• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 9.11.2013

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 11. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

22. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 9. 11. 2013

 

Ústřední rada KAN

 1. děkuje všem voličům, kteří ve sněmovních volbách 2013 dali svůj hlas kandidátce Klubu angažovaných nestraníků.

 2. hodnotila volební výsledky v Pardubickém kraji (uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení), souhlasila s proplacením faktury za volební faktury firmě Multiprint a konstatovala, že náklady KAN na jeden hlas činily 58 Kč.

 3. vyjádřila poděkování paní Libuši Rudinské, paní Zdeně Mašínové a panu Vlado Křížovi za pomoc při vytvoření volební spotů KAN ve veřejnoprávních médiích a panu JUDr. Janu Říhovi za činnost volebního zmocněnce KAN.

 4. souhlasila s odpovědí předsedy ÚR KAN na dopis předsedy LEV21 Jiřího Paroubka - oba dopisy jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení.

 5. vzala s lítostí na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Machače na funkci člena Ústřední rady a jeho rozhodnutí ukončit k dnešnímu dni své členství v Klubu angažovaných nestraníků.

 6. konstatuje, že Ing. Jaroslav Bezděk (dosavadní náhradník ÚR) se stává členem Ústřední rady KAN.

 7. schválila Návrh programu XXII. sněmu KAN uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení.

 8. schválila návrhy ÚR pro jednání volebního (XXII.) sněmu KAN: počet členů ÚR = 7; kandidáti ÚR: Biro, Domlátil, Holba, Hučín, Kolář, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek; počet členů RRK = 3; kandidáti RRK: Miška, Šimková, Viktora; moderátoři: Kolář nebo Protiva; návrhová a mandátová komise: Bezděk, Domlátil, Rynt, Šimková; volební komise: podle návrhů z pléna.

 9. konstatuje, že v ČT i ČRo dochází opakovaně k porušování svobody slova a k nátlaku na redaktory. V této souvislosti vyjadřuje podporu skupině reprezentované redaktorkou Danielou Drtinovou.

 10. vzala na vědomí, že
  a. ve středu 27. 11. 2013 v 10:00 hodin v Riegrově sále Obecního domu v Praze proběhne křest knihy Vojtěcha Cepla „Člověk a demokracie" organizovaný nakladatelstvím Euroslavica a Nadačním fondem angažovaných nestraníků (NFAN). Při této příležitosti udělí NFAN cenu Torzo naděje Vladimíru Mišíkovi a bude promítat film zachycující debatu mezi Vojtěchem Ceplem a Stanislavem Křečkem.
  b. na webových stránkách http://www.politickefinance.cz/ jsou uvedeny příjmy a výdaje 12 politických stran v ČR. Tyto údaje pro rok 2012 s údaji pro KAN uvádí příloha č. 4 tohoto usmesení.

 11. rozhodla pozvat Ing. Jiřího Machače jako hosta na XXII. sněm KAN a vyslovit mu na sněmu poděkování za dvadvacetiletou práci pro KAN.

 

-----------------------------------------------------------

 

(body 1-8 přijaty všemi 8 hlasy, zbytek přijat po odchodu Ing. M. Svobody 7 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Holba, Hučín, Kolář, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek, Bezděk

 

Příští setkání na XXII. sněmu KAN dne 23.11.2013 (registrace od 10:30) v restauraci „U pramene" (vulgo „Saigon") v Praze 6 – Bubenči (doprava od stanice metra A „Hradčanská" do stanice busu č. 131 „Nemocnice Bubeneč, nebo vlakem do železniční stanice Praha-Bubeneč (trať Praha-Kralupy)

Příští schůze ÚR KAN. sobota 14. prosince 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 11. 2013

Výsledky sněmovních voleb 2013 v Pardubickém kraji


Česká strana sociálně demokratická:

obhajovala 3 mandáty, získala 52 499 hlasů t.j. 20,53 % (obsadila 2 mandáty)

