Usnesení ÚR KAN ze dne 20. 4. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

4. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 20. 4. 2013

 

Ústřední rada KAN

  1. bere na vědomí, že dne 26. 3. 2013 byla předána výroční zpráva KAN za rok 2012 včetně zprávy auditora do Parlamentu ČR. Zároveň byl zaslán dopis na Finanční úřad pro Prahu 9, že KAN nepřijal žádné finanční prostředky podléhající dani z příjmů za rok 2012

  2. bere na vědomí informaci NFAN ohledně možnosti příspěvku členovi KAN Františku Cigánkovi na tisk jeho sborníčku: „Jak jsem se stal muklem – politickým vězněm komunismu"

  3. bere na vědomí, že dne 26. 3. 2013 KAN obdržel odpověď z České televize (příloha č. 1) na dopis ÚR KAN generálnímu řediteli ČT ze dne 16. 2. 2013

  4. blahopřeje bývalému členovi ÚR KAN panu Pavlu Ryntovi k jeho 70. narozeninám a děkuje mu za činnost, kterou pro KAN koná

  5. podporuje iniciativu, která podporuje zavedení Registru smluv veřejných zakázek, o kterém budou brzy hlasovat poslanci Parlamentu ČR

  6. připomíná bod 4 usnesení ÚR KAN ze dne 23. 3. 2013 ohledně ÚSTRu a s politováním konstatuje, že se naše obavy ohledně personálních změn potvrdily.

 

 

-----------------------------------------------------------

 

(přijato všemi 7 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hučín, Kolář, Matějka, Machač, Protiva, Svoboda, Vlášek

Hosté: Bezděk

Omluven: Holba, Svoboda

 

Příští schůze ÚR KAN. sobota 18. května 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN ze dne 20. 4. 2013

Vážený pan

Ing. Pavel Holba CSc.

Předseda ÚR KAN

Vážený pan

Ing. Miroslav Matějka

Místopředseda ÚR KAN

V Praze dne 20. 3. 2013

Vážený pane Holbo, vážený pane Matějko,

děkuji Vám za dopis, ač jeho obsah je vůči České televizi kritický. Klasik však praví, že "jen mrtví se neangažují" - a KAN má angažovanost už v samotném názvu. Tohoto zájmu o práci České televize i tohoto postoje si vážím.

Dovolte mi, abych uvedl několik skutečností, které Vaše připomínky osvětlí z poněkud jiného pohledu.

Dokumentaristé Kristina Vlachová a Ivan Biel předložili v roce 2007 do České televize společný námět na dokument o dvou "pochodních" roku 1969, Janu Palachovi a Janu Zajícovi. V námětu předkladatelé uvažovali buď o dvou hodinových dokumentech, z nichž každý by se věnoval jedné "pochodni", nebo o jednom dokumentu, věnovaném oběma Janům, avšak o stopáži 90 minut.

Vzhledem k tomu, že se v té době blížilo výročí činu Jana Palacha, bylo rozhodnuto, i s ohledem na výši finančních investic, o natočení pouze jednoho hodinového dokumentu o studentu Janu Palachovi. O této skutečnosti byla paní režisérka Vlachová informována, a také vznikl dokument pouze o Janu Palachovi. Paní režisérce nebylo během těchto jednání přislíbeno žádné pokračování ve formě dokumentu o Janu Zajícovi.

Jsme si vědomi nadčasového významu řady témat z relativně nedávné české minulosti, jsme si rovněž vědomi kvalit dokumentu Kristiny Vlachové. A do třetice jsme si vědomi, že zpracování řady zmíněných témat je ve veřejném zájmu. Pokud však jedno takové téma dostane přednost před druhým, neznamená to v žádném případě definitivní ortel nad druhým či dalšími náměty.

Děkujeme Vám za Vaše připomínky, námitky a postoje, děkujeme Vám též za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jan Maxa

ředitel Vývoje pořadu a programových formátů

 


 

Usnesení ÚR KAN 20.4.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

(c) 2017 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám                 www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 7