti a tisíce umlácených a zastřelených ve věznicích a pracovních táborech jen proto, že nesouhlasili s tím, co prosazovali komunisté. Již jsme zapomněli na izolaci od demokratického světa ostnatými dráty.

Kde politická strana KSČ za cizí pomoci dobyla nezákonnými prostředky absolutní moc ve státě, která nerespektovala politická a občanská práva občanů. Dle podlých výroků dnešních komunistů, nic se nestalo, kdo tuto tragedii národa zavinil - kdo je vinen, kdo je viníkem?

Počínaje předsedou MO KSČM a konče ideologickým pracovníkem, tito lidé by měli nést odpovědnost za všechno zlo a bezpráví spáchané na občanech tohoto státu.

My, občané tohoto státu, žádáme prošetření zločinů spáchaných komunistickým terorem, a proto jsme požádali o právní posouzení Evropský soud ve Štrasburku, z trestné činnosti a potrestání viníků z politických vražd a deportaci nevinných občanů.

Jak je možné, že špičky komunistické ekonomiky z prognostického Husákova ústavu ČSAV určují pravidla tržního mechanismu naší ekonomiky. Občané České republiky, vzpamatujte se, pevně věřím, že drtivá většina našich občanů jsou slušní občané a mají víru v demokracii.

Položme si otázku, kdo ve Vaší obci, nebo ve městě, dělá předsedu pravicové strany, není to náhodou bývalý komunista nebo člen StB?

Žádné promlčecí lhůty pro zločiny vykonaných na občanech!

Jedinou obranou proti špinavým a prolhaným komunistickým praktikám je postavit KSČM mimo zákon.

 

Za MK KAN Jaroměř a člen VTNP

Šemberk Jaroslav

Na Karlově 742

Jaroměř


Děkujeme, odejděte!

(prohlášení bývalých studentů k desátému výročí 17. listopadu 1989)

Vážení spoluobčané!

Sešli jsme se včera, tedy v předvečer 17. listopadu poblíž Národní třídy, abychom oslavili křest knihy Sto studentských revolucí. Dnes jsme sestavili toto prohlášení, které Vám se vší naléhavostí předkládáme...

Jsme šťastni, že žijeme v zemi v zásadě svobodné a demokratické! Oceňujeme změny a možnosti, které nám uplynulých deset let přineslo. Ale jsme hluboce zklamáni a pobouřeni způsobem, kterým současná politická reprezentace provádí výkon svěřené moci. Desáté výročí listopadu 1989 nás tak zastihuje v dosud největším marasmu - politickém i morálním!

Cítíme se oklamáni. Díváme se do tváře arogantní politické moci, která se neumí domluvit na funkčním vedení země a obviňuje z toho nás, občany, protože jsme prý špatně volili!

Současná vláda svým chováním hrubě zkresluje a poškozuje obraz naší země v zahraničí! A mezi domácím obyvatelstvem vyvolává smutek a beznaděj, což nás uzavírá do opětovné vnitřní emigrace, jak to pamatujeme z dob komunismu. Cítíme hlubokou účast s tímto stavem! Ptáme se sebe i Vás: Co se stalo, že nám vládnou takoví lidé?

Jsme dosud zatíženi dědictvím 40 let komunismu, ale většina dnešních problémů je už důsledkem NOVÝCH CHYB A NOVÝCH NEPRAVOSTÍ. Mezi státem a střední podnikatelskou třídou kupříkladu nepanuje spolupráce, ale boj, který prorůstá nedůvěra, zlodějina, neschopnost a korupce ze strany státních úředníků! Naši politici se chovají, jako by si neuvědomovali, že jsou odpovědni nejen za výkon svěřené moci, ale i za morální atmosféru ve společnosti pro kterou se svými činy a postoji stávají nejviditelnějším vzorem!

Ve jménu generace naší i generací příštích kategoricky voláme po návratu slušnosti, morálky, politické korektnosti a humanistické orientace a žádáme vůdčí politiky hlavních politických stran, aby v zájmu této země ODSTOUPILI! Oni už nedokáží této zemi pomoci, už nedokáží dostát výzvám nové sjednocující se Evropy, ani být spolehlivým členem pro nás životně důležitého uskupení NATO. Oni se přežili - a jejich neschopnost vzájemné domluvy je toho důkazem.

