• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 27.2.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 27. 2. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

z mimořádného zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 27. 2. 2014

 

Ústřední rada KAN

 1. zmocňuje M. Matějku k zaplacení volební kauce ve výši 15 000 Kč za KAN pro volby do Evropského Parlamentu (EP) 2014.

 2. určuje volebním zmocněncem KAN pro volby do EP 2014 pana Bc. Marcela Mišku z Pcher a jeho zástupcem paní MUDr. Evu Špičanovou z Hradce Králové.

 3. stanovila předběžné pořadí kandidátů na kandidátské listině KAN pro volby do EP 2014.

 4. bere na vědomí, že
    • kandidátní listina musí být podána do 16:00 hodin dne 18. 3. 2014

    • do 24. 3. je možné doplňovat a měnit kandidáty

    • 26. 3. bude zmocněnec vyzván k odstranění případných závad

    • do 3. 4. je třeba odstranit závady kandidátky

    • 5. 4. bude kandidátka registrována

    • do 23. 4. mohou kandidující subjekty navrhovat své delegáty do volebních komisí

    • v době od 7. do 21. 5. budou vysílány předvolební spoty kandidujících stran a hnutí v ČT a ČRo

    • ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do EP.

 

-----------------------------------------------------------

 

(přijato 4 hlasy)

 

Přítomni: Domlátil, Holba, Matějka, Protiva

Omluveni: Biro, Hučín, Vlášek

Hosté: Čumpelík, Svoboda, Šimková

 

Příští setkání na mimořádné schůzi ÚR ve čtvrtek 13. 3. 2014 ve vinotéce v Jenštejnské ulici v Praze 2.

Příští řádná schůze ÚR KAN se koná v sobotu 15. března 2014 od 12.00 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Usnesení ÚR KAN 27.2.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 969 hostů a žádný člen