ÚSTŘEDNÍ  RADA  KLUBU ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

9. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 27. 6. 2015

 

Ústřední rada KAN

  1. bere na vědomí, že místopředseda M. Matějka zpracoval oznámení Ministerstvu vnitra ČR o změně osob zvolených do Předsednictva ÚR KAN a o změně adresy sídla KANu a návrh na registraci změn stanov KANu;

  2. pověřuje místopředsedu M. Matějku zaslat Ministerstvu vnitra ČR oznámení o změně osob zvolených do Předsednictva ÚR KAN a o změně adresy sídla KANu a návrh na registraci změn stanov KANu;

  3. prohlašuje, že KAN, vědom si své společenské zodpovědnosti za budoucí osud České republiky, potažmo Evropy, sdílí obavy vyplývající z masového přílivu muslimů z mimoevropských zemí, kteří se prohlašují za uprchlíky. KAN v tomto přílivu vidí útok na evropskou civilizaci;

  4. souhlasí s připojením KANu jako právnické osoby k Bloku proti islámu z.s., vytvořenému na schůzi příznivců spolku Islám v ČR nechceme, z.s dne 6. 6. 2015 v Praze, Dolních Počernicích;

  5. pověřuje místopředsedu M. Mišku zastupováním KANu při jednáních s Blokem proti islámu, z.s., s tím, že M. Miška bude bez odkladu informovat ÚR KAN o průběhu a výsledcích těchto jednání;

  6. odsuzuje praktiky, jimiž místopředseda vlády Andrej Babiš ohrožuje právní prostředí a demokracii v ČR a vrací českou společnost do předlistopadové éry - např. jeho sběr kompromitujících materiálů a vedení takovýchto složek o lidech včetně zákonodárců.
    ÚR KAN připomíná, že zásadní odpovědnost za protizákonné ustavení A. Babiše ministrem (v rozporu s „lustračním" zákonem) nese prezident Zeman a většina poslanců Poslanecké sněmovny, kteří účelově přijali absurdní názor, že člen vlády ČR nemusí splňovat podmínky pro výkon funkce platné pro všechny ostatní občany;

  7. stanovuje termíny příštích zasedání ÚR KAN: 12. září; 10. října, 7. listopadu, 12. prosince 2015.

 

Přijato 4 hlasy.

 

Přítomni: Domlátil, Matějka, Miška, Protiva

Omluveni: Bíro, Hučín, Kolář

 


 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 12. září 2015 od 12,00 h v restauraci U Parašutistů
(zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“,
nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 

Usnesení ÚR KAN 27.6.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

(c) 2018 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám                 www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 83