• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 20.9.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 20. 9. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

10. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 20. 9. 2014

 

Ústřední rada KAN

  1. uctila minutou ticha památku člena ÚR KAN pana Josefa Vláška, který zemřel dne 6. srpna 2014

  2. konstatuje, že členem ÚR KAN se stává 1. náhradník ÚR zvolený na minulém sněmu KAN pan Ing. Josef Kolář

  3. vyslechla představení kandidátky za KAN Mgr. Šrámkové pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 30 se sídlem v Kladně

  4. bere na vědomí, že dne 2. 10. 2014 od 15,40 h bude na Českém rozhlasu Region – Středočeský kraj vysílána volební vizitka naší kandidátky Mgr. Šrámkové

  5. souhlasí s proplacením faktury za distribuci volebních letáků kandidátky KANu do Senátu Mgr. Šrámkové do výše 10.000,- Kč

  6. bere na vědomí, že byla registrována kandidátní listina KANu pro volby Zastupitelstva města Neratovice, které se budou konat dne 10. a 11. října 2014

  7. bere na vědomí, že byla proplacena faktura firmě ACTIVE 24, s.r.o. za údržbu domény kan.cz za období od října 2014 do října 2016

  8. pověřuje Ing. Jiřího Domlátila zajištěním místa konání sněmu KAN dne 29. 11. 2014 v restauraci U Pramene, Praha 6 – sál Koliba

  9. ocenila zodpovědný přístup nadpoloviční většiny skotských voličů setrvat ve svazku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

 
-----------------------------------------------------------

(přijato 5 hlasy)
 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Matějka, Protiva

Omluveni: Holba, Hučín

Hosté: Miška, Šrámková

 

Příští řádná schůze ÚR KAN se koná v sobotu 18. října 2014 od 12 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále. 

Usnesení ÚR KAN 20.9.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1044 hostů a žádný člen