• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 18.4.2015

 

ÚSTŘEDNÍ  RADA  KLUBU ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

6. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 18. 4. 2015

 

Ústřední rada KAN

 

  1. děkuje Ing. Jaroslavu Bezděkovi za vzorné organizování akcí k uvítání konvoje americké armády na Moravě;

  2. schvaluje vystavení faktury ve výši 3.137,- Kč za pořízení materiálů k uvítání konvoje americké armády a z důvodu zpětné úhrady nákladů KANu ze strany organizátorů akcí;

  3. schvaluje texty dopisů KANu a Konzervativní strany – viz. příloha č. 1, ohledně zajištění bezpečnosti občanů v souvislosti s průjezdem „Nočních vlků" z Ruské federace přes Českou republiku a pověřuje místopředsedu KAN Miroslava Matějku podpisem těchto dopisů;

  4. připomíná, že příští jednání ÚR KAN se uskuteční v sobotu dne 2. května 2015 v salonku hotelu Central v Plzni od 11-ti hodin při příležitosti oslav 70. výročí osvobození Plzně Americkou armádou – viz. http://www.slavnostisvobody.cz;

  5. konstatuje, že byla do Parlamentu ČR odevzdána výroční zpráva KANu a audit za rok 2014.

  6. rozhodla o tom, že přespříští zasedání ÚR KAN se uskuteční v termínu 6. června místo původního termínu 30. května.

 

Přijato 4 hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Matějka, Miška.

Omluveni: Hučín, Kolář, Protiva.

 


 

Termín příštího řádného zasedání ÚR KAN :
 

Sobota 2. května 2015 od 11,00 h v salonku hotelu Central v Plzni, námětí Republiky

 


 

Usnesení ÚR KAN 18.4.2015 MS Word formát Microsoft Word 

Příloha č. 1

Milan Chovanec

Ministr vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážený pane ministře,

z otevřených zdrojů je nám známo, že v měsíci dubnu a květnu tohoto roku lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat. Zejména se však zjevně jedná o jakousi "odpověď" na nedávný přesun spojeneckých vojáků Dragoon Ride. Adekvátně jsme přivítali spojence - nyní stejně adekvátně přistupujme k těm, kterým jsou naše spojenectví trnem v oku.

Vyzýváme Vás tímto, vážený pane ministře, abyste zajistil minimalizaci uvedeného rizika a to všemi dostupnými prostředky, počínaje zapojením Bezpečnostní informační služby, přes důslednou hraniční kontrolu a nekompromisní postih zmíněných osob při jakémkoli přestoupení našich zákonů, a vyhoštěním nežádoucích osob konče. Nejsprávnější cestou by pak bylo zabránit jim jen vstoupit na území České republiky - tedy odmítnout jim víza pro Schengenský prostor.

Dovolujeme si v této souvislosti zmínit, že tento motorkářský gang hodlá projet územím také několika okolních zemí, a proto by byla vhodná včasná přeshraniční koordinace s příslušnými složkami spřátelených států.

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, nejsou v České republice vítáni. Tito lidé se netají ignorací k dodržování předpisů a respektování zákonů; propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již jen samotná upoutávka na jízdu po zemích EU – viz: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpgi

Postup odpovědných orgánů naší země by tomu měl odpovídat.

Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že orgány Ministerstva vnitra ČR- zejména Policie České republiky – jsou náležitě připraveny. Konkrétní přijatá opatření, s ohledem na povahu věci, nepožadujeme zveřejňovat.

V Praze dne

S pozdravem

za KAN

za KONS

 

 

  

Brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

Policejní prezidium Policie ČR

Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážený pane policejní prezidente,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce dubna a května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat. Zejména se však zjevně jedná o jakousi "odpověď" na nedávný přesun spojeneckých vojáků Dragoon Ride. Adekvátně jsme přivítali spojence - nyní stejně adekvátně přistupujme k těm, kterým jsou naše spojenectví trnem v oku.

Vyzýváme Vás tímto, vážený pane generále, tak jako jsme se obrátili na ministra vnitra, abyste i Vy zajistil minimalizaci uvedeného rizika a to všemi dostupnými prostředky. Pakliže podivným individuím budou udělena schengenská víza a ve spolupráci s MZV ČZ nebude možné zabránit jejich vstupu na území ČR, žádáme, aby cizinecká policie na hranicích provedla pečlivě kontrolu vstupujících osob, dopravní policie prověřila způsobilost dopravních prostředků pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, následně byla cesta monitorována veškerou dostupnou technikou PČR, vč letecké služby - nejen z hlediska porušování pravidel silničního provozu, ale české legislativy obecně, aby v případě potřeby mohlo být promptně k zákrokům použito příslušných regionálních složek PČR a útvarů s celostátní působností, odpovídající techniky, konče i nasazením pořádkových jednotek PČR.

V případě porušení zákonů a páchání přestupků očekáváme, že Policie ČR bude konat, tak, aby bylo nezpochybnitelné, že jsme skutečným právním státem a nikoli zemí, kde vládne právo momentálně silnějšího.

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang „Noční vlci" se má pohybovat po územích několika států EU, máme za to, že by nebylo od věci průjezd koordinovat s policejními prezidenty okolních zemí (pokud jde o společné postupy a použití prostředků) a na dodržování českých předpisů participovat s dalšími resorty ČR (MF ČR - Celní správa, MO ČR - AČR, MZV ČR ) a místními orgány (obecní a městské policie).

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, nejsou v České republice vítáni. Tito lidé se netají ignorací k dodržování předpisů a respektování zákonů; propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již jen samotná upoutávka na jízdu po zemích EU – viz: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpgi Postup odpovědných orgánů naší země by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že je i Policie České republiky náležitě připravena. Konkrétní přijatá opatření, s ohledem na povahu věci, nepožadujeme zveřejňovat, budeme rádi, pokud se PČR zhostí této role stejně profesionálně, jako tomu bylo v případě konvoje Dragoon Ride.

V Praze dne

S pozdravem

za KAN

za KONS

 

 

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce dubna a května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu – tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů, resp. i s příslušnými orgány příhraničních regionů - alt. Svobodného státu Bavorska, Spolkové země Saska, Slezského vojvodství, Trnavského kraje.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu, a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpgi Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

V Praze dne

S pozdravem

za KAN

za KONS

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1022 hostů a žádný člen