• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 15.3.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 15. 3. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

5. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 15. 3. 2014

 

Ústřední rada KAN

 1. potvrzuje platnost usnesení ze dvou mimořádných zasedání KAN, a to ze dne 27. 2. 2014 (viz příloha č. 1) a ze dne 13. 3. 2014 (viz příloha č. 2).

 2. vzala na vědomí, že Ing. Miloslav Svoboda odstupuje z kandidátky KAN pro volby do EP 2014, takže pořadí kandidátů se posouvá a výsledné pořadí je uvedeno na kandidátní listině, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení.

 3. bere na vědomí, že pro volby do EP 2014
  1. termín pro předání volebních spotů do ČT a ČRo je konec dubna 2014,
  2. termín pro delegování členů a náhradníků do volebních komisí je 23. dubna,
  3. do 7. 5. mají starostové obcí možnost vyhradit plochy pro vylepování volebních plakátů,
  4. do 8. 5. je možné požádat o vydání voličských průkazů,
  5. chybějící Osvědčení o občanství ČR musí být předána prostřednictvím volebního zmocněnce na MV ČR do 16:00 hodin dne 3.4. 2014 (čtvrtek),
  6. podle § 60 odst. 1 zákona č.62/2003 Sb. o volbách do EP má kandidát do EP nárok, aby mu zaměstnavatel v době od 7. dubna do 22. května 2014 poskytl pracovní volno (avšak) bez náhrady mzdy, přičemž tato doba pracovního volna se považuje za dobu výkonu práce.

 4. prohlašuje: Dnes 15. března, kdy si připomínáme události z roku 1939, protestujeme proti násilnému obsazení Krymu (části území Ukrajiny) neoznačenými vojenskými jednotkami. V této souvislosti upozorňujeme: jestliže si Rusko osobuje právo uspořádat referendum o připojení Krymu k Rusku, pak by i Česká republika mohla požadovat referendum o připojení Podkarpatské Rusi k Česku, což považujeme za stejně absurdní.

 5. žádá
  1. kandidáty KAN do EP, aby poskytli ÚR KAN své fotografie a kontakty (telefon, e-mail),
  2. členy a příznivce KAN, kteří nekandidují do EP, aby do 12. 4. ohlásili členům ÚR tento svůj záměr a poskytli potřebné údaje (jméno, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, jméno obce, v níž bude volební komise působit, adresa Obecního úřadu a jméno starosty - viz Příloha č. 4),
  3. P. Holbu, aby předal do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR „Výroční zprávu o účetnictví KAN za rok 2013" s kladným výrokem auditora.

 6. bere na vědomí, že vystoupení P. Holby v pořadu Politické spektrum na ČT24 (premiéra 8.3.2014) je dostupné na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/video/.

 7. bere na vědomí, že pro komunální volby 2014 bude třeba odevzdat kandidátky patrně již v průběhu července. Kandidatura kteréhokoliv člena KAN (na jakékoliv kandidátce) musí být schválena Ústřední radou KAN. V případě vytvoření koalice s účastí KAN je nutné, aby kandidátní listina byla podepsána dvěma členy předsednictva ÚR KAN.

-----------------------------------------------------------

(přijato 6 hlasy)

Přítomni:Domlátil, Holba, Hučín, Matějka, Protiva, Vlášek

Omluveni: Biro

Hosté: Kolář, Miška

 

Příští řádná schůze ÚR KAN se koná v sobotu 12. dubna 2014 od 11.30 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 Příloha č. 1 Usnesení ÚR KAN 15.3.2014

Usnesení ÚR KAN ze dne 27. 2. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

z mimořádného zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 27. 2. 2014

Ústřední rada KAN

 1. zmocňuje M. Matějku k zaplacení volební kauce ve výši 15 000 Kč za KAN pro volby do Evropského Parlamentu (EP) 2014.

 2. určuje volebním zmocněncem KAN pro volby do EP 2014 pana Bc. Marcela Mišku z Pcher a jeho zástupcem paní MUDr. Evu Špičanovou z Hradce Králové.

 3. stanovila předběžné pořadí kandidátů na kandidátské listině KAN pro volby do EP 2014.

 4. bere na vědomí, že
    • kandidátní listina musí být podána do 16:00 hodin dne 18. 3. 2014

    • do 24. 3. je možné doplňovat a měnit kandidáty

    • 26. 3. bude zmocněnec vyzván k odstranění případných závad

    • do 3. 4. je třeba odstranit závady kandidátky

    • 5. 4. bude kandidátka registrována

    • do 23. 4. mohou kandidující subjekty navrhovat své delegáty do volebních komisí

    • v době od 7. do 21. 5. budou vysílány předvolební spoty kandidujících stran a hnutí v ČT a ČRo

    • ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do EP.

