• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 19.1.2013

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 19. 1. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

1. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 19. 1. 2013

Ústřední rada KAN

  1. nesouhlasís amnestií vyhlášenou prezidentem republiky Václavem Klausem a odsuzuje její rozsah, a to především článek II, tj. amnestii i pro nejzávažnější ekonomické trestné činy
  2. doporučuje členům a příznivcům KAN podpořit ve druhém kole volby prezidenta pana Karla Schwarzenberga
    Volba prezidenta 2013
  3. bere na vědomí, že došla odpověď od Ministerstva vnitra ČR na dopis ÚR KAN ohledně podnětu na zastavení činnosti KSČ
  4. bere na vědomí, že byly předány účetní doklady za rok 2012 ke zpracování účetnictví KANu paní účetní Haně Trnovské
  5. bere na vědomí, že byl ověřen zápis z jednání 21. sněmu KAN konaného dne 24. listopadu 2012 ověřovateli zápisu Ing. Bezděkem a MUDr. Protivou
  6. bere na vědomí žádost JUDr. Hulíka o jednání s ÚR KAN a pověřuje Ing. Matějku a p. Vláška pozvat pana JUDr. Hulíka na příští jednání ÚR KAN a to ve 13,00 hodin

 

-----------------------------------------------------------

 

(přijato všemi 5 hlasy s výjimkou bodu 2 přijatého 4 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hučín, Kolář, Matějka, Protiva. Host: Bezděk.

Omluveni: Holba, Machač, Svoboda, Vlášek


Příští schůze ÚR KAN. sobota 16. února 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Usnesení ÚR KAN 19.1.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1009 hostů a žádný člen