• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 17.3.2012

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 17. 3. 2012

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

5. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 17. 3. 2012

Ústřední rada KAN

  1. přijala prohlášení vyjadřující nesouhlas s kandidaturou pana Jana Fischera na prezidenta ČR

  2. vzala na vědomí, že členu ÚR panu Josefu Vláškovi byl doručenúnoru 2012 dopis obsahující přihlášky na členství v KANu pana Jiřího Wolfa a pana Jiřího Kubíka. U obou přihlášek chybí lustrační osvědčení a u přihlášky pana Jiřího Kubíka je neúplné rodné číslo

  3. vzala na vědomí odpověď Ministerstva financí ČR na dopis KANu, ve kterém KAN požadoval zveřejňování informací o prominutí příslušenství daní a daňových penále (viz příloha usnesení)

  4. konstatuje, že již několik měsíců je vedena pomlouvačná kampaň proti místopředsedovi KANu panu Vladimíru Hučínovi (viz http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/631), která má zřejmě za cíl znemožnit jeho společenské a politické uplatnění

  5. vzala na vědomí, že byla auditorem vyhotovena Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky31.12.2011 politického hnutí KAN s pozitivním výrokem a ukládá předsedovi KAN Pavlu Holbovi předat tuto zprávu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  6. souhlasítím, aby v úpravách stanov KAN byla rozpracována možnost čestného členství v KANu

  7. vzala na vědomí informace o nadcházejících akcích NFAN:

25. dubna (středa) v 16 hod v Klementinu v Národní knihovně bude udělena Cena Rudolfa Medka

18. srpna (sobota) se bude konat předávání Ceny Eduarda Hakena

 

--------------

 

(přijato 6 hlasy, p. Vlášek odešel před hlasováním o usnesení)

 

Přítomni: Domlátil, Holba, Hučín, Kolář, Matějka, Svoboda, Vlášek.

Omluveni: Machač, Protiva.

Příští schůze ÚR KAN. sobota 14. dubna 2012 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

(S ohledem na přestavbu, jež probíhá v restauraci, zasedala ÚR v polooddělené zadní části lokálu a nikoliv v odděleném výčepu. Mnozí účastníci považují toto prostředí za příjemnější, a i obsluha je radši, když zasedáme v lokále.)

 

Příloha k usnesení ÚR KAN ze dne 17. 3. 2012 viz soubor kan_mv001.pdf

 


Prohlášení vyjadřující nesouhlas s kandidaturou pana Jana Fišera na prezidenta ČR MS Word formát Microsoft Word

Příloha k Usnesení ÚR KAN 17.3.2012 PDF formát pdf

Usnesení ÚR KAN 17.3.2012 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 152 hostů a žádný člen