Žádáme prosté straníky i stranické sekretariáty hlavních politických stran, aby obnovili svou původní demokratickou identitu a nalezli představitele, kteří obstojí v dynamických podmínkách třetího tisíciletí. Naše země stojí před historickou šancí, vrátit se mezi vyspělé státy Evropy. A my nemáme jinou šanci než to dokázat!

Chceme se stát opět normální zemí, kde slušnost a dodržování zákonů je platnou normou pro prosté občany stejně jako pro vedoucí politiky. Stávající situace ničí onu obrovskou sílu a tvořivost našich lidí, ve kterou věříme a kterou dokázal listopad 1989. Současní politici již nedokáží této síly využít, ale naopak se cítí jí být ohroženi.

Jsme společností s dědictvím Masaryka a Čapka - a tak trochu i Franze Kafky. Ale nejsme a nechceme být společností ztotožňovanou s garniturou současných sobeckých a omezených politiků, kteří svou zpupností a hluchotou už zemi pouze škodí.

Spoluobčané! Apelujeme na slušnost a normálnost! Věříme, že atmosféra, která zavládla v naší zemi, nám není vlastní, ale vyvěrá z arogance, cynismu a velikášství většiny současných politických vůdců. Část politiků v naší zemi se svým chováním dostala již téměř na úroveň bývalých komunistických vůdců! Už opět nastala situace, kdy musíme překročit ulity své nevíry a stísněnosti a podat si ruce. Toto je naše výzva. Výzva obsahující naději, že jsme stále ještě silná občanská společnost, ve které dřímá netušená síla a která se vypořádá s tím, co ji zalehlo a dusí.

Předpoklady morální a duchovní obrody naší společnosti jsou dva: je to slib vnitřní slušnosti každého z nás, a je to odchod zprofanovaných politiků, kteří se v průběhu deseti let opotřebovali a neuvěřitelným způsobem proměnili své chování.

Zdravíme Vás a děkujeme Vám za to, že jste. Nestydíme se přihlásit k ideálům a radosti, kterou jsme téměř všichni prožívali před deseti lety a uděláme všechno proto, abychom si v příštích volbách svobodně nezvolili novou cestu ke komunismu.
V Praze dne 17. 11. 1999, 16:30

Podpisy (dle abecedního pořadí): Josef Brož, Igor Chaun, Vlastimil Ježek, Martin Mejstřík, Šimon Pánek, Vráťa Řehák

Zde se můžete pod petici podepsat:


Došlo elektronickou poštou 7.12.1999 v 21.30 hodin

Ahoj Pavle!

V příloze zasílám návrh programových bodů k petici "Děkujeme, odejděte" tak, jak jsem ho zaslal autorům petice a panu Kudláčkovi a Fischerovi.

Myslím, že je čas něco dělat a chci tím pomoci zejména autorům petice, aby jim nebylo vytýkáno, že za peticí nestojí žádný alternativní program.

Program jsem původně zpracovával pro KAN, ale myslím si, že nelze předpokládat za stávajícího stavu účast KAN v volbách do poslanecké sněmovny. Proto jsem neúplný program urychleně ukončil a poskytl ho studentům.

Dávám tímto možnost ÚR KAN se od mého návrhu programu distancovat, nebo ho můžete podpořit, popřípadě se podílet v diskusi, která možná bude. Autoři také nemusí návrh programových bodů vůbec akceptovat.

Myslím si, že jsem jim dal především podnět, aby pokračovali a nenechali úspěšnou petici a probuzenou aktivitu občanů usnout. Byla by to škoda.

Hodně osobních úspěchů přeje,

Jiří Čumpelík - KAN


NÁVRH ZÁKLADNÍCH BODŮ PRO PROGRAM

HNUTÍ NEBO STRANY NOVÉ DEMOKRACIE V ČR

(Jiří Čumpelík, KAN Praha 11, prosinec 1999)

Právní stát a občanská demokracie.

