• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 14.9.2013

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 14. 9. 2013

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

8. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 14. 9. 2013

 

Ústřední rada KAN

  1. schválila samostatnou kandidátku KANu do parlamentních voleb 2013 v Pardubickém kraji – samostatná příloha.

  2. schválila jako volebního zmocněnce KANu JUDr. Jana Říhu z Pardubic a jako náhradníka zmocněnce Ing. Jaroslava Bezděka z Olomouce.
  3. pověřila Mgr. Josefa Koláře, aby v hotovosti uhradil z finančních prostředků KANu volební kauci za KAN v Pardubickém kraji ve výši 15 000,- Kč a to složením na zvláštní účet č.: 96014-7827561/0710 vedeného u pobočky ČNB v Hradci Králové.

  4. schválila kandidaturu člena ÚR KAN Ing. Jiřího Machače na kandidátce politického hnutí Změna ve Středočeském kraji v parlamentních volbách 2013. Ing. Machačovi byla tato kandidatura nabídnuta ze strany politického hnutí Změna.

  5. rozhodla o změně termínu příští schůze ÚR z 19. 10. na sobotu 12. října 2013.

  6. vyhlásila 23. listopadu 2013 jako termín pro konání (volebního) XXII. sněmu KAN a stanovila tento klíč pro určení delegátů sněmu: delegátem může být každý řádný člen KAN, který má zaplacené příspěvky za rok 2013.

  7. pověřila Ing. Domlátila aby zajistil místo konání XXII. sněmu KAN v restauraci „U pramene" (vulgo „Saigon") v samostatném objektu Koliby v Praze 6 – Bubenči na den 23. listopadu 2013.-----------------------------------------------------------

 

(přijato všemi 8 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hučín, Kolář, Machač, Matějka, Protiva, Svoboda, Vlášek.
Omluveni: Holba

 

Příští schůze ÚR KAN. sobota 12. října 2013 od 11.10 v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha k Usnesení ÚR KAN ze dne 14. 9. 2013

 


Usnesení ÚR KAN 14.9.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1042 hostů a žádný člen