• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 4.3.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

5. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 4.3.2017
 

Ústřední rada KAN

 

  1. vyzývá členy KAN, aby se aktivně zúčastnili podzimních voleb a kandidovali do Poslanecké sněmovny ČR, a ve svém okolí dále získávali seriózní osobnosti ochotné ucházet se o křeslo poslance;

  2. vzala na vědomí informaci M. Matějky a J. Domlátila o jejich setkání s reprezentanty monarchistické strany KČ ve věci společné účasti ve sněmovních volbách, a o možnostech spolupráce s dalšími stranami;

  3. očekává, že členové Ústřední rady KAN využijí neveřejné informace podle předcházejícího bodu č.2 tohoto Usnesení a budou ve svém okolí informovat jak členy KAN, tak potenciální kandidáty o možnostech účasti KAN v podzimních parlamentních volbách;

  4. přijala s uspokojením zprávu, že paní Zdena Mašínová uspěla dne 1. března 2017 u Okresního soudu v Kolíně, který rozhodl na základě nálezu Ústavního soudu ČR a stvrdil, že její otec Josef Mašín byl majitelem a zůstavitelem rodinného statku rodu Mašínů v Lošanech a přilehlých pozemků. Toto rozhodnutí dává Zdeně Mašínové možnost získat zpět zbývající většinu rodinných nemovitostí, ukradených komunistickým státem;

  5. děkuje M. Miškovi a J. Domlátilovi za vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Plus „Názory a argumenty" 11. února a 25. února t.r. a dobrou reprezentaci KAN – http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3799926 a http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3809108;

  6. doporučuje, aby se předsednictvo a někteří členové ÚR KAN sešli ve 12. týdnu a projednali formu účasti KAN ve sněmovních volbách.

 

Přijato sedmi hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.

 


 

Usnesení ÚR KAN 4.3.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1005 hostů a žádný člen