• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 24.6.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

9. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 24.6.2017
 

 

Ústřední rada KAN

 1. považuje za nepřijatelná nedůstojná veřejná vyjádření prezidenta ČR Zemana na adresu jím nenáviděných státních činitelů. Ústřední rada přitom konstatuje s politováním, že teprve nyní začínají někteří komentátoři zmiňovat jako příčinu chování Ing. M. Zemana i jeho vážný zdravotní stav, jenž objektivně diskvalifikuje Miloše Zemana pro výkon funkce prezidenta republiky a pro jeho kandidaturu na příští volební období;

 2. protestuje proti vystoupení předsedy Senátu Štěcha a připojuje se tímto ke všem OSVČ a živnostníkům. Výroky pana předsedy o nutnosti zvednout odvody ze soukromého podnikání jsou ostudné a závěry hanebné. Navíc mnozí senátoři a poslanci platí své asistenty „švarc-systémem" zcela běžně. Jeho prohlášení naplňuje důvod k odvolání z funkce předsedy Senátu;

 3. vyslechla a vzala na vědomí informaci J. Domlátila o průběhu jednání podporované strany TOP 09 o kandidátech navrhovaných do Poslanecké sněmovny Klubem angažovaných nestraníků v rámci dohodnuté předvolební spolupráce;

 4. uložila J. Domlátilovi požádat vedení TOP09 o urychlení rozhovorů s KANdidáty, o nichž jednala společná předvolební schůzka „3K + TOP09" dne 1. června 2017;

 5. doporučuje nominantům KAN (vybraným při jednání 1.června – viz. předchozí bod usnesení), aby po shodě s příslušnou krajskou TOP09 v rámci vzájemné spolupráce podle svých možností přiměřeně prezentovali voličům i sami sebe („kroužkování");

 6. přijala za člena KAN pana Radka Hrušku z Kladna;

 7. oceňuje snahu M. Mišky prezentovat KAN prostřednictvím Facebooku;

 8. upozorňuje členy KAN, že předseda RRK KAN Vladimír Hučín bude mít další soudní jednání s odpůrcem T. Hradílkem žalovaným pro pomluvu V.Hučína, a to dne 28.června u Krajského soudu v Ostravě. ÚR KAN přeje V. Hučínovi definitivní úspěch v tomto sporu;

 9. stanovuje tyto termíny příštích zasedání ÚR KAN na 2. polovinu roku 2017:
  22. července, 12. srpna, 9. září, 23. září, 7. října, 25. října, 11. listopadu, 9. prosince.

 10. požádala K.Protivu, aby zajistil restaurační prostor pro příští plánované výjezdní zasedání ÚR KAN dne 22.července odpoledne v Kladně.

 

Přijato sedmi hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.

Hosté: Hruška, Kolář.

 


 

Usnesení ÚR KAN 24.6.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1034 hostů a žádný člen