• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 23.6.2012

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 23. 6. 2012

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

8. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 23. 6. 2012

Ústřední rada KAN

 1. bere na vědomí, že 31. 5. 2012 byla paní Trnovské uhrazena odměna za vedení účetnictví KAN v roce 2011

 2. přijímá za členy KAN (Místní klub Kladno) pana Ivana LVA (*1945) a Ing. Jana PETRA (*1953)

 3. žádá Ing. Matějku, aby prošetřil možné varianty založení bankovního účtu KAN

 4. souhlasí s návrhem Smlouvy o předvolební a povolební spolupráci (KAN + ČSNS + Lepší Kladno) ve Středočeském kraji a pověřuje předsednictvo ÚR a MUDr. Karla Protivu, aby podepsali konečnou verzi této smlouvy o společné kandidátce s názvem „Změna 2012"

 5. bere na vědomí. že NFAN uděluje cenu E. Hakena na hradě Grabštejnu (u Liberce) dne 18. 8. 2012 před představením opery Libuše (s Evou Urbanovou v titulní roli)

 6. souhlasí s tím, aby KAN požádal vládu ČR, aby podala návrh na pozastavení činnosti KSČM (viz Příloha tohoto usnesení: priloha_23_VI_12.pdf)

 7. nesouhlasí s tím, aby kterýkoliv člen KAN kandidoval na kandidátce Strany Zdravého Rozumu (předseda P. Hannig)

 8. vyjadřuje své pohoršení nad drzostí bývalých členů KSČ, která se projevuje v jejich snaze kandidovat na prezidenta ČR

 9. vzala s lítostí vědomí informaci o úmrtí (31. 5. 2012) a pohřbu paní Zdeny Prostějovské – Hradcové (1934-2012) – jedné ze zakladatelek KAN v roce 1968 a z iniciátorek obnovy KAN v roce 1990.

 10. stanovuje poprázdninové termíny zasedání ÚR na 22. 9., 20. 10., 10. 11. a 15. 12. a předběžný termín konání sněmu KAN na 24. 11. 2012

 

-----------------------------------------------------------

(přijato 5 hlasy, 2 se zdrželi, 1 hlas proti)

Přítomni: Domlátil, Holba, Hučín, Machač, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek
  Host: Bezděk

Omluveni: Kolář

Příští schůze ÚR KAN. sobota 22. září 2012 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Usnesení ÚR KAN 23.6.2012 MS Word formát Microsoft Word

Příloha usnesení ÚR KAN 23.6.2012 formát PDF

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1041 hostů a žádný člen