• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 17.9.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

20. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 17. 9. 2016
 

Ústřední rada KAN

 

  1. vyhlašuje 26. listopad 2016 jako termín konání XXIV. sněmu KAN a stanovuje tento klíč pro určení delegátů sněmu: delegátem může být každý řádný člen KAN, který má nejpozději do zahájení sněmu zaplacené členské příspěvky za rok 2016;

  2. rozhodla, že XXIV. sněm KAN bude volební dle Stanov, tzn. že proběhnou volby do Ústřední rady KAN a do Rozhodčí a revizní komise. V této souvislosti vyzývá všechny členy KAN, aby navrhli kandidáty do ÚR a RRK a zároveň je vyzývá, aby se sněmu KAN zúčastnili;

  3. vzala na vědomí, že je zamluveno místo pro konání XXIV. sněmu KAN dne 26. listopadu 2016 od 10,30 hodin v restauraci U Pramene (vulgo „Saigon"), Praha 6 – sál Koliba bude přístupný pro KAN od 10 h. Doprava od stanice metra A „Hradčanská" do zastávky autobusu č. 131 „Nemocnice Bubeneč";

  4. vyjádřila pobouření, že v Parlamentu byla schválena novela zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a politických hnutích a novela zákona č. 247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu ČR, novela zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, novela zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, novela zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky. Tyto novely zákonů posílí pozici stávajících parlamentních stran na úkor těch mimoparlamentních. ÚR KAN chápe uzákonění nerovných podmínek diskriminujících mimoparlamentní politické subjekty jako nebývale hrubý zásah do svobodné soutěže politických stran a hnutí a jako nepřípustné porušení mj. článku 22 Listiny základních práv a svobod;

  5. pověřila předsedu Domlátila, aby oslovil představitele Koruny české a Konzervativní strany za účelem domluvy na společném postupu ve věci novel zákonů uvedených v bodě 4;

  6. vyslechla zprávu p. Pochmana o aktuální situaci v Karlovarském kraji ve vztahu k letošním krajským volbám;

  7. vzala na vědomí s politováním, že na kandidátce Koruny české v Olomouckém kraji není u kandidáta KAN Vladimíra Hučína uvedeno, že je většinovým vlastníkem firmy KAZETO Přerov a že je válečný veterán III. odboje;

  8. poděkovala předsedovi KANu J. Domlátilovi za reprezentaci KANu v pořadu ČRo Plus Názory a argumenty vysílaném dne 10.9.2016 – viz: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3702028;

  9. schválila zaplacení faktury od firmy ACITVE 24, s.r.o. za doménu kan.cz ve výši 578,- Kč na období od 10.10.2016 do 9.10.2018.

 

Přijato šesti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Matějka,  Miška, Protiva.

Omluveni: Hučín.

Host: Pochman.

 


 

Usnesení ÚR KAN 17.9.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1023 hostů a žádný člen