1. Přímá volba presidenta ČR

Netolerovat, aby se funkce nejvyššího představitele ČR stala předmětem dohadů stranických lídrů, nebo aby se stala součástí rozdělování tzv. koryt.

2. Zrušení senátu

Zrušení senátu na základě referenda občanů s předáním pravomocí senátu presidentovi ČR.

3. Nová ústava a následná ochrana ústavy ČR

Schválení nové ústavy ČR referendem občanů, tak, aby se ústava stala skutečně základní zákonem ČR a nebyla předmětem neustálých změn a prosazováním zájmů politických stran a koalic v poslanecké sněmovně. Veškeré změny v ústavě provádět nadále pouze na základě referenda občanů.

4. Referendum

Splnění ústavního principu, aby občané měli možnost vykonával svoji svrchovanou moc přímo, prostřednictvím referenda v co nejširším rozsahu při celostátním i regionálním rozhodování, včetně rozhodnutí o rozpuštění poslanecké sněmovny ČR na základě referenda presidentem ČR a možností odvolání presidenta ČR na základě referenda poslaneckou sněmovnou ČR.

5. Odstranění monopolu velkých politických stran

Snížit hranici pro vstup do poslanecké sněmovny na 1 - 2%. Stanovit poplatky pro volby v jednotlivých krajích v procentní výši z státního příspěvku, které obdržely jednotlivé strany ze státního rozpočtu od minulých voleb. Velké strany budou platit vyšší poplatky, malé strany nižší poplatky. Odstranit tak protidemokratický argument velkých stran, aby voliči nevolili malé strany, protože se nemohou překročit stávající % hranici.

6. Regionální a obecní správa a samospráva

Zákonným zakotvením přímé volby starostů a primátorů zajistit jejich osobní odpovědnost za rozvoj obcí a měst s možným odvoláním výhradně na základě referenda občanů. Zároveň zakotvit, aby tito přímo volení zástupci občanů se svojí volbou stali členy vyšších územních orgánů. Zajistit přenesení maximálně možných pravomocí do jednotlivých krajů včetně potřebné úpravy rozpočtových pravidel. Zvážit možnost zavedení institutu domovského práva, včetně práv a povinností obcí vůči svým občanům.

Ochrana ekonomiky, státu a práv občanů

7. Restituce

Zajistit s ohledem na stáří restituentů ukončení restitucí urychleným finančním odškodněním restituentů, kterým nemohl být majetek vrácen dle přijatých restitučních zákonů z fondu privatizace ve výši odpovídající dnešním cenám nemovitostí. Je ostuda, že oprávnění restituenti nebyli po 10 letech dosud odškodněni.

8. Ochrana svědectví naší historie

Přijetím odpovídajících zákonů přijmout vysoké tresty za neoprávněnou likvidaci úředních dokladů a úředních údajů o občanech. Úřadem pro vyšetřování zločinů komunistů zpětně analyzovat celostátní řízenou likvidaci dokladů komunistickou mafií v roce 1989 a následně. Podobné ničení úředních dokladů se již nesmí opakovat ani v nejmenší míře. Zveřejnit jména osob, které se podíleli na řízené likvidaci dokladů.

9. Stanovení mezních příjmů pro vládu, státní orgány, poslance a ostatní osoby pobírající mzdy ze státního rozpočtu

Stanovit mezní příjmy všech volených orgánů, státních zaměstnanců a zaměstnanců ve státem financovaných organizacích, osobách a úřadech v závislosti na průměrném výdělku občanů v ČR a tím zřetelně stanovit jejich závislost na celkové životní úrovni občanů ČR a stanovit podmínky pro výplatu mezd v rozsahu 60 - 100 % mezních příjmu v závislosti na úspěšnosti plnění úkolů. Zrušit trvale 13 a 14 platy.

