• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 14.2.2015

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 14. 2. 2015

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

4. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 14. 2. 2015

 

Ústřední rada KAN

  1. uctila minutou ticha památku zesnulé členky KANu paní Dagmar Kolaříkové, bývalé dlouholeté předsedkyně Rozhodčí a revizní komise;

  2. schvaluje Výroční finanční zprávu KANu za rok 2014;

  3. schvaluje plnou moc KANu k zastupování před správcem daně z důvodu podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a souvisejících písemností za zdaňovací období 2014, vystavenou pro zmocněnce Ing. Jindřišku Pejšovou, ev. č. 4836;

  4. s obavami sleduje vývoj válečné situace na Ukrajině. ÚR je velmi skeptická ke způsobu dodržování poslední dohody uzavřené v Minsku dne 12. 2. 2015. ÚR je přesvědčena, že míru se nedosáhne bez trvalého silného tlaku na Ruskou federaci;

  5. reaguje na úvodní článek o KANu v elektronickém zpravodajství J. Šinágla z 21. 1. 2015 – viz. příloha č. 1 usnesení.

    ÚR KAN se napříště již nebude vyjadřovat k falešným materiálům a k účelově vykonstruovaným tvrzením, ani nebude reagovat na příp. jiné podobné projevy neslučitelné s publikační etikou.

 
-----------------------------------------------------------

(přijato 4 hlasy, k bodu 5 se zdržel M. Matějka)
 

Přítomni: Biro, Domlátil, Kolář, Matějka, Holba (krátce)

Omluven: Hučín, Miška, Protiva

 

Pro příští jednání ÚR KAN je zamluven stůl na sobotu 14. března 2015 od 12 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


Příloha č. 1 - bod 5 usnesení

 
ÚR KAN konstatuje, že Jan Šinágl (IČO 22848347) dne 21. ledna 2015 uveřejnil ve svém zpravodajstvi na elektronickém portálu sinagl.cz úvodní článek s nepodloženým tvrzením a s domněnkami o Klubu angažovaných nestraníků, pod nadpisem zesměšňujícím jméno KAN.

ÚR KAN upozorňuje, že autor textu Jan Šinágl nevyšel ze skutečnosti ve svých zásadních sděleních, přičemž bezdůvodně nařkl KAN z pasivity a netečnosti ke kontroverznímu filmovému dílu L.Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje". Jak je patrné i z pozdějších úprav a z jeho doplnění původního textu, autor si mohl včas a snadno opatřit stanovisko Ústřední rady KAN schválené 17.1.2015, příp. i jeho starší podklad.

Druhým názorným příkladem nepřípustně neetické manipulace s fakty J.Šinágla je popisek a úvodní fotografie: „Výjezdovka SNB Přerov - poručík SNB Vykoukal a spolupracovník SNB Hučín jezdí zatýkat Přerovské občany za držení zbraní 1972-1973. Ilustrační foto."

Na obrázku ilustrujícím uvedené tvrzení je na ulici s tramvajovou trolejí muž v uniformě příslušníka SNB u vozidla Veřejné bezpečnosti, za nímž je část postavy člena KAN Vladimíra Hučína, na „fotografii" asi pětapadesátiletého. Kromě faktu, že v roce 1972 bylo Hučínovi 20 let a ne přes padesát, i z různých technických znaků lze spolehlivě poznat, že se jedná o nedokonalou elektronickou koláž, resp. fotomontáž, která běžného čtenáře klame a svádí k mylné důvěře k tvrzením autora. Ty jsou v příkrém rozporu s popisem kauzy nepovoleného ozbrojování komunistických kádrů, jaký uvedl V.Hučín na více místech v minulosti.

KAN se napříště již nebude vyjadřovat ke zfalšovaným materiálům a k účelově vykonstruovaným tvrzením či urážkám, nebude už reagovat ani na jiné podobné projevy neslučitelné s publikační etikou.

Sedmačtyřicetiletá prestiž KANu jako seriozního antitotalitního hnutí je založená na mínění přirozeně vzdělaných lidí, kteří kromě odborných poznatků též z vlastních životních zkušenosti vědí, že neodpovídat na dotírání a dotazy nejenže není neslušné, ale je nutné v zájmu neplýtvání časem a zachování zdravého rozumu. ÚR KAN odmítá demagogické tvrzení, že mlčení je souhlasem. Pečlivý pozorovatel a čtenář schopný vlastního úsudku se může sám přesvědčit, co je trvalou snahou a cílem nelhostejných lidí, sdružených v Klubu angažovaných nestraníků.
 


Usnesení ÚR KAN 14.2.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 169 hostů a žádný člen