(přijato 4 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Holba, Matějka, Protiva

Omluveni: Biro, Hučín, Vlášek

Hosté: Čumpelík, Svoboda, Šimková

 


Příloha č. 2 Usnesení ÚR KAN 15.3.2014

Usnesení ÚR KAN ze dne 15. 3. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

z 2. mimořádného zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 13. 3. 2014

Ústřední rada KAN

 1. stanovila konečné pořadí kandidátů na kandidátní listině KAN pro volby do Evropského parlamentu (EP) 2014 (viz příloha č. 1 tohoto usnesení

 2. zmocňuje Miroslava Matějku, aby z prostředků KAN uhradil
  a. fakturu za zpracování účetní závěrky KAN za rok 2013 (3000 Kč)
  b. fakturu za zpracování auditu účetnictví KAN za rok 2013 (3000 Kč)

 3. bere na vědomí, že podle § 60 odst. 1 zákona č.62/2003 Sb. o volbách do EP má kandidát do EP nárok, aby mu zaměstnavatel v době od 7. dubna do 22. května 2014 poskytl pracovní volno (avšak) bez náhrady mzdy

 4. žádá členy, aby pro volebního zmocněnce poskytli kontakty (telefonní čísla, e-mailové adresy) na všechny kandidáty z kandidátní listiny KAN pro volby do EP 2014

(přijato 6 hlasy)

Přítomni: Biro, Domlátil, Holba, Matějka, Protiva, Vlášek

Omluveni: Hučín

 Příloha č. 1 Usnesení ÚR KAN 13.3.2014

Konečné pořadí kandidátů na Kandidátní listině KAN
pro volby do Evropského Parlamentu 2014

1. Ing. Radka Poláková

2. Ing. Jiří Domlátil

3. Bc. Alexis Katakalidis

4. Vladimír Hučín

5. Zdeňka Mašínová

6. Ing. Pavel Holba CSc.

7. PaeDr. Daniela Hinajosa

8. Bc. Romana Šimková

9. MUDr. Karel Protiva

10. Ing. Natalie Přibíková

11. Ing. Miloslav Svoboda

12. Zbyněk Horváth

13. Jiří Čumpelík

14. Martin Vadas

15. Barnabáš Bíro

BPP (1965)

KAN (1945)

BPP (1988)

KAN (1952)

BPP (1933)

KAN (1940)

BPP (1965)

KAN (1988)

KAN (1951)

BPP (1940)

KAN (1939)

BPP (1969)

KAN (1945)

BPP (1953)

KAN (1945)

16. JUDr. Ing. Marek Dufek

17. Ing. Miroslav Matějka

18. Mgr. Jiří Rezek

19. Prof. Ing. Jaroslav Šesták DSc.

20. Josef Vlášek

21. David Navara

22. PhDr. Vladimír Kříž

23. JUDr. Jaroslav Šikula

24. Ing. Alois Bláha

25. Ing. Josef Kolář

26. Jana Slánská

27. Rudolf Kvíz

28. Anastázie Kopřivová

29. Václav Konzal

30. Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc.

BPP (1973)

KAN (1967)

BPP (1951)

BPP (1938)

KAN (1934)

BPP (1976)

BPP (1951)

BPP (1945)

BPP (1952)

KAN (1942)

BPP (1943)

BPP (1939)

BPP (1936)

BPP (1931)

BPP (1940)

 


 Příloha č. 3 Usnesení ÚR KAN 15.3.2014

 

Kandidátní listina KAN pro volby do EP 2014 viz příloha

 


 Příloha č. 4 Usnesení ÚR KAN 15.3.2014

Formulář k delegování zástupce politického hnutí KAN do okrskové volební komise

(při volbách do Evropského parlamentu ve dnech 23-24. května. 2014) 

KDE:

v OBCI/Městské části: .................................................................................

pro volební okrsek (znáte-li) : ............................................................ ............

jméno starosty obce/městské části (znáte-li): ......................................................

KDO:

Jméno a příjmení zástupce KAN : ......................................................................................

data narození: .......................................................

kontaktní telefon: ........................................................

e-mailová adresa (nepovinná): .........................................................

adresa trvalého bydliště: ...................................................................................................................

jiná kontaktní adresa (pokud je potřebná): ..........................................................................................

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nárocích členů okrskových volebních komisí jsou uvedeny viz zvláštní příloha

 


 

Usnesení ÚR KAN 15.3.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 166 hostů a žádný člen