• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 7.11.2015

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

12. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 7. 11. 2015

Ústřední rada KAN

  1. vzpomněla u příležitosti dnešního 98. výročí bolševické revoluce v Rusku všech jejích obětí. Tato revoluce odstartovala komunistickou krutovládu, jíž padlo za oběť mnoho miliónů lidí nejprve v Rusku a později i v jiných částech světa;

  2. nesouhlasí se způsobem výběru některých kandidátů na státní vyznamenání udělovaných prezidentem Zemanem při příležitosti oslav 28. října. Nesporně došlo k vyznamenání některých významných osobností našeho státu, s těmito osobnostmi však byli prezidentem Zemanem vyznamenáni protagonisté a podporovatelé minulého komunistického režimu a pana prezidenta osobně, což považujeme za nepřijatelné;

  3. vyslovila poděkování J. Domlátilovi za vzornou reprezentaci KANu v pořadu České televize „Politické spektrum" vysílaném dne 24. 10. 2015 – viz.: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/215411058200030/;

  4. blahopřeje k dnešním narozeninám paní Zdeně Mašínové, přeje jí hodně zdraví a síly v jejím neúnavném úsilí o nápravu křivd minulého režimu;

  5. vyslechla informaci předsedy J. Domlátila o postupu prvoinstančního Obvodního soudu pro Prahu 1, který nerespektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. To vypovídá o stavu v české justici;

  6. zve čestného předsedu KANu P. Holbu na příští jednání ÚR KANu dne 12. prosince 2015;

  7. stanovuje termíny příštích zasedání ÚR KAN na 1. polovinu roku 2016: 16. ledna; 20. února, 19. března, 16. dubna, 7. května – výjezdní zasedání v Plzni, 11. června 2016.

 

(přijato 6 hlasy)

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Matějka, Miška, Protiva

Omluveni: Hučín

 


 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 12. prosince 2015 od 12,00 hodin v restauraci U Parašutistů (zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 

Usnesení ÚR KAN 7.11.2015 MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1054 hostů a žádný člen