• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 16.4.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

17. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 16. 4. 2016

Ústřední rada KAN

 1. bere na vědomí informaci předsedy J. Domlátila o jednání se zástupci Konzervativní strany a Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, konaném v Brně, a projednala návrhy vyplývající z tohoto jednání;

 2. přiklání se ke spolupráci dle navržené varianty postupu „kraj od kraje", tzn. vzájemná podpora a „nepřekážení si" jednotlivých kandidujících subjektů rámci kraje, a to vzhledem k telefonicky sdělenému stanovisku Koruny České, že KČ neakceptuje vytvoření jednotné celostátní třístranné ani dvojstranné volební koalice. V jednotlivých krajích tudíž přicházejí pro KAN v úvahu buď koalice KANu s KONS, nebo koalice KANu s KČ nebo kandidatura členů a příznivců KANu pod hlavičkou KONS nebo KČ, popřípadě třístranná koalice KANu s KČ i KONS pokud dojde k takové trojdohodě v některém z krajů;

 3. přijímá pana Stanislava Pochmana za člena korespondenčního klubu KAN na základě předložených náležitostí jeho přihlášky, a po osobním seznámení a besedě s ním na dnešním jednání;

 4. děkuje předsedovi J. Domlátilovi za zastoupení KANu v pořadu Českého rozhlasu Plus „Názory a argumenty" dne 16. 4. 2016;

 5. bere na vědomí zprávu o telefonické informaci Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, že Klub angažovaných nestraníků předal svou výroční finanční zprávu úplnou a včas;

 6. děkuje místopředsedovi M. Matějkovi, za úspěšné splnění zákonné povinnosti prokázat transparentní hospodaření Klubu angažovaných nestraníků;

 7. zmocňuje Miroslava Matějku, aby z prostředků KAN uhradil
  a) fakturu za zpracování účetní závěrky KAN za rok 2015;
  b) fakturu za zpracování auditu účetnictví KAN za rok 2015.

 

 

Přijato pěti hlasy (hlasy všemi přítomnými členy ÚR).

 

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Matějka, Miška, Protiva.

Omluveni: Hučín, Kolář.

Hosté: Hamáček, Pochman.

 

 

Příští zasedání Ústřední rady KAN se bude konat 21. května 2016 za obvyklých podmínek.

 


 

Usnesení ÚR KAN 16.4.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1025 hostů a žádný člen