• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 21.5.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

18. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 21. 5. 2016

Ústřední rada KAN

  1. doporučuje členům KAN, aby se podle svých možností aktivně účastnili krajských voleb a ve svých krajích kandidovali na kandidátkách KONS, KČ, nebo KAN, popřípadě na kandidátkách jiných demokratických politických subjektů

  2. vyslechla informaci J. Domlátila o jeho zastoupení KANu na odborném kolokviu v Poslanecké sněmovně k příští novele „školského" zákona spočívající mj. v uzákonění povinnosti základních a středních škol vést žáky k poznání a k osvojení evropského vnímání práva, mravu, morálky a kulturních hodnot založených na křesťanských tradicích, řecké filosofii, humanismu a na římském právu, a k úctě k těmto hodnotám.

  3. bere na vědomí, že KAN (prostřednictvím předsedy ÚR J. Domlátila a člena B. Hamáčka) ohlásil shromáždění svobodomyslných občanů u příležitosti historických událostí 17. listopadu, a to okamžitě po půlnoci 17.5.2016, a dále, že podle sdělení Magistrátu hl. města Prahy bylo elektronické ohlášení demonstrace KANu na Albertově doručeno až třetí, s odstupem cca pěti vteřin po prvním ohlašujícím - Rektorátu Univerzity Karlovy. O prostranství při univerzitním kampusu v Praze 2 na Albertově usilovalo prý několik desítek svolavatelů. Doručení druhého ohlášení vzpomínkového shromáždění (na Národní třídě) pražský magistrát KANu zatím nepotvrdil.

  4. s uspokojením bere na vědomí, že byl splněn hlavní cíl ohlášení, a památný prostor Albertova nezískaly přednostně nedemokratické politické kruhy. Proto předseda ÚR vzal zpět ohlášení shromáždění. KAN dále již nebude trvat své vlastní akci v ulici Albertov, která by kolidovala se studentskou resp. univerzitní demonstrací.

  5. s nevolí přijala zprávu z Přerova, že tam dosud nezjištěné osoby (patrně příznivci Miloše Zemana) asi v noci, 2dny před návštěvou prezidenta Zemana v Přerově, překryly silnou plachtou vývěsní skříňku KAN s protizemanovským obsahem. ÚR KAN v tom spatřuje varovnou ukázku, jak se ona neznámá skupina osob staví ke svobodě projevu jiných občanů.

  6. vyslovuje politování nad situací v Konfederaci politických vězňů a nad tamními trvajícími antidemokratickými praktikami mocenského centra okolo Naděždy Kavalírové. ÚR KAN, který sympatizuje se skutečnými politickými vězni, došla k tomuto závěru na základě přibývajících různých zpráv, které mj. zpochybňují legitimitu současného vedení KPV.

  7. pozastavuje se nad neomalenou propagací Věry Jourové jako budoucí prezidentky ČR jejím přítelem - majitelem hnutí ANO 2011 A. Babišem. Spojení Věry Jourové např. s korupční aférou „Budišov" zůstává pro ÚR KAN zahaleno nevysvětlenými nejasnostmi, podobně jako její nevídaně rychlé propuštění z Ruzyňské vazební věznice při nástupu A. Babiše k moci plus její pohádkové odškodnění necelými třemi miliony Kč (za cca 4 týdny „fešácké vazby").

  8. upozorňuje členy KAN na besedu s armádním generálem Petrem Pavlem a s etnografem a diplomatem Petrem Kolářem s názvem „Které hodnoty je třeba bránit?" dne 16.6.2016. Zájemci se mohou registrovat na http://www.evropskehodnoty.cz/iniciativa/planovane-akce/hodnotove-debaty-ktere-hodnoty-je-treba-branit/. ÚR žádá místopředsedu K. Protivu, aby na besedě reprezentoval KAN; ostatním členům doporučuje účast.

 

Přijato šesti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hučín, Kolář, Miška, Protiva.

Omluveni: Matějka.

 

Příští zasedání Ústřední rady KAN se bude konat 25. června 2016 za obvyklých podmínek.

 


 

Usnesení ÚR KAN 21.5.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1014 hostů a žádný člen