• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 16.1.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

14. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 16. 1. 2016

Ústřední rada KAN

 

  1. nesouhlasí s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1, že poslankyně Marta Semelová se nemusí omlouvat za své výroky o vině Milady Horákové a o podstatě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, a považuje je za soudní podporu možného překrucování historických skutečností;

  2. varuje před totalitářskými praktikami provozovatele internetové sítě Facebook (např. zablokování účtu IVČRN) a serveru Novinky.cz (jednostranné protěžování levicových názorů) a odmítá jakékoliv potlačování svobody slova. V této souvislosti se ÚR pozastavuje nad tím, že prostřednictvím sítě Facebook se bez omezení domlouvají džihádisté o svých akcích;

  3. bere na vědomí, že Autoři dopisu Křesťané v Erbílu poděkovali KANu za podporu a za jeho příspěvek k úspěchu petice za záchranu 153 křesťanů ukrývajících se v iráckém Erbílu;

  4. bere na vědomí odpověď ministra vnitra Chovance na otevřený dopis KANu k zabránění přístupu studentů k pamětní desce v Praze na Albertově 17. 11. 2015 – viz. Příloha č. 1;

  5. je znepokojena porušováním demokratických principů evropské civilizace, kdy policie a sdělovací prostředky v demokratických evropských státech zkreslují a zadržují pravdivé informace o různých událostech (např. o násilnostech imigrantů z neevropských států - noc z 31. 12. 2015 na 1. 1. 2016) ve svých zemích a následným rozehnáním demonstrací vlastních občanů (mj. vodními děly), kteří chtěli na tento problém upozornit;

  6. bere na vědomí informaci M. Matějky, že v příštím týdnu předá účetní podklady pro zpracování účetnictví KANu za rok 2015;

  7. pověřuje M. Matějku zpracováním výroční zprávy KANu za rok 2015 a zajištěním auditu;

  8. upozorňuje členy KAN na povinnost zaplacení členských příspěvků na rok 2016 v termínu do 31. 1. 2016 – členské příspěvky ve výši 600,- Kč pro pracující a 120,- Kč pro nepracující.

 

(přijato 6 hlasy)

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Matějka, Miška, Protiva

Omluven: Hučín

Host: Hamáček


 


 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 20. února 2016 od 12,00 hodin v restauraci U Parašutistů (zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 Příloha č.1 (k usnesení ÚR KAN ze dne 16.1.2016)

 

Státní znak ČR

 

Milan Chovanec

ministr vnitra


Praha 14. prosince 2015
Č.j.: PPR-32754-2/ČJ-2015-990400­
Počet listů: 1

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

k Vašemu dopisu ze dne 21. listopadu 2015, kterým jste vyslovil nesouhlas a znepokojení s průběhem a rozsahem bezpečnostního opatření, které proběhlo u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii v Praze na Albertově Vám sděluji, že omezení, které se týkalo vstupu do vymezeného prostoru, bylo nezbytně časově ohraničené a každý měl možnost přístupu do těchto prostor po skončení bezpečnostního opatření, případně s dostatečným časovým předstihem před jeho konáním. Jednalo se o standardní postup při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby s přihlédnutím ke zkušenostem z let minulých. Přijatá bezpečnostní opatření byla odpovídající aktuální evropské i vnitrostátní bezpečnostní situaci a poznatkům, které měla Policie ČR k dispozici. Činnost Policie ČR a zejména ochranné služby probíhala v čistě profesionální rovině bez jakýchkoliv politických či osobních konsekvencí.

 

Vážený pane předsedo, zákroky při větším nasazení policistů vždy budí pochybnosti o oprávněnosti či přiměřenosti v té či které části společnosti. Právě proto bylo dne 17. listopadu přistoupeno k takovým opatřením, která pokud možno nejšetrněji a v míře co nejmenší omezila ostatní občany, avšak rezignovat na zavedené bezpečnostní standardy při ochraně chráněných osob nelze.

 

Pokud obdržím podnět, svědčící o konkrétním pochybení jednotlivce při prováděném bezpečnostním opatření, se vší vážností a důsledností bude prošetřen. Jako celek Policie ČR splnila úkol k ochraně zdraví, života a majetku osob uložený zákonem.

 

S pozdravem

 

Chovanec

 

 

Vážený pan

Ing. Jiří Domlátil

předseda

Klubu angažovaných nestraníků

Raisova 3

160 00 Praha

 


 

Usnesení ÚR KAN 16.1.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 975 hostů a žádný člen