• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 16.2.2013

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 16. 2. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

2. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 16. 2. 2013

Ústřední rada KAN

  1. souhlasí s dopisem – reakcí ÚR KAN na odpověď MV ČR ve věci pozastavení činnosti Komunistické strany Československa (viz příloha č. 1)

  2. souhlasí s dopisem ÚR KAN adresovaným generálnímu řediteli České televize (viz příloha č. 2)

  3. schvaluje dopis ÚR KAN adresovaný MV ČR ve věci registrace změn stanov schválených na XIX. (2010) a XXI. (2012) sněmu KAN (viz příloha č. 3)

  4. bere na vědomí, že účetnictví KAN za rok 2012 je zpracováno a připraveno k předání auditorovi

  5. žádá členy ÚR (a vyzývá i ostatní členy KAN), aby formulovali informaci o směřování KAN v souvislosti s přípravou materiálů k 45. výročí vzniku KAN

  6. vyslechla informaci o činnosti sdružení „Veřejnost proti korupci" a připojených iniciativ ve věci: (i) žádost o zrušení amnestie a (ii) ústavní žaloby na prezidenta (viz webové stránky www.verejnostprotikorupci.cz a www.klausovavelezrada.cz)

 

-----------------------------------------------------------

 

(přijato všemi 8 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Holba, Hučín, Machač, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek

Hosté: Bezděk, M. Hulík

Omluven: Kolář


Příští schůze ÚR KAN. sobota 23. března 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN ze dne 16. 2. 2013

Ministerstvo vnitra ČR V Praze dne 16. 2. 2013
odbor všeobecné správy
oddělení sdružování
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Vážení,

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků se seznámila s odpovědí vašeho Ministerstva ze dne 20. 12. 2012 (č.j. MV-14071-5/VS-2008) na naše podání ze dne 24.11.2012 ve věci přezkumu zákonnosti existence a registrace Komunistické strany Československa a konstatuje, že tato odpověď vyjadřuje stanovisko, že Ministerstvo vnitra „nemá přesvědčivé a aktuální důkazy, které by jednoznačně odůvodňovaly zpracování příslušného návrhu vlády ČR" na pozastavení popř. rozpuštění této strany soudem, a to navzdory skutečnosti, že zákonem č. 198/1993 Sb. v §2 odst.2 je výslovně řečeno: „Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému."

Z odpovědi vyplývá, že podle MV ČR je zákon č.198/1993 pouze proklamativním předpisem, který neumožňuje ochránit veřejnou politiku ČR před činností organizací založených na ideologii KSČ, které podle zmíněného zákona „směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému", pokud takové organizace neporušují ustanovení zákona č. 424/1991 Sb. V této souvislosti si dovolujeme dotázat se, zda MV ČR skutečně nemá možnost odmítnout registraci politické strany, jejíž název je shodný s názvem organizace, která je v platném zákoně označena jako „zločinná a zavrženíhodná". Provedlo by dnešní MV ČR registraci i takových organizací, které by nesly název „Vlajka" nebo „Národní souručenství" či „Liga proti bolševismu"?

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků v tomto kontextu žádá - s přihlédnutím k zákonu o svobodném přístupu k informacím - o sdělení, který orgán či který úředník MV ČR akceptoval změnu názvu „Strana československých komunistů" (registrovaného v r. 1995) na název „Komunistická strana Československa" v roce 2005.

S pozdravem

Ing. Pavel Holba CSc. Ing. Miroslav Matějka

předseda ÚR KAN místopředseda ÚR KAN

 


 

Příloha č. 2 k Usnesení ÚR KAN ze dne 16. 2. 2013

Česká televize
generální ředitel Petr Dvořák

Vážený pane generální řediteli!

Jistě Vás mrzí, že skvělý scénář pana Hulíka Hořící keř ležel bez povšimnutí dva roky v ČT - a že se ho nakonec musela ujmout HBO. Vždyť Palach je téma pro naší veřejnoprávní televizi. Tím spíš, že už i ve sněmovně se ozývají hlasy, jejichž pravým jádrem je pošpinit Palachovu památku komunistickými výmysly.

Náhodou jsme se dozvěděli o dalším kostlivci v ČT. S pochopitelným potěšením sledujeme už drahnou dobu tvorbu Kristýny Vlachové. Jistě víte, že kromě jiného (Jáchymovská stigmata, 1991, Bez milosti - příběh generála Píky, 1998, Zpráva o králi Šumavy, 2001, Věž smrti, 2002, Kauza Uherské Hradiště, 2006) natočila pro ČT i hodinový dokument Poselství Jana Palacha, který vzbudil nejen zaslouženou pozornost, ale i chválu u nás i v zahraničí (Femina Grande, 2010, Cena producenta Montenegro, 2010, Cena Jana Beneše, 2010, Zlatá lípa, 2011).

Co asi nevíte je, že paní Vlachová měla původně slíbeny dvě hodinovky, nejen tu o Palachovi, ale i o Zajícovi. Dokonce při natáčení Poselství Jana Palacha si vyšetřila jeden natáčecí den a věnovala ho slíbenému druhému dokumentu. A tak se jí například podařilo natočit rozhovor se Zajícovým otcem. Kdyby to tenkrát neudělala, bylo by už nyní pozdě, protože pan Zajíc už umřel. A toto i další materiály dodnes leží u Vás v ČT! Prý, že nejsou peníze. Ale k čemu by měly sloužit peníze občanů- koncesionářů když ne právě k pořízení takového pořadu! Navíc paní Vlachová je zárukou výsledku.

Doufáme, že se nad naším dopisem zamyslíte a učiníte potřebné kroky, které měl učinit už Váš předchůdce. Myslíme si, že je nejvyšší čas.

S pozdravem

 


 

Příloha č. 3 k Usnesení ÚR KAN ze dne 16. 2. 2013

Ministerstvo vnitra ČR V Praze dne 18. 2. 2013
odbor všeobecné správy
oddělení sdružování
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Věc: Návrh na registraci změn stanov politického hnutí Klub angažovaných nestraníků

Obracíme se na Vás s návrhem na registraci změny stanov našeho politického hnutí. V příloze přikládáme kopii posledních Vámi registrovaných změn stanov KAN ze dne 16. 8. 2010. Dalšími přílohami je Usnesení XIX. sněmu KAN ze dne 20. 11. 2010 a Usnesení XXI. Sněmu KAN ze dne 24. 11. 2012 týkající se změn stanov KAN. Dále přikládáme nově upravené stanovy se zapracovanými změnami ve dvou vyhotoveních.

Žádáme Vás o registraci změn stanov KAN a zaslání jednoho Vámi potvrzeného výtisku na naši výše uvedenou adresu.

S pozdravem

 


 

Usnesení ÚR KAN 16.2.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 999 hostů a žádný člen