10. Realizace skutečné akce čisté svědomí a ruce.

Ustanovit rozhodnutím poslanecké sněmovny ČR vyšetřovací úřad pro kontrolu transformace a privatizace od roku 1989 a využít veškerých možností pro trestní postih osob, které se dopustily hospodářských trestných činů. Evidovat a zveřejnit osoby, které umožnili, nebo se podíleli na machinacích a podvodech v hodnotě nad 10 mil. Kč, i když tyto činy se staly trestnými až po přijetí nových zákonných norem. Zajistit archivaci veškeré účetní a dokladové evidence bankovních a finančních institucí. Zveřejnit veškeré údaje bank a finančních ústavů o odepsaných a nesplacených úvěrech, protože v okamžiku, kdy tyto peníze museli být hrazeným státem z peněz občanů, nemohou být nadále bankovním tajemstvím. Rovněž zajistit archivaci veškerých dokladů o úředních rozhodnutích umožňujících machinace a podvody. Provést zpětně kontrolu pohybu majetku nad 10 mil. Kč, včetně daňových dokladů zúčastněných osob. Přijmout potřebné zákony.

11. Ochrana státního a veřejného majetku

Zajistit ochranu státního a veřejného majetku všech občanů na všech úrovních před rozkrádáním, zneužíváním pravomocí, střetem zájmu přijetím samostatného zákona, zákona o právech a povinnostech státních zaměstnanců, volených zástupců a všech, kteří hospodaří se státními prostředky, včetně rozšíření povinností státních zástupců. Posílit pravomoci a povinnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

12. Stanovení mezních zisků pro osoby realizující služby pro občany jejichž používání vyplývá z přijatých zákonů

Stanovit mezní zisky při využití účelných nákladů pro vybrané a pověřené osoby provozující činnosti, které jsou poskytovány na základě zákonů a rozhodnutí státních orgánů a souvisejí s povinnosti občanů, nebo specifickými službami využívanými občany, jako jsou povinné prohlídky, stavební spoření, důchodové zabezpečení, pojištění, notáři a podobně, aby byli občané chráněni před neúměrným zvyšováním cen těchto služeb jejich poskytovateli.

13. Stanovení mezní zisků pro osoby realizující veřejné zakázky v oblasti obchodu a služeb na základě výběrových řízení z veřejných, nebo státních rozpočtů

Snížit atraktivnost veřejných zakázek stanovením mezních zisků při využívání účelných nákladů, aby se snížily neopodstatněné zisky vybraných osob realizujících tyto zakázky.

14. Ochrana práv osob

Reformou právního řádu, rekodifikací a systémovými změnami zajistit lepší ochranu a vymahatelnost práv občanů a osob v co nejkratší době. Zajistit ochranu práv osob před nesprávnými a protizákonnými rozhodnutími správních orgánů a samospráv.

15. Policie ČR a městská policie

Aktivizovat činnost policie zejména v oblasti nejrozšířenějších trestných činností, provázat činnost policie ČR a městské policie a konečně realizovat místní okrskovou působnost pomocí stálých okrskových policistů zodpovědných za zachycování trestné činnosti v pověřeném okrsku nejen ve dne, ale i v noci. Zároveň rozšířit informovanost a spolupráci s občany. Tvrdě postihovat zneužití pravomocí a jakékoliv úmrtí osob, které byli pod kontrolou, nebo dohledem státní moci.

Zahraniční politika

16. Evropská unie

Odstranit veškeré překážky pro vstup ČR, které zůstaly neodstraněny po 10 letech dosavadních vlád a projednat přijatelné podmínky vstupu ČR do EU.

17. Obrana státu a NATO

Postavit koncepci armády na úrovni stávajících spojenců a zajistit potřebnou kontrolu zahrnující i civilně správní části MO. Zajistit urychlený převod chátrajících a nevyužívaných nemovitostí a pozemků do majetku regionálních orgánů nebo osob na základě výběrových řízení. Zajistit nejvyšší míru hospodárnosti.

18. Ochrana státu a občanů

Uplatnit opatření omezujících nekontrolovatelný příliv cizinců. Pokud náš stát nemá potřebné ekonomické prostředky, aby se postaral o práci a potřebnou ekonomickou úroveň vlastních občanů musí proto, alespoň dočasně omezit svoji humanitární pomoc a volnou azylovou politiku. Nebyli jsme schopni vyřešit zaměstnávání Romů a jejich potřebné sociální zabezpečení. Nelze tolerovat zahraniční mafie, prostituci a okrádání našich občanů. I tak bohatá země jako USA se chrání tvrdou azylovou politikou.