ANO 2011

neobhajovalo žádný mandát, získalo 50 677 hlasů t.j. 19,82 % (obsadilo 2 mandáty)

Komunistická strana Čech a Moravy

obhajovala 1 mandát, získala 37 378 hlasů t.j. 14,62 % (obsadila 2 mandáty)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová:

neobhajovala žádný mandát, získala 19 693 hlasů t.j. 7,70 % (obsadila 1 mandát)

Občanská demokratická strana:

obhajovala 3 mandáty, získala 18 167 hlasů t.j. 7,10 % (obsadila 1 mandát)

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury:

neobhajoval žádný mandát, získal 17 523 hlasů t.j. 6,85 % (obsadil 1 mandát)

Česká pirátská strana:

neobhajovala žádný mandát, získala 6 843 hlasů t.j. 2,67 % (žádný mandát)

Strana zelených:

neobhajovala žádný mandát, získala 6 473 hlasů t.j. 2,53 % (žádný mandát)

Strana svobodných občanů:

neobhajovala žádný mandát, získala 5 962 hlasů t.j. 2,33 % (žádný mandát)

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI:

neobhajovala žádný mandát, získala 5 321 hlasů t.j. 2,08 % (žádný mandát)

Dělnická strana sociální spravedlnosti:

neobhajovala žádný mandát, získala 2 307 hlasů t.j. 0,90 % (žádný mandát)

politické hnutí Změna:

neobhajovalo žádný mandát, získalo 1 472 hlasů t.j. 0,57 % (žádný mandát)

Strana soukromníků České republiky:

neobhajovala žádný mandát, získala 1 075 hlasů t.j. 0,42 % (žádný mandát)

HLAVU VZHŮRU - volební blok:

neobhajoval žádný mandát, získal 873 hlasů t.j. 0,34 % (žádný mandát)

Suverenita - Strana zdravého rozumu:

neobhajovala žádný mandát, získala 839 hlasů t.j. 0,32 % (žádný mandát)

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska):

neobhajovala žádný mandát, získala 407 hlasů t.j. 0,15 % (žádný mandát)

Klub angažovaných nestraníků:

neobhajoval žádný mandát, získal 293 hlasů t.j. 0,11 % (žádný mandát)

LEV 21 - Národní socialisté:

neobhajovali žádný mandát, získali 158 hlasů t.j. 0,06 % (žádný mandát)

 


Příloha č. 2 k Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 11. 2013

 

Ing. Jiří Paroubek, předseda strany LEV 21 – Národní socialisté, napsal předsedovi KAN:

V Praze dne 1. listopadu 2013

Čj.: Pr 34/2013

Vážený pane předsedo,

právě proběhlé předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zanechaly opět V mnoha voličích, jakož i členech a funkcionářích tzv. malých stran pocit nefér přístupu veřejnoprávní televize či přímo pocit diskriminace těchto stran ve volební kampani. Obracím se proto na Vás s výzvou společného postupu, aby se tato situace nemohla již nikdy opakovat.

Volby v demokratickém státe mají být vrcholem svobodné soutěže politických stran, soubojem programů, idejí, metod i jednotlivých kandidátů. U nás tím spíše, že naše země prožívá hlubokou společenskou krizi, má nedostatek kvalitních politických osobností a lidé jsou právem znechucení z politiků, kteří tento marasmus zavinili. Právem se ptají, zda ješte existuje někdo nový, pracovitý, nezatížený minulostí a odborně zdatný, kterého by mohli s čistým svědomím zvolit zákonodárcem. A právem očekávají, že jim média a zvláště veřejnoprávní, takové kandidáty nabídnou.

