• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 26.11.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

1. řádného zasedání Ústřední rady KAN

 

zvolené XXIV. sněmem KAN dne 26.11.2016
 

Ústřední rada KAN

 

 1. rozhodla, že funkci místopředsedy Ústřední rady KAN budou zastávat tři z jejích členů;

 2. zvolila

  a) předsedou ÚR KAN Ing. Jiřího Domlátila (6 hlasů pro, 1 hlas neplatný),

  b) místopředsedy ÚR KAN:

  MUDr. Karla Protivu (6 hlasů),

  Ing. Miroslava Matějku (6 hlasů),

  Bc. Marcela Mišku (7 hlasů).

  Volby řídila volební komise XXIV. sněmu KAN ve složení Plamínek + Bezděk

 3.  stanovila termín příštího řádného zasedání ÚR KAN, a to sobotu 10. prosince 2016 od 12,00 h na obvyklém místě.

 

Redakce Matějka

 

Přijato všemi sedmi hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva

 


 

Usnesení ÚR KAN 26.11.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 225 hostů a žádný člen