• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 5.11.2011

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
21. zasedání Ústřední rady KAN
ze dne 5. 11. 2011

Ústřední rada KAN

1. rozhodla, že XX. sněm KAN se bude konat 26. listopadu 2011 v Krčmě – odděleném výčepu restaurace U Parašutistů v Praze 2, Resslova ulice 7 (od Karlova náměstí směrem k Jiráskovu náměstí http://pivnipoutnik.cz/restaurace/krcma-u-parasutistu/) zahájení v 11.00 hodin

2. schvaluje návrh současné ÚR pro rozhodování sněmu: počet členů ÚR: 9 (kandidáti Domlátil, Holba, Hučín, Kolář, Machač, Matějka, Protiva, Rynt, Svoboda, Vlášek + návrhy z pléna); počet členů RRK: 3 (kandidáti Šimková, Biro, Miška + návrhy z pléna), moderátor: Machač, volební komise Cigánek, Havlová, Kaválek, Souček (+ návrhy z pléna), mandátová a návrhová komise: Bezděk, Šimková, Domlátil (+ návrhy z pléna), zapisovatel Matějka, ověřovatelé zápisu: Bezděk a Domlátil.

3. schvaluje návrh programu sněmu: a) registrace od 10.30; b) zahájení + volba orgánů sněmu od 11.00; c) zpráva předsedy + zpráva o hospodaření; d) návrhy a představení kandidátů ÚR a RRK; e) volby do ÚR a RRK; f) oběd; g) vyhlášení výsledků voleb; h) diskuse a první zasedání nově zvolených orgánů; i) vyhlášení výsledků voleb funkcionářů ÚR a RRK; j) hlasování o usnesení XX. sněmu KAN; k) ukončení sněmu po 15.00.

4. vzala na vědomí informace

a) o požáru na nemovitostech patřících zesnulému Karlu Zejdovi v Přerově

b) o konferenci Konfederaci politických vězňů v Olomouci

c) o propuštění (ze zaměstnání) správkyně hřbitova Přerov paní Věry Onderkové, která se starala o hrob poručíka Vodičky – vojáka britské armády, který zahynul v pankrácké věznici (po roce 1948)

d) o trestním oznámení, které podal senátor Štětina na přestavitele BIS Langa (viz příloha č.1)

e) o „pankrácké výzvě" týkající se firmy ČEZ (http://www.eps.cz/pankrac/ )

f) o článku v časopise „Economist" hodnotící politiku v ČR jako zahnívající partitokracii (http://www.denik.cz/ze_sveta/ceska-politika-je-zahnivajici-partitokracie.html; http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/11/czech-politics )

g) o zprávě Jiřího Kotka (Alternativa) ke kauzám, které otevřel v době, kdy zastával funkci 1. náměstka primátora Karlových Varů (viz příloha č. 2)

h) o záměru Nadačního fondu angažovaných nestraníků udílet v lednu či únoru 2012 ceny „Sedmi statečným". (přijato 7 hlasy, nikdo proti; redakce Holba)

Přítomni: Bezděk, Domlátil, Holba, Hučín, Machač (odešel před hlasováním), Matějka, Protiva, Vlášek;

Omluven: Rynt (nemoc) Host: R. Šimková (RRK), Svoboda (náhradník ÚR)

Příští setkání: XX. sněm KAN: sobota 26. listopadu 2011 od 11 hodin, v restauraci Krčma U Parašutistů v Praze 2, Resslova 7, u stanice tramvají a metra (B) „Karlovo náměstí" kolem budovy „Techniky" (ČVUT) a pravoslavného kostela směrem k Vltavě

 

 

Příloha č. 1 usnesení ÚR KAN z 5.11.2011

Ředitel BIS generál Lang je trestněprávně odpovědný za zneužití pravomoci veřejného činitele

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

Senátor Jaromír Štětina dnes obvinil ředitele Bezpečnostní informační služby generála Jiřího Langa ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle senátora Štětiny BIS protiprávně dlouhá léta účelově kriminalizovala někdejšího disidenta a důstojníka BIS Vladimíra Hučína. Senátor Štětina to dnes sdělil dopisem předsedovi Komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR Richardu Dolejšovi.

Důkazy o podílu BIS na organizaci kriminalizace Vladimíra Hučína senátor Jaromír Štětina již komisi pro kontrolu BIS předal.

"Případ Vladimíra Hučína je krystalickým příkladem toho, jak mohou státní úředníci beztrestně ničit občany", zdůrazňuje senátor Jaromír Štětina.

