• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 15.10.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

21. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 15. 10. 2016
 

Ústřední rada KAN

 

  1. děkuje všem členům KAN, kteří se aktivně zúčastnili krajských voleb a kandidovali za KAN na kandidátkách Koruny České;

  2. považuje za účelové tvrzení, že bilance státního rozpočtu je zcela vyrovnaná, publikované těsně před letošními krajskými a senátními volbami. V ÚR KAN převládá názor, že příznivý stav byl uměle vytvořen manipulací s výdaji a příjmy. Ministr financí Andrej Babiš spojil toto oznámení s vrcholící volební kampaní tak, že jeho politické hnutí získalo větší přízeň voličů;

  3. vyslechla informaci předsedy Domlátila o jeho dopisu představitelům dalších demokratických neparlamentních stran za účelem domluvy na společném postupu ve věci novel volebních zákonů a zákona o politických stranách a hnutích – viz Příloha č. 1;

  4. bere na vědomí informaci Koruny České - JUDr. Petra Krátkého o přípravě připomínek k novelám volebních zákonů dle bodu 3 tohoto usnesení;

  5. vyzývá opětovně všechny členy KAN, aby navrhli kandidáty do ÚR a RRK a zároveň je vyzývá, aby se sněmu KAN dne 26. listopadu 2016 zúčastnili.

 

Přijato pěti hlasy.

 

Přítomni: Domlátil, Kolář, Matějka,  Miška, Protiva

Omluveni: Bíro, Hučín

Host: Hamáček

 


 

Usnesení ÚR KAN 15.10.2016 MS Word formát Microsoft Word

 


Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN z 15.10.2016

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

založený v r. 1968

 

Praha, 28. září 2016

Vážení demokraticky smýšlející občané,

političtí partneři, přátelé, příznivci,

 

Klub angažovaných nestraníků, jeho celorepubliková Ústřední rada, se 17. září 2016 zabývala politováníhodnou skutečností, že Poslanecká sněmovna letos v létě na svých zasedáních (č.48. a č.49.) schválila návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a návrhy novel zákonů o volbách, a to jasnou většinou hlasů.

Podle našeho mínění má být zmíněnými novelami zákonů (po schválení Senátem a po velmi pravděpodobném podepsání prezidentem ČR) ve skutečnosti uzákoněna větší nadřazenost zavedených parlamentních stran zejména nad malými mimoparlamentními politickými subjekty a v zásadě odstraněny rovné podmínky jejich politické soutěže. Politické strany a hnutí v současnosti zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR „na věčné časy a nikdy jinak“ tak učinily v tichosti, za mediální clonou odvádějící pozornost k problémům již dlouho omílaným. Z mocenských pozic, kam je vynesla naše slabá demokracie, nejmocnější strany tuto demokracii přidusily tak, aby jejich možné následovnice neměly stejnou možnost.

Rázný antidemokratický krok parlamentních stran (zejména těch vládních) podrobněji a srozumitelněji popsal pan F. Matějka ve svém blogu na e-adrese :

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053

Předpokládáme vážení přátelé, že Vás vesměs nenechá v nečinnosti uvedený postup Poslanecké sněmovny proti malým demokratickým a nesubvencovaným politickým subjektům, resp. totalitářský postup proti jakýmkoli novým očistným politickým snahám a myšlenkám.

V zájmu každého z našich politických subjektů se dohodněme na jednotném postoji či akci, která může vyústit například v legitimní ústavní stížnost. Za Klub angažovaných nestraníků můžeme přislíbit, že se přidáme ke každé iniciativě směřující k obraně demokratických principů řízení České republiky a její občanské společnosti.

 

S díkem za pochopení a Vaši dobrou vůli,

 

Ing. J. Domlátil, předseda a Ing. M. Matějka, místopředseda Ústřední rady Klubu angažovaných nestraníků

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 960 hostů a žádný člen