• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 6.5.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

7. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 6.5.2017
 

Ústřední rada KAN

se sešla v Plzni v salonku hotelu Central u příležitosti oslav 72. výročí osvobození Plzně Americkou armádou;

  1. účastnila se akcí v Plzni spojených se 72. výročím osvobození ve dnech 6. a 7. května a uctila památku osvoboditelů Plzně v čele s velitelem 3. Americké armády generála Georga S. Pattona u jeho pomníku v Sadech pětatřicátníků v Plzni;

  2. projednala současnou politickou situaci v České republice;

  3. považuje chování prezidenta republiky Miloše Zemana při setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou dne 4. 5. 2017 na Pražském hradě za bezprecedentní, nedůstojné a urážející všechny slušné obyvatele České republiky;

  4. pověřila J. Domlátila, M. Mišku a A. Komerse, aby se za KAN zúčastnili připravované tiskové konference v Praze dne 9. 5. 2017 od 10-ti hodin v restauraci Hanny Café, Korunní 35, Praha 2;

  5. projednala návrh kandidátů za KAN do parlamentních voleb 2017;

  6. oznamuje všem členům a příznivcům nová čísla účtů KAN u Fio banky: Běžný účet číslo 2401210542, kód banky 2010; Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968, kód banky 2010;

  7. přijímá za člena KAN Ing. Milana Tausche z Plzně;

  8. upozorňuje, že příští řádné jednání ÚR KAN se bude konat v sobotu dne 27. 5. na obvyklém místě od 12-ti hodin v Praze.

 

 

Přijato šesti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.

Omluven: Bíro.

Hosté: Dohnal, Cholinský, Tausch.


 


 

Usnesení ÚR KAN 6.5.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1035 hostů a žádný člen