• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 23.3.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

mimořádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 23.3.2017
 

Ústřední rada KAN

  1. projednala návrh Smlouvy o volební spolupráci politických subjektů KČ, KONS a KAN, o spolupráci, podpoře a partnerství ve volbách do Poslanecké sněmovny;

  2. pověřuje J.Domlátila, aby zformuloval podstatné připomínky členů Ústřední rady KAN a zasadil se o jejich začlenění do konečného textu Smlouvy o spolupráci „3K" a podporované parlamentní politické strany;

  3. doporučuje pokračovat v přípravě voleb prvořadě společně s politickou formací „3K" formou podpory spřízněné parlamentní pravicové strany. Příčinou změny priorit oproti minulému zasedání je mj. názorový posun některých členů ÚR KAN ve prospěch takové spolupráce. K tomu ÚR KAN předpokládá, že budou zajištěny příznivé podmínky pro tuto podporu;

  4. doporučuje pokračovat současně v získávání dalších osobností ochotných kandidovat za KAN. Cesty ku dvěma alternativním cílům (kandidatura na kandidátce podporované strany nebo na kandidátce samotného KAN) si zatím vzájemně nepřekážejí;

  5. děkuje dodatečně M. Matějkovi, za přípravu a sepsání změněných Stanov KAN a také za jejich předání Ministerstvu vnitra. Změny ve stanovách schválil Sněm KAN 26.11.2016 a

  6. bere na vědomí že Ministerstvo vnitra ČR registrovalo nové Stanovy KAN dne 3.1.2017. Registrační doložku pošta doručila až letos v březnu.

  7. seznámila se s panem M. P., kterého M. Miška představil Ústřední radě jako vhodného volebního zmocněnce pro KAN v případě samostatné kandidatury KAN – viz. bod a 4 tohoto usnesení.

  8. doporučuje členům KAN, aby každý písemně požádal či vyzval „svého" senátora, nehlasovat pro Lenku Procházkovou navrženou prezidentem Zemanem do rady ÚSTR, jako náhradu za zemřelou Naděždou Kavalírovou. Je známo, že členové KAN vesměs vnímají takovou náhradu jako krok „z louže pod okap".

 

Přijato šesti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.

Omluveni: Bíro,

Host (částečně): viz bod č. 7

 


 

Usnesení ÚR KAN 23.3.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1033 hostů a žádný člen