• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 24.8.2013

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 24. 8. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

7. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 24. 8. 2013

 

Ústřední rada KAN

  1. rozhodla o změně termínu příští schůze ÚR z 21. 9. na sobotu 14. září 2013

  2. vzala na vědomí informaci o úspěchu filmu „Sametoví teroristé“ režiséra Petera Kerekése na letošním 48. filmovém festivalu v Karlových Varech (viz webové stránky http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/727 )

  3. vzala na vědomí návrh, aby KAN do parlamentních voleb 2013 postavil samostatnou kandidátku pro jeden z volebních obvodů (informace o příspěvku na volební náklady a o volebních termínech uvádějí přílohy 1 a 2 tohoto usnesení)

-----------------------------------------------------------

 

Přítomni: Holba, Hučín, Machač, Matějka, Svoboda, Vlášek.
Omluveni: Domlátil, Kolář
Hosté:
Bezděk

 

Příští schůze ÚR KAN. sobota 14. září 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN ze dne 24. 8. 2013

 

396 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2003

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-396

kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení

příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

§ 1 (2) V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny politická strana, politické hnutí nebo koalice skládá peněžní prostředky na zřízený zvláštní účet ve výši odpovídající stanovenému příspěvku na volební náklady.2) Současně s podáním kandidátní listiny3) písemně sdělí krajskému úřadu adresu nebo číslo účtu a identifikační kód banky (dále jen "bankovní spojení"), na které lze příspěvek na volební náklady vrátit.

(4) Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem6) politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.

(6) Při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady a kauce se použije konstantní symbol 558. Při složení příspěvku na volební náklady a kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379.

§ 2 (1) Částky, které se v souvislosti s konáním voleb nevracejí, a úroky ze složených příspěvků na volební náklady a ze složených kaucí, snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou na vrub zvláštního účtu, se převedou na příjmový účet státního rozpočtu1) vedený u České národní banky, bankovní spojení: 772-14422001/0710 s názvem "Příspěvky na volební náklady a kauce z voleb" s uvedením roku konání voleb ve variabilním symbolu. Současně s převodem finančních prostředků na účet státního rozpočtu bude zasláno avízo Ministerstvu financí.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 396/2003 Sb.

Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Číslo a název
volebního kraje

Sídlo

Pobočka ČNB

Číslo zvláštního účtu

1

Hlavní město Praha

Praha

Praha

96014-17828031/0710

2

Středočeský

Praha

Praha

96014-47824031/0710

3

Jihočeský

Č. Budějovice

Č. Budějovice

96014-7821231/0710

4

Plzeňský

Plzeň

Plzeň

96014-7821311/0710

5

Karlovarský

Karlovy Vary

Plzeň

96014-7823341/0710

6

Ústecký

Ústí n. Labem

Ústí n. Labem

96014-7826411/0710

7

Liberecký

Liberec

Ústí n. Labem

96014-7822461/0710

8

Královéhradecký

Hr. Králové

Hr. Králové

96014-7820511/0710

9

Pardubický

Pardubice

Hr. Králové

96014-7827561/0710

10

Vysočina

Jihlava

Brno

96014-7826681/0710

11

Jihomoravský

Brno

Brno

96014-7822621/0710

12

Olomoucký

Olomouc

Ostrava

96014-7824811/0710

13

Zlínský

Zlín

Brno

96014-7821661/0710

14

Moravskoslezský

Ostrava

Ostrava

96014-7826761/0710

 


 

Příloha č. 2 k Usnesení ÚR KAN ze dne 24. 8. 2013

 

Přehled termínů pro volby do Poslanecké sněmovny

(pokud budou vyhlášeny na 25.-26. října 2013

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prehled-pravdepodobnych-terminu-pro-volby-do-poslanecke-snemovny/974490

8. září (47 dnů) - Krajské úřady do tohoto termínu zřídí zvláštní účet u ČNB, na který kandidující subjekt musí složit příspěvek 15.000 korun na volební náklady. Příspěvek se skládá ve všech krajích, v nichž subjekt podává kandidátku.

17. září (38 dnů) - Termín pro podávání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu.

17. až 21. září (38 až 34 dnů) - Krajské úřady přezkoumají náležitosti kandidátních listin.

21. září (34 dnů) - Konec lhůty pro doplňování kandidátů na listiny, případně pro změny jejich pořadí.

23. září (32 dnů) - Nejpozději do této doby krajský úřad vyzve k odstranění závad na kandidátkách.

29. září (26 dnů) - Termín pro odstranění závad na kandidátkách.

30. září (25 dnů) - Krajský úřad rozhodne o škrtnutí kandidáta na listině, registraci či odmítnutí kandidátních listin. Proti rozhodnutí je možné se odvolat k soudu.

2. října (23 dnů) - Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky.

10. října (15 dnů) - Začátek vydávání voličských průkazů.

14. října (11 dnů) - Registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu.

- Starostové mohou od této doby vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů.

14. až 23. října do 14:00 (11 dnů až 48 hodin) - Volební kampaň v Českém rozhlase a v České televizi.

2. října (tři dny) - Začíná platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů, omezení platí do ukončení voleb.

23. října 14:00 (48 hodin) - Do této doby se kandidát může vzdát písemně kandidatury nebo zmocněnec může jeho kandidaturu odvolat. Úřady musejí zajistit zveřejnění těchto skutečností ve volebních místnostech.

24. října (jeden den) - Termín pro dodání hlasovacích lístků voličům.

25. října - Pravděpodobný první den voleb. Hlasování začíná ve 14:00 a končí ve 22:00. Ve dnech voleb je zakázána volební agitace ve volební místnosti a jejím okolí.

26. října - Pravděpodobný druhý den voleb. Hlasování začíná v 08:00 hodin a končí ve 14:00.

 


 

Usnesení ÚR KAN 24.8.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 156 hostů a žádný člen