• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 19.3.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

16. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 19. 3. 2016

Ústřední rada KAN

 1. pochybuje o zájmu Sobotkovy vlády potírat korupci a podvody politiků. Příčinou pochybností je nová nepatřičná tolerance totálního střetu zájmů ministra financí včetně jeho pochybných obchodních aktivit - viz. ministrova reprezentační farma „Čapí hnízdo“;

 2. pozastavuje se nad pohrdáním a drzostí, jimiž místopředseda vlády A. Babiš odráží důvodná podezření z různých majetkových a finančních trestných činů. Způsoby nabývání jeho vlivu vnímá ÚR KAN jako ukázku, kam vede oligarchizace státní moci, když vrcholový politik - člověk obklopený kolegy profesionály z totalitních bezpečnostních složek je natolik bohatý a vlivný, že si může „koupit“ téměř cokoli a kohokoli - osobu, úřad, policii, soud, vydavatelství, televizní či rozhlasovou stanici, zajistit si jakékoli svědectví, pořídit či zničit jakýkoli důkaz. Oligarcha si může zaplatit také jakýkoli výsledek průzkumu veřejného mínění resp. preferencí před volbami.
  Spojitě s tím ÚR KAN připomíná, že A. Babišovi pomohl do dnešní pozice prezident M. Zeman a Poslanecká sněmovna zcela nestandardním způsobem a popřením smyslu „lustračního“ zákona;

 3. odsuzuje ruský politický proces s Ukrajinkou Nadijou Savčenkovou zrežírovaný na základě obvinění vykonstruovaných ve stylu stalinských procesů a komunistických justičních vražd;

 4. považuje za projev servilnosti na úkor práv Tibeťanů a obyvatel Tchai-wanu začlenění uznání „politiky jedné Číny“ Hlavním městem Prahou do smlouvy o spolupráci s Pekingem. V této souvislosti ÚR KAN negativně vnímá pozvání čínského prezidenta M. Zemanem do ČR právě na svátek Velikonočního pondělí;

 5. uvítala výsledek parlamentních voleb na Slovensku 5. 3. 2016, v nichž dosavadní vládnoucí strana ztratila absolutní většinu v Národní radě SR; do ní bylo zvoleno více politických stran. ÚR KAN je však velmi zklamána dalším vývojem, kdy tři menší konkurenční strany se shodly na společné vládě se svým úhlavním protivníkem SMER-SD, a to za cenu oklamání svých voličů;

 6. sleduje vývoj volebních preferencí i zemské volby ve Spolkové republice Německo; úbytek voličů CDU A. Merkelové ÚR KAN přisuzuje iracionální vstřícnosti německé kancléřky k masové imigraci;
 7. děkuje předsedovi J. Domlátilovi za reprezentaci KANu v pořadu ČT24 „Politické spektrum“ dne 5. 3. 2016 – viz. odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/216411058200009/

 8. pověřuje J. Domlátila vedením a zpracováním dílčích výsledků ankety KAN „Navrhněte prezidenta“;

 9. bere na vědomí zprávu M. Matějky o standardním průběhu zpracování výroční zprávy včetně auditu za rok 2015 jako podkladu pro PS;

 10. ukládá J. Domlátilovi do 1. 4. 2016 předložit Poslanecké sněmovně ČR audit hospodaření KAN;

 11. ruší pravidlo zveřejňování místa a času příštího zasedání ústřední rady pod textem každého usnesení ÚR KAN;

 12. ruší výjezdní zasedání v Plzni dne 7. května 2016 a místo toho stanovuje termín květnového zasedání ÚR na sobotu 21. května v Praze. Dále ruší termín červnového zasedání dne 11. června 2016 a místo toho stanovuje termín dne 25. června 2016.

 

Přijato pěti hlasy.

 

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Matějka, Protiva.

Omluveni: Hučín, Miška.

Host: Hamáček.

 


 

Usnesení ÚR KAN 19.3.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1037 hostů a žádný člen