• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 7.10.2017

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

12. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 7. 10. 2017
 

 

Ústřední rada KAN

 1. uctila minutou ticha památku předsedy obnoveného KAN Mgr. Bohdana Dvořáka, který zemřel 5.října 2017;

 2. odsoudila nenávistné a pomlouvačné komentáře pod internetovým článkem na webu novinky.cz k úmrtí bývalého předsedy KAN B. Dvořáka, které mohou způsobit vážnou újmu jak blízkým příbuzným zemřelého, tak Klubu angažovaných nestraníků;

 3. zmocnila B. Hamáčka, aby připravil a podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu a podněcování k nenávisti ke skupině osob ve smyslu § 184 odst. 2 a ve smyslu § 356, odst.3 písm. a) trestního zákoníku (popř. dle dalších předpisů);

 4. připomíná členům KAN - kandidátům do Poslanecké sněmovny zákonnou povinnost hradit veškeré volební materiály (propagaci subjektů podporujících) z příslušného transparentního účtu řádně kandidujících (podporovaných) politických stran. Proto v našem případě vše musí projít účetnictvím TOP 09. Je možné požádat TOP 09 o uhrazení výroby vlastních materiálů, a úhradu kompenzovat dohodnutým peněžním darem na příslušný účet TOP 09. Veškeré darovací smlouvy finanční i nepeněžní vztahující se ke kampani do Poslanecké sněmovny musí být doručeny do účtárny TOP 09 nejpozději do 13.10.2017. Do tohoto data musí být také finanční dary připsané na účtu TOP 09 pro přijímání darů. Všechny propagační volební materiály kandidátů KAN musí přitom obsahovat informaci, že zadavatelem je TOP 09 a informaci, kdo je zpracovatelem materiálů;

 5. vyslovila politování nad událostmi a situací, k nimž došlo ve španělském Katalánsku při pokusu vyhlásit referendum o nezávislosti Katalánska na ostatním Španělsku. Ústřední rada vidí příčiny politováníhodných událostí ve Španělsku v politických chybách obou stran – centrální španělské vlády v Madridu i regionálního parlamentu a vlády v Barceloně;

 6. vzala na vědomí informaci Jiřího Domlátila o setkáních a o předvolební besedě veřejnosti s Karlem Schwarzenbergem dne 6. října 2017 v Liberci, a informace přítomných kandidátů o průběhu jejich volební spolupráce s TOP 09;

 7. vyzývá všechny členy KAN a jeho příznivce zdvořile žádá, aby propagovali kandidáty „3 K", zejm. kandidáty KAN na kandidátních listinách politické strany TOP 09, a to v zájmu zachování demokratického ústavního systému po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny;

 8. odsoudila ministra průmyslu a obchodu, který bez vědomí vlády ČR podepsal memorandum mezi ministerstvem a soukromou australskou těžařskou společností o těžbě lithia v Krušných horách. Zodpovědní vrcholní politici civilizovaných zemí neprovádějí důležitá strategická rozhodnutí před koncem svého mandátu resp. čtrnáct dnů před parlamentními volbami;

 9. diskutovala o přípravě a o rozsahu konference k 50. výročí založení Klubu angažovaných nestraníků, která by se měla uskutečnit v prvé polovině roku 2018;

 10. potvrdila, že její příští řádné jednání bude 11.listopadu 2017 na obvyklém místě Předsednictvo plus zájemci se navíc sejdou po volbách v úterý dne 24.října odpoledne, místo a čas budou včas upřesněny.

 

  

Přijato pěti hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Miška, Pochman.

Omluveni: Matějka, Protiva

   


 

Usnesení ÚR KAN 7.10.2017 MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1018 hostů a žádný člen