Hospodářská politika

19. Mimořádný způsobem rozvinout pomoc malému a střednímu podnikání zejména v oblasti výroby a služeb.

Postavit ekonomiku ČR na síle malého a středního podnikání jak je běžné ve vyspělých zemích. Podporovat využití schopností a dovedností našich občanů zejména v oblasti výroby a služeb. Upravit zákon o veřejných zakázkách, aby měli podporu nově vznikající osoby a docházelo ke změnám dodavatelů státních a veřejných zakázek. Uplatnit proti obcím a regionům daně za pozemky a nemovitostí, aby se snažily poskytnout svůj majetek osobám pro provozování malého a střední podnikání a tím se zbavily povinnosti platit daň z využitých pozemků a nemovitostí.(platí nájemce)

Z vybraných daní dotovat akce obcí a regionů zaměřené na zlepšování místního prostředí a podporu turistického ruchu.

20. Investice

Pokračovat ve zvyšování podpory investic do území v obcích a regionech. Zamezit pouze realizaci nevhodných investic poškozujících zásadně krajinu a životní prostředí.

Sociální politika

21. Občanská politika

Nelze nadále trpět snižování počtu nově narozených dětí. Je nutno zásadně pozdvihnout úroveň podpory mladých lidí, umožnit získání přijatelného bydlení a poskytnout potřebné sociální zabezpečení pro mladé rodiny a pod. Je nutné povznést rodinu na nejvyšší úroveň vážnosti a úcty ve společnosti a poskytovat rodinám všestrannou ochranu. To se musí odrazit i v kultuře společnosti. Nelze samozřejmě také opomenout ochranu životní úrovně seniorů.

Školství

22. Reálnost školství

Nelze vychovávat nadále mladé lidi, kteří se nebudou schopni o sebe postarat. Školství se neustále musí přibližovat reálné skutečnosti, že absolvent bude schopen být nejen zaměstnancem, ale rovněž podnikatelem, nebo živnostníkem. Studovat a nebýt schopen se následně sám uživit nemá smysl. Je nutno uplatňovat moderní výpočetní techniku a videotechniku. Využívat řízené samostudium. Není důvodu, aby kterýkoliv občan pomocí uvedené techniky a řízeného samostudia nemohl dosáhnout středního vzdělání.

Je potřeba povznést úroveň výuky řemesel a úctu k tradicím řemeslných schopností. Je potřeba rozšířit výuku nových řemesel souvisejících s novou technikou a rozvojem řemeslných uměleckých směrů.

Je potřeba umožnit bezplatné získání vysokoškolského vzdělání daleko širšímu počtu zájemců z řad mladých lidí. Je nutno nebránit se vstupu zahraničních vysokých škol a vzniku nových vysokých škol a fakult.Vysoké školy by měly umožnit placené vzdělávání v dálkovém a mimořádném studiu s využitím techniky a řízeného samostudia pro starší studenty v jakémkoliv věku i s prodlouženou dobou studia dle potřeb staršího studenta.

Vysoké školy by se měly rovněž stát centry rozvoje a výzkumu pro potřeby malého středního podnikání.

Závěr:

Uvedený bodový návrh programu si nedává za cíl postihnout vše co pálí naše občany po deseti letech, ale je nástinem alternativního pravicového programu, který by mohl získat podporu oprávněně nespokojených občanů se stavem demokracie v naší zemi a který by mohl pomoci vyvést tuto zemi z mravní bídy, špíny a hospodářského úpadku.

Uvedené body jsou pouze neúplným podkladem pro diskusi a ani jejich odůvodnění není úplné.

Před občany je potřeba předstoupit jen s několika zásadními body, které získají zásadní podporu studentů a mají předpoklad pro silnou podporu občanů.

Držím Vám palce a rád se účastním jakékoliv diskuse.

