• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 14.1.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

3. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 14.1.2017
 

Ústřední rada KAN

  1. děkuje všem členům KAN, kteří podle tradičních programových priorit KAN v předcházejícím roce 2016 šířili názory a myšlenky demokracie, spravedlnosti, racionality a slušnosti, a všem, kteří se aktivně účastnili práce pro KAN. Do letošního roku členům a příznivcům KAN přeje pevné zdraví a štěstí v soukromém životě a také mnoho energie pro další politickou práci v duchu demokratických idejí KAN;

  2. bere na vědomí informaci B. Hamáčka o stavu přípravy informačního a diskusního fóra KANtorské listy a o způsobu jeho užívání;

  3. doporučuje, aby se KAN zúčastnil sněmovních voleb v roce 2017 vlastní kandidátkou KAN alespoň v jednom volebním kraji. Přitom bere na vědomí zdrženlivé stanovisko partnerských politických stran KČ a KONS k volební kampani vedené jen v některých krajích;

  4. pochybuje o velké užitečnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám nově zřízeného na Ministerstvu vnitra ČR, které má posuzovat míru pravdivosti informací šířených ve veřejném a v kybernetickém prostoru. Centrum patrně nesplní naděje do tohoto útvaru vkládané;

  5. souhlasí s návrhem J. Domlátila, aby zpráva o činnosti KAN od 29.11.2014 do 26.11.2016 byla přechodně uvedena i mezi aktualitami na úvodní stránce www.kan.cz;

  6. bere na vědomí informaci JUDr. Petra Krátkého z Koruny České o zdržení v přípravě stížnosti a připomínek k novelám volebních zákonů;

  7. oznamuje, že KAN založil zvláštní transparentní účet určený k přijímání darů, čímž splnil novou zákonnou povinnost dle novely zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích – číslo účtu otevřeného u ČSOB, a.s. je 277916724, kód banky 0300;

  8. upozorňuje členy KAN na povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2017 v termínu do 31. ledna 2017 – členské příspěvky ve výši 600,- Kč pro pracující a 120,- Kč pro nepracující. Příspěvky je možné poslat resp. převést na známý běžný účet KAN číslo 255188834 / 0300.

 

Přijato šesti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Matějka, Miška, Pochman, Protiva

Omluveni: Hamáček

 


 

Usnesení ÚR KAN 14.1.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 978 hostů a žádný člen