Bohužel se opět mýlí. Česká televize v poslední volební kampani

předvedla opět přístup značně selektivní. Na základě jakéhosi nepříliš věrohodného průzkumu volebních preferencí prováděného neznámou agenturou umožnila v krajských debatách a superdebatě vysílaných v prime-timu účast jen stranám, které v průzkumu uspěly. Volič chtě nechtě musel nabýt dojmu, že vlastně jiné strany ani neexistují, a pokud ano, jsou stejně bez šancí. Přitom se i velmi kvalitní kandidáti mohou skrývat právě v nich. Píši záměrně slovo "skrývat", neboť je Česká televize skutečně záměrně veřejnosti odmítla představit.

Pro tzv. malé strany, které nemají příliš disponibilních finančních

prostředků na vedení drahé volební kampaně je to přitom jediná možnost

prezentace veřejnosti. A i tuto možnost nám veřejnoprávní média berou!

Uvítal bych, kdybychom sladili společné kroky při nápravě tohoto stavu. Jistě ani Vy se s ním nehodláte smířit. Bude-Ii Česká televize pokračovat a ignorovat svou veřejnou službu, bude veřejnost stále dokola "seznamována" jen s politiky, které notoricky zná. Bez možnosti opravdového výběru.

S díky za spolupráci

Jiří Paroubek v.r.

 

 

Odpověď předsedy ÚR KAN předsedovi strany LEV 21 – Národní socialisté

V Praze dne 5. listopadu 2013

Vážený pane předsedo,

oceňujeme Vaši iniciativu ve prospěch rovného přístupu všech kandidujících politických subjektů do sdělovacích prostředků v průběhu předvolební kampaně.

Naše politické hnutí Klub angažovaných nestraníků v letošních předčasných sněmovních volbách kandidovalo jen v jednom kraji (kde se rozdělovalo jen 10 mandátů), takže jsme nepočítali s tím, že získáme nějaké poslanecké křeslo. Proto se necítíme chováním médií vůči našemu subjektu výrazněji poškozeni a tudíž nemáme v úmyslu podávat stížnost na Českou televizi ani na Český rozhlas.

Na druhé straně jsme si vědomi, že k jakési diskriminaci „menších" politických subjektů skutečně v poslední předvolební kampani docházelo, a to zejména tím, že byl poněkud svévolně (ať už institucemi nebo jednotlivými moderátory či redaktory) stanovován způsob, jímž byly vybírány strany připuštěné do vysílaných diskusí.

Nerovné šance v předvolebních pořadech měly „menší" subjekty již dříve. Na debatách stran s jasnou více než pětiprocentní preferencí v roce 2006 Václav Moravec ve svém „speciálu" umožnil účast pouze jedné straně z těch dalších stran (které nepřekračovaly jasně hranici 5%), a to Straně zelených. Zelení se potom přehoupli přes pětiprocentní limit do Sněmovny. Oprávněnou otázkou je, zda by se tehdy Zelení stali parlamentní stranou bez podpory ČT.

Letos se něco podobného projevilo například v televizních debatách zástupců subjektů v jednotlivých krajích, nebo v poslední rozhlasové debatě zástupců stran v posledních hodinách před zahájením voleb. Ačkoliv čtyřem subjektům - SZ, SPOZ, Svobodní, Piráti - dávaly preference (podle průzkumů neveřejně vybrané agentury) teoretickou šanci uspět ve volbách, ve vysílaných debatách viditelně převažovala účast zástupců SPOZ, zatímco ostatní tři strany s podobnými šancemi byly do vysílaných debat zvány jen občas. Podpora ČT pro stranu SPOZ se tedy ukázala jako neúčinná.

Nerovný přístup médií k politickým subjektům není jedinou nespravedlností. Všichni přece víme, že klausule o pětiprocentní podmínce a dávná „odéesácká" demagogie označující hlasy odevzdané ve prospěch „menších" subjektů za hlasy ztracené (či dokonce propadlé ve prospěch komunistů) představují daleko větší diskriminaci menších (kapitálem nesponzorovaných) politických subjektů. Existuje i další skutečností, které menší politické subjekty poškozují, jako například požadavek nákladného každoročního auditu i pro politické subjekty, které nedostávají žádný státní příspěvek, absence zákonné povinnosti místních úřadů vyvěšovat na úředních deskách informace o všech osobách, které v příslušných volebních obvodech ve volbách kandidují atp.