Jiří Čumpelík - KAN


Neděkujte, přijďte!
(Jiří Novák, místopředseda NEZ, Neviditelný pes 22.11.1999 )

Politické hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ) se rozhodlo pozvat všechny signatáře výzvy "Děkujeme odejděte" k práci v odborných skupinách NEZ. V době, kdy někteří signatáři točili oslavné ódy na Václava Klause a jiní přímo odpovídali za úroveň šíření informací ve veřejnoprávním rozhlase opakovaně upozorňovalo naše hnutí na odborné chyby transformace ekonomiky. S využitím odborných programů, které vznikly po revoluci v odborných sekcích OF jsme stále předkládali návrhy na řešení jednotlivých problémů a upozorňovali na vazby mezi nimi. Za okázalého nezájmu veřejnoprávních sdělovacích prostředků probíhaly veřejné diskuse k těmto návrhům.

Z těchto diskusí bylo možné zjistit, že ČR musí být schopna konkurovat alespoň na vlastním trhu, když ne ve světě. Bylo možné posuzovat návrhy na opatření proti přelévání kapitálu a tunelování podniků. Bylo možné hledat optimální ekologické vztahy ve vazbě na energetické potřeby, nebo dopravní obsluhu. V současné době je možné uplatnit své názory na reformu veřejné správy a související změny Ústavy ČR. Kromě nezbytného oživení ekonomiky je fungující veřejná správa předpokladem pro další život a poslední předložený návrh ho může na dlouhou dobu ochromit.
Podobnou nabídku adresovalo NEZ i iniciativě IMPULS 99 s konkrétními pracovními tématy. Bohužel zatím všichni, kteří vyzývají k dialogu a diskusi veškeré diskuse odmítají. Proto považujeme za nezbytné upozornit, že pro budoucnost je potřebná každodenní práce a nikoli prohlášení napsané jednou za deset let.
Nejzávažnějším přínosem listopadové revoluce je demokratický volební systém. Doposud však chybí návod, jak tento systém demokraticky používat. Hlavně chybí střet a konfrontace názorů na řešení jednotlivých problémů. S tím souvisí i nejistota voličů a snaha volit podle dojmů a nikoli podle přesvědčení.
Politické hnutí NEZ umožní každému, kdo odpovídá morálním nárokům, účast v politickém životě bez toho, že by byl někde organizován. Informace jsou na stránkách NEZ.
Praha 20.11.1999


Prohlášení Pravého bloku k “Děkujeme, odejděte !"


Mimoparlamentní politická strana Pravý Blok vyzývá všechny slušné lidi této země, aby podpořili Prohlášení bývalých studentů k 10. výročí 17. listopadu 1989 nazvané

“Děkujeme, odejděte !"

O oprávněnosti studentské výzvy nás neprodleně přesvědčili ti, jichž se týká, podle přísloví “potrefená husa zakejhá". Výroky o miliontině národa či pubertálních mladících dokázaly každému, jak daleko od reality může skončit vůdce politické strany, kterého servilní patolízalové a pochlebovači z jeho nejbližšího okolí v zájmu udržení vlastních mocenských pozic periodicky utvrzují v neomylné genialitě. K základním nepsaným zákonům demokracie patří, že v čele žádné politické strany nesmí zůstat člověk, u něhož se začínají projevovat syndromy samolibého velikášství, arogance a cynismu. Od samolibého velikášství, arogance a cynismu zbývá již jen krůček k vypěstování nesesaditelného diktátora. Politická strana, která nedokáže vnitřními mechanizmy takovému nebezpečí včas zabránit, je nereformovatelná a musí dříve či později zákonitě skončit v propadlišti dějin.

Členové předsednictva Pravého Bloku (v abecedním pořadí):
Zdeněk Bureš, Ing. Vlastimil Jirkal , Ing. Jiří Kratochvíl , MUDr. Zdeňka Rychetníková,
Josef Vlačiha , MUDr. Jan Votoček , Jaroslav Zelenka
V Praze dne 24. listopadu 1999
 
P.S. Právě dnes je tomu 10 let, co v jedné krásné zemi dal svou funkci k dispozici jeden samolibý, arogantní a cynický vůdce jedné strany, kterou později zákonem označili za zločineckou.

Pátý sněm Pravého Bloku

 1. Schválil
  1. zprávu o hospodaření, přednesenou panem Vlačihou,
  2. zprávu o činnosti, přednesenou předsedou Pravého Bloku ing. Kratochvílem.

