• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

4. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 4.2.2017
 

Ústřední rada KAN

1. přijímá s uspokojením obrat vývoje v kauze Hučín versus Hradílek. Nejvyšší soud ČR zrušil zamítavé rozsudky prvoinstančního i odvolacího soudu, jimiž byla zamítnuta Hučínova žaloba na T. Hradílka pro pomluvu. Rozsudek Nejvyššího soudu je zveřejněn na webových stránkách KAN v rubrice Osobnosti KAN;

2. vyzývá členy KAN, aby ve svém okolí oslovovali seriózní osobnosti splňující mravní kritéria členů KAN, a nabízeli jim možnost aktivní účasti v letošních volbách do Poslanecké sněmovny na kandidátce KAN;

3. doporučuje, aby se členové KAN (podobně jako M. Miška a K. Protiva) v hojné míře účastnili politických konferencí a debat s politicky angažovanými seriózními osobnostmi a tříbili si názory na řešení nedobré vnitropolitické situace v letošním volebním roce. V souvislosti s tím ÚR KAN upozorňuje například na konferenci „Stav ohrožení - svoboda médií a společnosti ve střední Evropě" 8.2.2017 v Centru současného umění DOX v Praze 7;

4. souhlasí s návrhem J. Domlátila, aby se plánované dubnové zasedání Ústřední rady KAN posunulo z 8. dubna na 22. dubna 2017;

5. upozorňuje, že někteří členové KAN dosud nezaplatili členské příspěvky na rok 2017 v termínu do 31. ledna 2017. Opozdilci budou vyzváni jednotlivě zvláštním e-mailem, aby splnili svou povinnost člena.

 

Přijato šesti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Matějka, Miška, Pochman, Protiva

Omluveni: Hamáček

 


 

Usnesení ÚR KAN 4.2.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 724 hostů a žádný člen