Usnesení ÚR KAN ze dne 19. 1. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

1. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 19. 1. 2013

Ústřední rada KAN

  1. nesouhlasís amnestií vyhlášenou prezidentem republiky Václavem Klausem a odsuzuje její rozsah, a to především článek II, tj. amnestii i pro nejzávažnější ekonomické trestné činy
  2. doporučuje členům a příznivcům KAN podpořit ve druhém kole volby prezidenta pana Karla Schwarzenberga
    Volba prezidenta 2013
  3. bere na vědomí, že došla odpověď od Ministerstva vnitra ČR na dopis ÚR KAN ohledně podnětu na zastavení činnosti KSČ
  4. bere na vědomí, že byly předány účetní doklady za rok 2012 ke zpracování účetnictví KANu paní účetní Haně Trnovské
  5. bere na vědomí, že byl ověřen zápis z jednání 21. sněmu KAN konaného dne 24. listopadu 2012 ověřovateli zápisu Ing. Bezděkem a MUDr. Protivou
  6. bere na vědomí žádost JUDr. Hulíka o jednání s ÚR KAN a pověřuje Ing. Matějku a p. Vláška pozvat pana JUDr. Hulíka na příští jednání ÚR KAN a to ve 13,00 hodin

 

-----------------------------------------------------------

 

(přijato všemi 5 hlasy s výjimkou bodu 2 přijatého 4 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hučín, Kolář, Matějka, Protiva. Host: Bezděk.

Omluveni: Holba, Machač, Svoboda, Vlášek


Příští schůze ÚR KAN. sobota 16. února 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Usnesení ÚR KAN 19.1.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

(c) 2018 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám                 www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 77