• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 27.5.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

8. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 27.5.2017
 

Ústřední rada KAN

 1. konstatuje s politováním, že současný prezident republiky Miloš Zeman svým chováním stále častěji dělá v tuzemsku ostudu svému úřadu, a České republice ostudu v zahraničí. Setrvání Miloše Zemana v nejvyšší státní funkci stejně jako jeho případné zvolení prezidentem na příštích pět let jsou velkým nebezpečím pro rozvoj, prestiž a směřování České republiky;

 2. vzala na vědomí informaci M. Matějky o poslední verzi seznamu kandidátů navržených za KAN, který M. Matějka dopracoval a v zastoupení J. Domlátila předal politickým partnerům KAN;

 3. vyslechla informace J. Domlátila o posledním vývoji volební spolupráce a o předpokládaném sledu dalších událostí;

 4. schválila pořadí, v němž prosazuje osobnosti nominované Klubem angažovaných nestraníků přednostně na kandidátní listinu TOP 09 – volební kraj Praha pro letošní volby do Poslanecké sněmovny ČR: Ing. Jiří Domlátil, Adam Komers, Bc. Romana Šimková, Ing. Miloslav Svoboda, Ing. Jiří Čumpelík;

 5. uložila předsednictvu ÚR KAN doplnit seznam kandidátů nominovaných za KAN o jejich preferenci náhradní umístění do volebních krajů, a to urychleně, nejpozději do 31. května;

 6. pověřila J. Domlátila, M. Mišku a M. Matějka, aby se zúčastnili za KAN jednání o další spolupráci s TOP09;

 7. přijala pana Adama Komerse za člena Klubu angažovaných nestraníků;

 8. pochybuje o objektivitě publikovaných průzkumů veřejného mínění o volebních preferencích politických stran v českém korupčním prostředí, kde lze za úplatu cokoli objednat a cokoli a kohokoli koupit;

 9. bere na vědomí usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1653 ze dne 27. dubna 2017 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2016, ve které se konstatuje, že výroční finanční zpráva KANu za rok 2016 je úplná – viz. příloha č. 1;

 10. pověřuje M. Matějku, aby proplatil fakturu za zpracování účetnictví a účetní závěrky roku 2016 účetní firmě UniTax Consulting s.r.o. Plzeň;

 11. uvítala usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v němž Sněmovna vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím výkonné rady Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), která popírá izraelskou svrchovanost nad svým hlavním městem Jeruzalémem – viz. příloha č. 2

 12. děkuje M. Miškovi za dobrou reprezentaci KAN v televizním pořadu „Politické spektrum" – viz.: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/217411058200020/;

 13. ruší jednání ÚR plánované na den 10. 6. 2017; příští řádné jednání ÚR bude dne 24. 6. 2017 na obvyklém místě. Tím se však nevylučuje, že do té doby nebude svolána Ústřední rada či její předsednictvo k mimořádnému jednání, pokud nastane taková potřeba.

 

Přijato čtyřmi hlasy.

Přítomni: Domlátil, Matějka, Miška, Protiva.

Omluven: Bíro, Hamáček, Pochman.

Hosté: Komers.

 


 

Usnesení ÚR KAN 27.5.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1043 hostů a žádný člen