Usnesení ÚR KAN 9.9.2017

Vytisknout

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

11. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 9. 9. 2017
 

 

Ústřední rada KAN

 1. přijala s úlevou rozhodnutí Poslanecké sněmovny vydat k policejnímu stíhání poslance A. Babiše a J. Faltýnka, jako důkaz, že dosud většina poslanců nefandí hospodářskému zločinu;

 2. považuje za nepřijatelná nedůstojná veřejná vyjádření, jimiž prezident ČR M. Zeman provokuje občanskou veřejnost, justici i orgány výkonné (exekutivní) moci, když například uvažuje o jmenování svého spřízněnce předsedou vlády ČR i v případě, kdy by byl v policejní vazbě;

 3. odsuzuje odstraňování soch a pomníků historických osobností, zejména v USA a ve Velké Británii. Multikulturalističtí aktivisté pokládají tyto významné osobnosti za nevhodný symbol, přičemž jim podsouvají pseudo-rasistické postoje, a tím se pokoušejí přepisovat dějiny. Ústřední rada KAN varuje veřejnost, aby nedopustila podobné jednání v České republice;

 4. posoudila návrhy na volební logo a na letáček KAN;

 5. doporučila dopracovat hrubý návrh volebního letáčku KAN včetně hesla a pověřila Jiřího Domlátila postoupit návrh k posouzení a ke konečné úpravě pověřeným manažerům TOP 09;

 6. vyslechla s potěšením zprávy o vesměs dobré spolupráci kandidátů KAN s krajskými organizacemi TOP 09;

 7. přeje brzké uzdravení čestnému předsedovi KAN Jaroslavu Bezděkovi, který před dvěma měsíci vážně onemocněl;

 8. konstatuje, že bylo odvoláno jednání ústřední rady KAN plánované na 12. srpen 2017, a to pro letní sníženou intenzitu politických událostí a pro předchozí omluvy několika členů ÚR KAN. Všichni naši kandidáti do PS předali volebním manažerům TOP 09 předepsané osobní údaje pro kandidátní listiny TOP 09. Poslední termín odevzdání kandidátek byl uzákoněn na 15. srpen 2017;

 9. oceňuje aktivitu A. Komerse a jeho snahu prezentovat prostřednictvím Facebooku myšlenky a postoje KAN;

 10. vyzývá všechny členy KAN a jeho příznivce zdvořile žádá, aby propagovali zejména kandidáty KAN (a též KČ a KONS) na kandidátních listinách TOP 09 pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny;

 11. ruší příští plánované zasedání ÚR dne 23. září, příští řádné zasedání ÚR bude dne 7. října na obvyklém místě.

  

Přijato šesti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.

Omluveni: Bíro

   


 

Usnesení ÚR KAN 9.9.2017 MS Word formát Microsoft Word