• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 17.1.2015

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 17. 1. 2015

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

3. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 17. 1. 2015

 

Ústřední rada KAN

  1. považuje rozmach teroristických akcí islámských náboženských fanatiků proti subjektům symbolizujícím kulturní a demokratické principy euroatlantické civilizace za dlouhodobý důsledek imigrační politiky evropských států založené na ideji multikulturalismu a bezbřehé náboženské toleranci. Demokratické země západoevropského typu budou muset zásadně změnit svou imigrační politiku. Evropa si musí uvědomit, že se stala cílem islamistické expanze. Nezbytnost preventivní obrany a ochrany vlastních civilizačních humanitních tradic nesmí být zpochybňována pokryteckým hájením svobody importované náboženské víry, o niž teroristé opírají vraždění a likvidaci původní kultury v hostitelské zemi. Tragické události v západoevropských demokraciích dávají za pravdu Klubu angažovaných nestraníků a jeho dlouhodobému programovému stanovisku;

  2. nesouhlasí se zvýšením rozpočtu Bezpečnostní informační služby pod záminkou prevence nebezpečí terorismu v České republice. ÚR KAN sdílí obavy ze zneužití prostředků např. proti libovolně vybranému vnitřnímu nepříteli v instituci, která není kvalifikovaně kontrolována a jíž vágní právní přepisy umožňují vymknout se jakékoli kontrole vlastní činnosti, včetně neznámého hospodaření s obrovskými finančními prostředky. ÚR KAN pochybuje o jejich účelném využití i o kvalitě řídících pracovníků v BIS. Pod jejich vedením BIS nezjistila zločinecké sítě budované po desetiletí, např. vyděrač ské, exekutorské, ropné, lihové a metylalkoholové mafie, neupozornila na obchod a nekontrolované skladování zbraní a munice, dokonce projevila nezájem na odhalení viníků řady výbuchů na Přerovsku (viz: http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/289). Přitom ale sledovala poctivé občany včetně vybraných členů KAN, kteří jsou názorově nepohodlní určitým mocenským skupinám. ÚR KAN se domnívá, že současná výše rozpočtu musí stačit profesionální a nezávislé bezpečnostní informační službě pro perfektní výkon v rámci ČR;

  3. konstatuje, že film „Pavel Wonka se zavazuje", na nějž KAN finančně přispěl, svým obsahem působí nevyváženě. Podstatná část dokumentu se zabývá dokazováním a popisem Wonkovy vědomé spolupráce s tehdejší StB na základě výpovědí jejích příslušníků. Autorka L. Rudinská to vysvětluje hlavně tím, že blízcí přátelé a zastánci P. Wonky jí bohužel neposkytli vážná svědectví o jeho obětavé činnosti, nebo se prý nechtěli vyjadřovat vůbec. Přesto vidí přínos filmu v tom, že vyvolal diskuze o zrůdnosti policejního totalitního režimu a oživil vzpomínky na Pavla Wonku v době pokleslých mravů, kdy je módní relativizovat význam zla a dobra. KAN si je vědom úskalí, která přináší pomoc a podpora při hledání nejisté pravdy;

  4. přijala za člena KANu s účinností od 1. 1. 2015 Ing. Michala Mikuláška z Ostravy-Poruby, který splnil podmínky členství v KANu;

  5. pověřila předsedu KAN J. Domlátila odpovědí na náměty člena KAN M. Mikuláška;

  6. bere na vědomí, že účetní doklady KANu za rok 2014 byly předány ke zpracování účetnictví účetní firmě;

  7. připomíná všem členům KANu povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2015 nejpozději do31. ledna 2015.

 
-----------------------------------------------------------

(schváleno 4 hlasy)
 

Přítomni: Domlátil, Matějka, Miška, Protiva

Omluven: Biro, Hučín, Kolář

 

Pro příští jednání nově zvolené ÚR KAN je zamluven stůl na sobotu 14. února 2015 od 12 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Usnesení ÚR KAN 17.1.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1021 hostů a žádný člen