• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 22.4.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

6. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 22.4.2017
 

Ústřední rada KAN

 

 1. uctila minutou ticha památku dlouholetého člena KANu pana Františka Cigánka, který zemřel dne 3. 4. 2017 ve věku 87 let;

 2. žádá M. Matějku, aby napsal stručnou vzpomínku - nekrolog na www stránky a své osobní vzpomínky na Františka Cigánka;

 3. vyslechla informace o posledním vývoji volební spolupráce a předpokládaném dalším harmonogramu postupu;

 4. ukládá J. Domlátilovi předat seznam kandidátů nominovaných Klubem přímo vedení TOP09 a paralelně pro informaci KONS a KČ;

 5. očekává, že členové Ústřední rady KAN urychleně dokončí a dodají B. Hamáčkovi seznam kandidátů. Potom předsednictvo KAN projedná umístění a pořadí kandidátů;

 6. přijala s uspokojením zprávu, že Senát ČR neschválil návrh Miloše Zemana jmenovat do rady ÚSTR Lenku Procházkovou (za Naděždu Kavalírovou);

 7. doporučuje, aby se předsednictvo a někteří členové ÚR KAN scházeli podle potřeby častěji, třeba v pracovních dnech;

 8. schvaluje změnu banky, která vede účty KANu a to převod finančních prostředků z ČSOB do Fiobanky. V této souvislosti pověřuje J. Domlátila a M. Matějka k založení účtů KAN u Fiobanky a k převodu finančních prostředků KANu z ČSOB;

 9. sleduje s pobouřením ministra financí A.Babiše, jenž se veřejně vyvyšuje nad lidi, kteří si pro sebe nedokázali vyjednat poplatky za telefonování a přenos dat tak nízké, jak prý on dokázal vyjednat pro své zaměstnance (Ministerstva financí a pod ně spadající instituce), čímž dal najevo své pohrdání bezmocnými občany. Valná většina obyvatel ČR to chápe: Dojednané exkluzivní nízké tarify zaplatí všichni ostatní klienti, snad kromě zaměstnanců Agrofertu = pravděpodobného zákazníka T-mobile s podobnými výhodami.

 10. upozorňuje, že příští jednání ÚR bude výjezdní a uskuteční se dne 6. května v Plzni od 11,00 hodin v hotelu Central u příležitosti Slavností svobody.

 

Přijato pěti hlasy.
 

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva.

Omluveni: Bíro, Pochman.

Hosté: Kolář, Plamínek.

 


 

Usnesení ÚR KAN 22.4.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1028 hostů a žádný člen