• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 8.11.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 8. 11. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

12. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 8. 11. 2014

 

Ústřední rada KAN

 1. schválila Návrh programu XXIII. sněmu KAN uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;
   
 2. schválila návrhy ÚR pro jednání volebního (XXIII.) sněmu KAN: počet členů ÚR = 5; kandidáti ÚR: Biro, Domlátil, Hučín, Kolář, Matějka, Miška, Protiva; počet členů RRK = 3; kandidáti RRK: Rynt, Šimková, Viktora; moderátor: Protiva; návrhová a mandátová komise: Biro, Domlátil; volební komise: podle návrhů z pléna;
   
 3. vzala na vědomí, že registrace delegátů XXIII. sněmu KAN dne 29. listopadu 2014 bude probíhat od 10,00 h v restauraci U Pramene (vulgo „Saigon"), Praha 6 – sál Koliba. Doprava od stanice metra A „Hradčanská" do stanice autobusu č. 131, zastávka „Nemocnice Bubeneč";
   
 4. vzala na vědomí Manifest „Pro občanskou ústavu" zaslaný p. Štědroněm a pověřuje člena ÚR Ing. Josefa Koláře odpovědí za KAN;
   
 5. souhlasí s poskytnutím kopií volební spotů KANu pro volby do EP Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a pověřuje místopředsedu Ing. Miroslava Matějku zasláním odpovědi včetně poskytnutí kopií volebních spotů;
   
 6. vzala na vědomí zájem o členství v KANu paní Natálie Přibíkové a její představení předsedou KAN Ing. Pavlem Holbou, CSc.

 

 
-----------------------------------------------------------

(přijato 4 hlasy – po odchodu Pavla Holby)
 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Holba (pouze krátce ze zdravotních důvodů), Kolář, Matějka

Omluveni: Hučín, Protiva

Hosté: Přibíková

 

Příští setkání na XXIII. sněmu KAN dne 29. 11. 2014 (registrace od 10:00) v restauraci „U pramene“ (vulgo „Saigon“) v Praze 6 – Bubenči (doprava od stanice metra A „Hradčanská“ do stanice busu č. 131 „Nemocnice Bubeneč, nebo vlakem do železniční stanice Praha-Bubeneč (trať Praha-Kralupy)

Pro příští jednání nově zvolené ÚR KAN je zamluven stůl na sobotu 13. prosince 2014 od 12 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále. 

Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN ze dne 8. 11. 2014

 

Návrh programu XXIII. sněmu KAN

dne 29. XI. 2014 od 10,30 hodin v Praze, Goetheova ulice 25/105, restaurace U Pramene

registrace delegátů od 10,00 hodin
 

 1. Zahájení (přivítání hostů, volba moderátora, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
   
 2. Schválení programu sněmu, jednacího a volebního řádu sněmu
   
 3. Vystoupení hostů
   
 4. Zpráva činnosti KAN od minulého sněmu KAN včetně zprávy o volbách do EP a komunálních voleb
   
 5. Zpráva o hospodaření KAN od minulého sněmu KAN
   
 6. Návrh a schválení změny stanov
   
 7. Návrhy a představení kandidátů do ÚR a RRK
   
 8. Stanovení počtu členů ÚR a RRK
   
 9. Volby do ÚR a RRK
   
 10. Přestávka na oběd (mezitím počítání hlasů)
   
 11. Vyhlášení výsledků voleb do ÚR a RRK
   
 12. Diskuse: Další směřování KAN, mezitím první zasedání ÚR a RRK
   
 13. Vyhlášení výsledků voleb předsedy ÚR, místopředsedů ÚR a předsedy (předsedkyně) RRK
   
 14. Přijetí usnesení sněmu
   
 15. Ukončení sněmu

 


 

Usnesení ÚR KAN 8.11.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1056 hostů a žádný člen