Usnesení ÚR KAN 20.10.2012

Vytisknout

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 20. 10. 2012

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

10. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 20. 10. 2012

Ústřední rada KAN

  1. bere na vědomí informaci MUDr. Protivy o výsledku voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, kde KAN kandidoval v koalici s ČSNS pod názvem Změna 2012. Tato koalice ve volbách získala 2.636 hlasů (0,75 %). Kandidátka Změna 2012 byla úspěšnější než parlamentní Věci veřejné a Paroubkův LEV 21; ÚR KAN vyslovuje poděkování všem kandidátům KAN na kandidátce Změna 2012;

  2. bere na vědomí dopis od Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR se žádostí o zaslání propagačních materiálů z letošních krajských voleb a pověřuje MUDr. Protivu, aby tyto materiály koalice Změna 2012 shromáždil a zaslal do ÚSD AV ČR;

  3. schvaluje Prohlášení KAN uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, k výsledkům krajských voleb a 1. kola senátních voleb - viz - Prohlášení KAN ke krajským volbám z 20.10.2012

  4. schvaluje založení nového bankovního účtu KAN u ČSOB, č. účtu 255 188 834, kód banky 0300 – „ČSOB konto pro neziskové organizace";

  5. bere na vědomí informaci V. Hučína o soudu s T. Hradílkem, který se bude konat dne 1.11.2012 u Krajského soudu v Ostravě - viz - www.vladimirhucin.cz

  6. schvaluje dopis Ministerstvu vnitra ČR ohledně přezkumu zákonitosti a registrace Komunistické strany Československa a prověření možností vedoucích k rozpuštění KSČ a pověřuje předsedu ÚR KAN Ing. Holbu k podpisu tohoto dopisu a k jeho odeslání adresátovi;

  7. vyzývá členy a příznivce KANu, aby finančně přispěli Nadačnímu fondu angažovaných nestraníků, který finančně podpoří dokončení filmu o Pavlu Wonkovi;

  8. svolává XXI. sněm KAN na den 24. 11. 2012 a schvaluje konání sněmu v restauraci „U Pramene" (vulgo „Saigon") v Praze 6 – Bubenči, Goetheova 25/105 v salonku Koliba od 11 – 16,30 hodin.

 

-----------------------------------------------------------

(přijato všemi 7 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hučín, Machač, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek
Host: Bezděk

Omluveni: Holba, Kolář

Příští schůze ÚR KAN. sobota 10. listopadu 2012 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha číslo 1. k Usnesení  ÚR KAN 20.10.2012 - Prohlášení KAN ke krajským volbám 2012 MS Word formát Microsoft Word

Usnesení ÚR KAN 20.10.2012 MS Word formát Microsoft Word