Mgr. Pavlina Hájková, tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny, tel. 776742420

V Praze dne 2.11.2011

Příloha: Dopis senátora Jaromíra Štětiny Richardu Dolejšovi, předsedovi Komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR ze dne 2. 11. 2011

Vážený pan

Richard Dolejš, předseda, Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS, Poslanecká sněmovna PČR

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za Váš dopis čj. 21/2011-SKBIS ze dne 12. října 2011, v němž mi zasíláte podání ředitele BIS pana generála Jiřího Langa. S materiály jsem se seznámil, včetně těch, které mají difamační charakter. Snahu generála Langa odvrátit pozornost Vaší komise od případu Vladimíra Hučína chápu, neboť generál Lang je přímo odpovědný za dlouholetou kriminalizaci a věznění nevinného člověka. Generál Lang překročil v této kauze pravomoci veřejného činitele a jako ředitel je trestněprávně odpovědný.

Jsem přesvědčen, vážený pane řediteli, že náš stát potřebuje dobře fungující tajné služby, které se neskrývají za různými stupni utajení. Přeji Vám i členům Vaší komise v řešení této kauzy hodně síly. V tom, jak bude postupovat Vaše komise, se skrývá odpověď na otázku, zda je to parlament, kdo kontroluje tajné služby, nebo je tomu naopak.

S pozdravem

Jaromír Štětina, senátor

V Praze dne 2. listopadu 2011

 

 

Příloha č. 2 usnesení ÚR KAN ze dne 5.11.2011

E-mailový dopis Jiřího Kotka z 5. 11. 2011

Vážení ALTERNATIVNÍ kolegové,

Jistě vnímáte tu obrovskou mediální masáž, která probíhá.

Ubezpečuji Vás, že nebořím K20, i když vnímám, že K19 hystericky boří mě.

Velmi trapně se cítím, pokud musím sám vystupovat a psát cokoliv na svou obhajobu.

Ve funkci jsem se zakousnul do práce a víte, že od prosince jsem předpokládal svůj konec.

Věděl jsem, že budu dříve či později odvolán, protože objednávka k tomu byla velmi silná.

Platili jí zkorumpovaní V.I.P. zloději a podílelo se na ní mnoho osob, včetně médií, ve kterých mám dnes cenzuru a zavřeno.

Viz výčet http://www.radnicnilisty.cz/odvolani-namestka-kotek-karlovy-vary/

Bohužel nikdo z ALTERNATIVY se proti tomu veřejně neohradil, takže navenek zavládlo přesvědčení, že jsem mimo ALTERNATIVU.

Vydržel jsem ve funkci do června a hodně jsem toho stihnul.

Proto zodpovědně mohu říci, že K19 utápí do impotence rozdělané případy a ustupuje do V.I.P. zloději a TOP úředníky položených smírů.

(((Předmětem tohoto přípisu není elaborát o rutinních koncepčních, systémových komplexech ani dílčích pracích v rámci mých gescí: komunikace a jejich 5 etapové opravy, čištění, zimní údržba, majetek města, souběžné velké opravy několika škol, Zásady zakázek, všechno soutěženo na cenu! 40% úspora! web+transparentnost, přenosy jednání, SLP(Macešková), LL, a do toho desítky důvěřivých lidí, že jim mohu pomoci ... protože ty s mým odvoláním a fanatickým odporem ke mně nesouvisí )))

Kolizní témata, na nichž jsem pracoval, která vířila mé honce:

Tajemník Kaválek zkorumpovaný městským bytem s regulovaným nájmem (asistoval předchozí koalici v 5. patře, losovačkou počínaje ...)

Vedoucí právního, JUDr.+3 tituly Sárová, Kindlův produkt, vystavuje své posudky ve prospěch všech těch tunelů a naopak proti mé práci ve funkci. Přivedla Kindla do města a pustila mu 720 tis. Kč za práci v hodnotě do 40 tis. Kč navíc tu „radu" o započtení pohledávek v PBH poskytnul špatnou a v konečném důsledku je podvodem (... žalobu na škodu způsobenou Sárovou a Kindlem po mě zůstala na stole)

Vedoucí kontroly a auditu Bečvář, koncipient (!) AK Tocik+Šindelář (lídr ODS) – vynáší veškeré informace, primátor ho posílá na policii do spisů, rozvracel mojí práci nejapnými škrty, které pak Kulhánek prosazoval ... dnes tato AK zastupuje Baustav ve sporu s městem o miliardu (MF Hala)!.

