• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 25.6.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

19. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 25. 6. 2016
 

Ústřední rada KAN

  1. uctila minutou ticha památku dlouholetého předsedy KAN a čestného předsedy KAN Ing. Pavla Holby, CSc., který zemřel dne 3. června 2016 ve věku 75 let po dlouhé nemoci;

  2. vyslechla zprávu Karla Protivy o jeho účasti na setkání s náčelníkem štábu NATO arm. generálem Petrem Pavlem, kam byl pozván KAN;

  3. je znepokojena krizovou situací v represivních orgánech státní moci - Policii ČR a v soustavě státního zastupitelství. Podobná situace v historii naší vlasti často předznamenala změnu politického kurzu;

  4. oceňuje způsob, jakým britský premiér D.Cameron přijal osobní odpovědnost za neúspěch snahy, aby Velká Británie setrvala v Evropské unii;

  5. pozastavuje se nad tím, jakými zbytečnostmi se Evropský parlament dokáže zabývat – viz např. požadavek na placení sociálního pojištění za pracovní roboty - http://www.zive.cz/bleskovky/roboti-by-meli-platit-socialni-pojisteni-navrhuje-evropsky-parlament/sc-4-a-182885/default.aspx, a to v době, kdy EU čelí mimořádným dezintegračním tlakům;

  6. souhlasí, aby členové KAN kandidovali do krajských voleb na podzim 2016; Hamáček, Miška, Protiva na kandidátce Koruny České, a Hučín (zatím nerozhodnutý) na kandidátce Koruny České nebo na kandidátce Konzervativní strany;

  7. pověřuje Jiřího Domlátila zajištěním místa konání sněmu KAN dne 26. 11. 2016;

  8. stanovuje termíny příštích zasedání ÚR KAN na 2. polovinu roku 2016: 17. září, 15. října, 12. listopadu, 26. listopadu – sněm KAN, 10. prosince 2. zasedání nově zvolené ÚR.

 

Přijato pěti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Matějka,  Miška, Protiva.

Omluveni: Hučín, Kolář.

 


 

Usnesení ÚR KAN 25.6.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 977 hostů a žádný člen