 2. Projednal
  celkem 9 možných variant dalšího postupu integračních jednání.

 3. Uložil Republikovému předsednictvu
  1. aby vedlo integrační jednání s ostatními subjekty sdruženými v NDA podle projednaných variant v tomto pořadí:
  • sloučení členských základen všech spolupracujících stran
  • vstup spolupracujících stran do ČSNS jako samostatné názorové platformy
  • případně zachování právní subjektivity spolupracujících stran a účast ve volbách na společné kandidátce ČSNS,
  1. v případě postupu podle první varianty dbát při tvorbě stanov nové strany na upevnění vnitrostranické demokracie a obrany členských práv,
  2. zahájit intensivní spolupráci s iniciativou “Děkujeme, odejděte!", až po nabídnutí právní identity Pravého Bloku; o této nabídce informovat ostatní partnery v NDA.

V Praze, dne 27. listopadu 1999 Delegáti V. sněmu Pravého Bloku, Jan Votoček - čestný předseda, Jiří Kratochvíl - předseda


Setkání představitelů NDA

( 29.11.1999)

 

Přítomní: Kratochvíl (předseda PB), Votoček (PB), Wagner (přeseda OK), Simmon Ivan Arnulf (ekonom), Šedivá (ČSNS), Babinec (ČSNS), Venzhoeffer (předseda MDS), Jiří Novák (místopředseda NEZ), Ryška (místopředseda ŽS), Holba (předseda KAN), Domlátil (místopředseda KAN), Machatá (poslankyně ČSNS), Tesař (asistent Machaté), Olšiak (místopředseda ČSNS, odešel po zahájení z rodinných důvodů)

Temata:

1. Výsledky celorepublikových sněmů ve vztahu k NDA

2. Spolupráce s autory výzvy "Děkujeme, odejděte!"

3. Sněmovní tisky

4. Různé

ad 3) Ke sněmovním tiskům, k mechanismům a strategii projednávání zákonů v Parlamentu připraví poslankyně Machatá pracovní materiál, který předloží za týden.

ad 1) Výsledky sněmů:

Pravý Blok: sněm projednal 9 variant integrace - priority variant integrace:

1. sloučení všech stran do NDA

2. vstup PB do ČSNS jako samostatné názorové platformy

3. zachování subjektivity a společná kandidátka s ČSNS

Občanská koalice: sněm preferuje zachování subjektivity OK

KAN: sněm rozhodl o zachování subjektivity KAN

Živnost.strana: sněm podporuje vstup ŽS jako platformy do ČSNS

Nezávislí: rozhodnuto o zachování subjektivity NEZ (zájem nových členů)

Masarykova demokratická strana: rozhodnutí zachovat subjektivitu MDS

ad 2) Studentská výzva:

Pravý blok: z rozhodnutí sněmu nabízí PB autorům výzvy změnu identity PB na Stranu občanské slušnosti a obsazení jejích orgánů autory (stoupenci) výzvy. Jednání s autory výzvy dosud nepokročila

Machatá: nabídka k jednání - dosud jen telefonicky

Wagner: NDA by měla získat co nejvíce partnerů - stoupence výzvy. Nebuďme zahledění do sebe!

Novák: Výzvy a petice mnoho nezmůžou - příklad: Impuls99

Votoček: Výzva prolomila zeď nezájmu v médiích

Požadavek hlasování (7 přítomných politických subjektů):

 1. zda má NDA spolupracovat s autory výzvy: 7 x ANO
 2. zda nabídnout spolupráci na tvorbě programu: 7 x ANO
 3. zda nabídnout organizační zázemí: 2 x ZDRŽ.+ 5 x ANO
 4. zda pověřit Šulu, Machatou a Kratochvíla jednáním s autory výzvy za NDA: 7 x ANO

ad 4) Informace: webové stránky NDA na adrese: http://www.home.sk/www/nda, správce webových stránek: e-mail: nda@atlas.cz telefon: 0603.474765

Zapsal Holba


Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníku přeje všem svym členům a partnerům krásné a klidné prožití vánočních svátku a do posledního roku tohoto milénia, do roku 2000, vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů.

ÚR KAN