Kauza žaloba na MF halu ... jasný případ vrácení si plnění (miliarda zpět hala jim .... To je výchozí jednání! Z něho lze dovodit, že reálná prodejní hodnota haly je někde na 400 mil.Kč, o které by mohlo začít cenové jednání pro případ zpětné koupě městem, nebo jednání o dotace do provozu (objednávkách akcí) kdyby halu provozovaly privátní subjekty. ... přesto Kulhánek veřejně hovoří o 100 mil. vyrovnání.

Kauza Lázní III – ukradený dům, neplatná nájemní smlouva .... Vše říkám a dokládám několik let ... první žaloba = na neplatnou smlouvu – tu jsme již vyhráli a dům se vrátil do majetku města. Následovat musí snížení vratky proti již zaplaceným 95 mil.Kč = žalobou na vydání neoprávněného obohacení –) ... bezprostředně následovat má vyklizovací žaloba. Do dneška to není a Kulhánek se svým spolužákem Zrzaveckým redukuji výši vratky a kauzu rozbruslují ... Bečvář i Zrzavecký posuzovali negativně žalobu, podali stížnost na JUDr. Jelínka, aby ho odstavili z případu. Protistrana se pokoušela JUDr. Jelínka přetáhnout.

Do podané 3. žaloby na Lázeňskou 5 patrně není zasaženo ... myslím ale, že i zde vydal Zrzavecký a právníci města bagatelizující posouzení.

Další 3 žaloby leží od května (projednáno v K8) v šuplíku a liknavým přístupem K19 není podáno doposud(!) ... je to Golf, Lázeňská 1 (Perič) a Divadelní náměstí 3 (lanovka prodaná za 11,7 mil.Kč).

Do všeho se smolí bagatelizující posudky proti podáním vysoutěžených advokátů ...

TEPLÁRNA ... asi největší skandál ... od března má K20 vědomost (podal jsem písemnou zprávu představenstva Radě) o masivním tunelování Teplárny. V březnu doloženo 25 mil.Kč ... intrikami a kličkami k říjnovému zadání auditu se rázně neřeší. Je důvodné podezření o výrazném předražení investičních oprav rozvodů. Přesto ... není zajištěno účetnictví, prokuristou KV Teplárny (jediným výkonným zaměstnancem městské společnosti) je zároveň ředitelem Holoubkovy pronajaté Teplárny (!), dlouholetý člen představenstva pan Malý byl ještě Holoubkem dosazen do funkce předsedy představenstva a je nečinný + rozbrusluje a rozbrusluje – jeho bagatelizující komentář k podvodu s emisními povolenkami byl vytvořen na PC ředitele Teplárny (takže namísto řešení, pracují s mými podáními (zpracované advokáty) sami Holoubkovi lidé(!) ... podal jsem v srpnu T.O. a Malý k tomu do médií říká, že má od policie informaci, že podání je nepravdivé.

.......... Paradoxně ve Fr.Lázních, kde je náš kolega – místostarosta Fr. Šnajdauf, obkreslili karlovarskou nájemní smlouvu na Teplárnu ... a tam už na začátku roku žalobu JUDr. K. Jelínka podali (!)

Na žádné další kauze z mnou doporučených se nepracuje ...

V zakázkách jsem zastavil několik plnění na zcela nesmyslné smlouvy, ... např., aby město vybudovalo za 20 mil. Kč kruhovou křižovatku na St.Kysibelské, ... jednal jsem s investorem (Rusi), + jejich právníky, projektanty a dopr. policií a vytlačil jsem je z představy, že město bude toto stavět. Po mém odvolání Kulhánek znovu ustoupil a křižovatku slibuje projektantovi Bursíkovi (ODS) k realizaci.

T.E.I. .... Pustil jsem se do zpochybnění Keřkova kšeftu se závorami v láz. území + monopol na parkovací domy ... nemám informaci o průběhu ....

