• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 27.6.2015

 

ÚSTŘEDNÍ  RADA  KLUBU ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

9. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 27. 6. 2015

 

Ústřední rada KAN

  1. bere na vědomí, že místopředseda M. Matějka zpracoval oznámení Ministerstvu vnitra ČR o změně osob zvolených do Předsednictva ÚR KAN a o změně adresy sídla KANu a návrh na registraci změn stanov KANu;

  2. pověřuje místopředsedu M. Matějku zaslat Ministerstvu vnitra ČR oznámení o změně osob zvolených do Předsednictva ÚR KAN a o změně adresy sídla KANu a návrh na registraci změn stanov KANu;

  3. prohlašuje, že KAN, vědom si své společenské zodpovědnosti za budoucí osud České republiky, potažmo Evropy, sdílí obavy vyplývající z masového přílivu muslimů z mimoevropských zemí, kteří se prohlašují za uprchlíky. KAN v tomto přílivu vidí útok na evropskou civilizaci;

  4. souhlasí s připojením KANu jako právnické osoby k Bloku proti islámu z.s., vytvořenému na schůzi příznivců spolku Islám v ČR nechceme, z.s dne 6. 6. 2015 v Praze, Dolních Počernicích;

  5. pověřuje místopředsedu M. Mišku zastupováním KANu při jednáních s Blokem proti islámu, z.s., s tím, že M. Miška bude bez odkladu informovat ÚR KAN o průběhu a výsledcích těchto jednání;

  6. odsuzuje praktiky, jimiž místopředseda vlády Andrej Babiš ohrožuje právní prostředí a demokracii v ČR a vrací českou společnost do předlistopadové éry - např. jeho sběr kompromitujících materiálů a vedení takovýchto složek o lidech včetně zákonodárců.
    ÚR KAN připomíná, že zásadní odpovědnost za protizákonné ustavení A. Babiše ministrem (v rozporu s „lustračním" zákonem) nese prezident Zeman a většina poslanců Poslanecké sněmovny, kteří účelově přijali absurdní názor, že člen vlády ČR nemusí splňovat podmínky pro výkon funkce platné pro všechny ostatní občany;

  7. stanovuje termíny příštích zasedání ÚR KAN: 12. září; 10. října, 7. listopadu, 12. prosince 2015.

 

Přijato 4 hlasy.

 

Přítomni: Domlátil, Matějka, Miška, Protiva

Omluveni: Bíro, Hučín, Kolář

 


 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 12. září 2015 od 12,00 h v restauraci U Parašutistů
(zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“,
nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 

Usnesení ÚR KAN 27.6.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 972 hostů a žádný člen