• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 19.5.2012

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 19. 5. 2012

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

7. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 19. 5. 2012

Ústřední rada KAN

  1. bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna svým usnesením 1136 z 38. schůze dne 3. května 2012 konstatovala, že výroční finanční zpráva za rok 2011 předložená KAN je úplná. V této souvislosti souhlasí, aby byla proplacena příslušnápaní Trnovské, a vyjadřuje poděkování M. Matějkovi za přípravu výroční zprávy a zadání auditu
  2. vzala na vědomí, že J. Domlátil se zúčastnil besedypořadu "Politické spektrum" na ČT 24. Pořad bude vysílán dnes 19. 5 ve 23:30 hod a potom v sobotu 26. 5. v 7:32 hod. Lze si jej přehrát na internetové adrese: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/
  3. bere na vědomí, že NFAN pořádá ve středu 23. 5. od 10 hodin v Riegrově sále Obecního domu v Praze 1 (nám. Republiky) právně historický seminář „Lex Schwarzenberg (1947)“.
  4. mění termín příštího zasedání ÚR na sobotu 23. 6. 2012
  5. vzala na vědomí informaci K. Protivy o jednáních směřujícíchpostavení středočeské krajské kandidátky s pracovním názvem "Změna 2012"
  6. potvrdila svůj negativní postoj k prezidentské kandidatuře Jana Fischera, mimo jiné v souvislosti s otevřením jeho volební kanceláře
  7. vyjádřila nespokojenostpostupem vlády ČR (ministra vnitra Kubiceho) ve věci pozastavení činnosti KSČM


-----------------------------------------------------------

(přijato 7 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Holba, Hučín, Kolář, Protiva, Svoboda, Vlášek.

Omluveni: Matějka, Machač

Příští schůze ÚR KAN. sobota 23. června 2012 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Usnesení ÚR KAN 19.5.2012 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 998 hostů a žádný člen