... nicméně najatí excelentní právníci JUDr.R.Pelikán z Prahy a JUDr. K.Jelínek (se všemi mouchami nejúspěšnější karlovarský advokát se kterým řadu let na kauzách spolupracuji) jsou prakticky odstaveni ... Pelikán zcela a Jelínek díky blízkosti a živému sporu s AC Start (vygradovanému do uvěznění bývalého radního V.Hořejše ... a Hůrka (ODS) má nakročeno jít za ním)

Dotace do hokeje ... řadu let jsme se z opoziční lavice nedostali do účetnictví a dokumentace kolem dotací. Kdyµ se mi to podařilo v prosinci, zjistil jsem v jak skandálním stavu to je. Dotační podvod jak vyšitý! Zažlutil jsem sporné faktury a položky v šanonu 2010 a dal kolegům (Klsák, Kulhánek) k řešení – sport a kultura byly v jejich gesci. Namísto pokrácení dotace a vyžádání vratky (=minimální slušný zákrok) vyzvali HCE, aby si vadné faktury vrátily. ... když jsem to po 2 měsících vnější hysterické mediální kampaně Vaňka a Holoubka zjistil, zavěsil jsem na ARL http://www.radnicnilisty.cz/hokej-hrozba/

v té době se sešel Holoubek s primátorem a následovaly 2 otevřené dopisy radě, aby se distancovali od 1. náměstka Kotka (jeden kvůli tomu hokeji a druhý kvůli soutěži na advokáty s vyhlášeným rozborem na nájemní smlouvu Teplárny)

... atd.

Jen mimo působnost Magistrátu stojící PBH v likvidaci, kde jsme vyhnali Horkého (vicehejtman ČSSD) a podali na něj žalobu na náhradu škody 1,5 + 20 mil.Kč ... a T.O.

Po mém odvolání jsem zalezl, foukal si dušičku ;-), rovnal si hlavu a přeorientoval energii do nové práce. Na prázdninová jednání „K" jsem nechodil, abych nedráždil a protože jsme si dohodnuli s kolegy „nepřekročitelné" podmínky pro koalici, nebylo mé účasti ani třeba. Proto jsem se také v létě znovu nasměroval do své vnitrostátní aktivity (jak víte, řadu let se snažím pomoci k integraci občanských iniciativ do společné kandidátky - viz. www.alternativa08.cz). Z portfolia uvedených subjektů na webu a navíc s nově vzniklými občanskými iniciativami kolem Transparency International, http://oziveni.cz/ a Vyměňte politiky jednám a jednám a snažím se tyto aktivity propojovat do naznačeného průniku pro krajské volby.

Také jsem opakovaně vyjížděl do Rotavy, kam se nahlásili DSSS ... většinou o víkendu.

Mezitím jsme ale mi sami fatálně naplnili očekávaný efekt, že to mé prasácké odvolání rozvalí samu ALTERNATIVU v její 5 členné bázi spolku ze Smícháče. Nevěnoval jsem se tomu a nečekal jsem, že to na smícháči nezvládneme ... asi měsíc + týden (2) jsem tam pro zaneprázdnění výše uvedené nechodil ... připouštím, že svojí roli upřednostnění přípravy na krajské volby a uvolnění se od kapacity pro město, také hrálo rozčarování z loajálního angažmá kolegů ke K19 (za situace výše rozvedené)

RESUMÉ:

Proto se obracím do fóra Vás všech, kteří dnes jistě více než kdykoliv předtím, musíte čelit výtkám svých přátel a známých, jaký jsem to nekomunikativní sólový hráč, egoistický blb, který rozbíjí ten klenot K20.

A» za týden, či měsíc bude cokoliv, Keřka už tam není. Torza ODS i ČSSD jsou sama nejednotná a podléhají vnitřnímu chaosu. Navíc mezi nimi hojně slídí policisté ve většině zmíněných kauz, protože jsem jim poskytnul své údaje. Na jejich nečinnost jsem si byl stěžovat u ministra i na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně ... takže vím, že se věci i v tomto ohledu zvolna dávají do pohybu.

Prostě i kdyby se stalo cokoliv, jakákoliv koalice, se mnou či beze mě, s částí ALTERNATIVY či bez ní, už to nebude jako před rokem! A zodpovědně říkám, že se to ani nemůže moc lišit s Kulhánkovým narcisním pojetím „1.muže města" za naprostého právního bezvědomí většiny radních i K19 a kulturního protekcionalismu KOA.

Přijal jsem své obětování a pokoušel jsem se ho alespoň vyvážit kvalitativním ziskem (viz výčet v koaličních podmínkách výše + dosazení kolegů do funkcí místo mě).

Jsem s omluvou a s pozdravem

na známých kontaktech

Jiří Kotek

 


Usnesení ÚR KAN 5.11.2011 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 164 hostů a žádný člen