• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 20.2.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

15. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 20. 2. 2016

Ústřední rada KAN

 

  1. konstatuje, že informační úroveň a objektivita českých masových sdělovacích prostředků je nedostatečná zejména pokud jde o problémy, které ovlivní životní perspektivu občana a příští vývoj společnosti. Hlubší poznání skutečnosti pak vede diváka / čtenáře / posluchače k oprávněné domněnce, že česká média nejsou nezávislá, že buď plní skryté zadání nebo je škrtí vlastní autocenzura;

  2. upozorňuje občany, že účelem připravené novelizace tří zákonů z oblasti energetiky není jen značné zvýšení zisků monopolních dodavatelů resp. distributorů elektřiny na úkor drobných spotřebitelů. Zákonodárci novelou zavedou nový lstivý způsob tvorby cen (např. velikost hlavního jističe), podle nějž spotřebitelé začnou monopolním dodavatelům resp. distributorům trvale platit ve skutečnosti jakousi povinnou paušální daň za možnost kupovat si jejich médium. Uzákoněním se otevře cesta k zavedení podobnému nehoráznému poplatku v dalších oborech. Současná laická diskuze zúžená jen na výši zdražení bohužel odvádí pozornost od odpovědnosti původců problému, tj. od výrobců „solární elektřiny", jejichž výnosný byznys způsobuje rizikové zatížení přenosové sítě. KAN na svých web-stránkách v kapitole Aktivity uvádí vlastní úvahu z roku 2014 k celkové problematice nazvanou Bude překonán „fotovoltaický tunel"?

  3. upozorňuje se znepokojením na skrytou skupinu bojechtivých aktivistů sdružených sociální sítí pod názvem „Vojáci v záloze" (viz např. www.ceskoslovenstivojaci.org), která se hlásí k odporu popř. i ozbrojenému boji proti spojenectví a spolupráci ČR s NATO;

  4. sleduje kroky vedoucích funkcionářů Evropské unie vyvolané masovou imigrací islámské populace do dosud vyspělých evropských zemí; považuje je za nedomyšlené, liknavé a pokrytecké, a proto nebezpečné;

  5. vítá dohodu představitelů EU s předsedou vlády Velké Británie D.Cameronem o specifických podmínkách pokračujícího členství Velké Británie v Evropské unii států;

  6. projednala postup a možnosti zveřejnění ankety KAN „Navrhněte prezidenta" a pověřuje K.Protivu, aby v této věci spolupracoval s vybranými médii;

  7. děkuje M.Matějkovi, že zajistil účetnictví a účetní uzávěrku KAN za rok 2015 a vypracoval výroční finanční zprávu KAN, která bude sloužit pro audit financování a hospodaření KAN;

  8. ukládá M. Matějkovi zajistit audit hospodaření KAN, který bude do 1.4.2016 předložen Poslanecké sněmovně ČR.

 

(přijato 3 hlasy)

Přítomni: Bíro, Domlátil, Protiva

Omluven: Hučín, Kolář, Matějka, Miška


 


 

Termíny nejbližších řádných zasedání ÚR KAN: soboty 19. března, 16.dubna 2016 od 12,00 hodin v restauraci U Parašutistů (zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 

Usnesení ÚR KAN 20.2.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1013 hostů a žádný člen