• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 14.3.2015

 

ÚSTŘEDNÍ  RADA  KLUBU ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

5. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 14. 3. 2015

 

Ústřední rada KAN

 

 1. vzala na vědomí
  informaci, že auditorská zpráva o hospodaření KAN v roce 2014 je hotová a u auditora připravená k vyzvednutí.

 2. pověřuje
  Miroslava Matějku, aby vyzvedl auditorskou zprávu o účetnictví KAN a zajistil její předání Poslanecké sněmovně.

 3. zmocňuje
  Miroslava Matějku, aby z prostředků KAN uhradil
  a) fakturu za zpracování účetní závěrky KAN za rok 2014;
  b) fakturu za zpracování auditu účetnictví KAN za rok 2014.

 4. podporuje
  návrh znovuzavedení branné povinnosti občanů ČR s tím, že by zdravotně způsobilí muži a ženy po dosažení plnoletosti, prošli základním vojenským výcvikem v délce nejméně dvou měsíců.

 5. se pozastavuje
  nad vraždou Borise Němcova - dalšího v řadě zavražděných ruských politických odpůrců vlády týchž představitelů Ruské federace a nad způsobem, jakým je řízeno vyšetřování případu.

 6. diskutovala
  o námětech na dosažení programových cílů podle článku II. Stanov KAN. Ústřední rada vyzývá členskou základnu k diskuzi formou elektronické korespondence v rámci KAN o možnostech a způsobech plnění tohoto programu. Dílčí závěry z všeklubové diskuze přijme ÚR KAN dne 18. dubna 2015.

 

Schváleno

pro = 4 hlasy; proti = 0 hlasů; zdrželi se = 0;

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Miška.

Omluveni: Hučín, Matějka, Protiva.

 


 

Termín příštího řádného zasedání ÚR KAN :
 

18. dubna 2015 v restauraci U parašutistů v Praze 2, Resslově ulici 7, ve 12,00 hodin

 


 

Usnesení ÚR KAN 14.3.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 959 hostů a žádný člen