• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 15.12.2012

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 15. 12. 2012

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

12. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 15. 12. 2012

Ústřední rada KAN

  1. upravila konečné znění dopisů prezidentským kandidátům (viz přílohy tohoto usnesení) a pověřuje Holbu a Matějku, aby dopisy podepsali a odeslali.

  2. souhlasí s tím, aby usnesení XXI. sněmu a polu se Zprávou předsedy a Zprávou o hospodaření byly vystaveny na webu KAN (www.kan.cz).

  3. stanovuje následující termíny zasedání Ústřední rady KAN: 19. ledna, 16. února, 23. března, 20. dubna, 18. května a 15. června.
  4. vyjadřuje podporu studentům a učitelům v Českobudějovickém a Karlovarském kraji, kteří protestují proti tomu, aby oblast školství v těchto krajích byla svěřena k řízení představitelům KSČM.

  5. bere s lítostí na vědomí, že dne 7. XII. 2012 zemřel nejstarší člen KAN pan Ing. Valko Kalev (1925-2012) z Kralup nad Vltavou.

  6. vzala s radostí na vědomí, že nejmladší členka KAN Romana Šimková byla dne 7. XII. 2012 promována na VŠE Praha bakalářkou.

  7. blahopřeje Ing. Jaroslavu Bezděkovi, dlouholetému členu ÚR KAN k jeho 80. Narozeninám a vyjadřuje poděkování za jeho dosavadní aktivní činnost pro KAN.

 

-----------------------------------------------------------

 

(přijato všemi 5 hlasy s výjimkou bodu 4 přijatého 3 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Holba, Kolář, Machač, Matějka, Svoboda; Host: Romana Šimková za RRK

Omluveni: Hučín, Machač, Domlátil, Vlášek

Příští schůze ÚR KAN. sobota 19. ledna 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 k usnesení ÚR KAN ze dne 15. 12. 2012

Dopis prezidentským kandidátům - bývalým komunistům

Vážený pane .......!

V této vážné době, kdy se republiky chtějí zmocnit cizopasící individua a lidé posedlí touhou po moci, toužící oloupit a podmanit si miliony slušných občanů, obracíme se i na Vás.

Přidáváme se k hlasu pana Jiřího Stránského, „že kandidovat na prezidenta bývalý komunista ne že nemůže, ale nesmí. Svou minulostí totiž pošpiní nejen instituci prezidenta, ale i stát, jehož chce být hlavou."

Připomínáme vám, pokud jste to pozapomněli, že KSČ byla zločinnou organizací, která se mimo jiné „zasloužila" o to, že náš stát ztratil na 40 let samostatnost a že komunistický režim má na svědomí nejen tisíce životů, ale že zavinil i hrůzný morální úpadek (nehledě na dalekosáhlé hospodářské škody).

Jestliže máte trochu cti v těle a skutečně Vám jde o blaho vlasti, odstoupíte z přímé volby prezidenta, a tak se přičiníte o to, že hlava státu a první občan mezi občany nebude potřísněn leprou komunismu.

Klub angažovaných nestraníků, Ústřední rada KAN, 15. prosince 2012

 


 

Příloha č. 2 k usnesení ÚR KAN ze dne 15. 12. 2012

Dopis prezidentskému kandidátu – Miloši Zemanovi

Vážený pane Zemane!

V této vážné době, kdy se republiky chtějí zmocnit cizopasící individua a lidé posedlí touhou po moci, toužící oloupit a podmanit si miliony slušných občanu, obracíme se i na Vás.

Víme, že jste do KSČ, té strany zločinců a vlastizrádců vstoupil v šedesátých letech, protože jste si tehdy mohl myslet, že komunistickou stranu lze reformovat. Vážíme si Vašeho vystoupení v Technickém magazínu, kde jste odhalil zhoubné jádro tzv. socialistické ekonomiky.

Bohužel však i ve Vás komunistická ideologie zanechala své leproidní stopy: důkazem se stala Vámi vychvalovaná „opoziční smlouva" usilující o ovládnutí politické scény a do jisté míry i sdělovacích prostředků. Opoziční smlouva se měla stát prvním krokem k autoritativnímu režimu.

Vaše stranické vazby se ostatně projevují i ve spojení s předlistopadovými politickými šíbry se soudruhem Šloufem v čele.

Doufáme, že ve Vás zvítězí vaše lepší stránka a uvolníte cestu kandidátovi s neposkvrněnou minulostí.

Klub angažovaných nestraníků, Ústřední rada KAN, 15. prosince 2012

 


 

Příloha č. 3 k usnesení ÚR KAN ze dne 15. 12. 2012

Dopis prezidentským kandidátům – nekomunistům

Vážený pane ..../ Vážená paní ....!

V této vážné době, kdy se republiky chtějí zmocnit cizopasící individua a lidé posedlí touhou po moci, toužící oloupit a podmanit si miliony slušných občanů, obracíme se i na Vás.

Vy, jejichž život nepoznamenala komunistická lepra, dokažte, že Vám jde skutečně o blaho vlasti a vyberte ze svého středu jediného, ale silného kandidáta.

Uvědomte si, že neblahé a krátkozraké roztříštění sil mezi několik byť slušných a vážených osob, zákonitě povede k vítězství bývalého komunisty a tím i k pošpinění státu a ke zradě odkazu skutečných vlastenců, včetně skutečných hrdinů, kteří neváhali obětovat život za svobodu a demokracii.

Zvolte, prosíme, ze svého středu toho, kdo má největší zásluhy o svobodnou republiku a její návrat do Evropy, kdo nejvíc přispěl k vysvobození z komunistického zajetí a kdo Vás bude nejlépe reprezentovat v očích Evropy i celého světa.

Jestliže budete kandidovat jako jednotlivci, nemáte šanci postoupit do druhého kola. Pokud však předstoupí před voliče jeden z Vás (podporovaný všemi ostatními), mohl by postoupit a v rozhodujícím kole získat možnost utkat se s kandidátem s komunistickou minulostí.

Věřte, že jde o mnoho: hrozí, že v nadcházejícím souboji bude poškozena republika, ale Vy tomu můžete zabránit. Je to ve Vašich silách, jen to chce politickou prozíravost a státnickou moudrost.

Dokážete to?

Klub angažovaných nestraníků, Ústřední rada KAN, 15. prosince 2012

 


 

Usnesení ÚR KAN 15.12.2012 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1045 hostů a žádný člen