Nemyslíme, že stížnosti mnoho vyřeší, nejsou-li doprovázeny konkrétními návrhy, jakými opatřeními rovný přístup politických subjektů do veřejnoprávních médií zaručit. Sami jsme o takových opatřeních zatím nepřemýšleli, ale rádi se zapojíme do diskuze nad takovými návrhy. Jsme ochotni připojit se k upozornění na nerovné podmínky pro prezentaci politických subjektů v médiích, avšak na žalobách či stížnostech se nehodláme podílet.

S pozdravem

Ing. Pavel Holba, CSc., předseda Ústřední rady Klubu angažovaných nestraníků

 


 

Příloha č. 3 k Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 11. 2013

 

Návrh programu XXII. sněmu KAN

dne 23. XI. 2013 od 11 hodin v Praze 6 – Bubenči, Goetheova 25/105, restaurace U Pramene

registrace delegátů od 10:30 hodin

1. Zahájení (přivítání hostů, volba moderátora, mandátové a návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu)

2. Schválená programu sněmu, jednacího řádu sněmu a volebního řádu.

3. Vystoupení hostů.

4. Zpráva předsedy ÚR KAN

5. Zpráva o hospodaření KAN

6. Zprávy o volbách 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

7. Zpráva o činnosti Nadačního fondu angažovaných nestraníků

8. Stanovení počtu členů ÚR a RRK

9. Návrhy a představení kandidátů do ÚR a RRK

10. Volby do ÚR a RRK

11. Přestávka na oběd (v té době počítání hlasů)

12. Vyhlášení výsledků voleb

13. Diskuse: Další směřování KAN

– v průběhu diskuse se uskuteční první schůze nové ÚR s volbou předsedy a místopředsedů a první schůze nové RRK s volbou předsedy)

14. Vyhlášení výsledků voleb předsedy ÚR, místopředsedů ÚR a předsedy RRK

15. Přijetí usnesení XXII. sněmu

16. Ukončení sněmu

 


 

Příloha č. 4 k Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 11. 2013

 

 

Příjmy a výdaje politických stran v roce 2012
podle http://www.politickefinance.cz/

doplněné údaji z výroční uzávěrky KAN 2012

 

strana       příjmy               dary               výdaje             provoz             mzdy

ČSSD       509 080 884      47 636 271    269 417 973   100 306 893     72 816 464 Kč

ODS         304 619 000      95 366 000    289 932 000     99 195 000     61 687 000 Kč

KSČM      121 097 894        5 646 712    120 223 079     49 052 547     50 655 981 Kč

TOP 09      85 070 608      28 467 419    104 310 280     47 428 893       3 185 438 Kč

KDU-ČSL    77 838 457      10 354 896      55 813 227     23 171 223     11 016 653 Kč

ANO           64 058 064      63 981 964      39 264 352     25 846 196       1 257 827 Kč

LEV21        35 565 330      33 686 024      34 991 574     24 260 384       4 761 168 Kč

VV              32 440 912           122 301      30 044 600     29 062 131          835 689 Kč

SPOZ         26 567 358       15 711 521      31 574 675       6 969 454       3 633 679 Kč

StNez         18 836 765       13 964 453      24 750 717       4 768 422                   0 Kč

SZ                5 218 916         3 580 285        5 248 084       2 063 796        204 317 Kč

LIDEM          3 067 471         3 025 144        1 779 320       1 772 255            7 065 Kč

KAN                  24 116             15 000             22 788             7 788                  0 Kč

 


 

Usnesení ÚR KAN 9.11.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1057 hostů a žádný člen