• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 13.12.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 13. 12. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

2. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 13. 12. 2014

 

Ústřední rada KAN

  1. schválila dokument: Kdo jsme a co chceme uvedený příloze č. 1 tohoto usnesení;

  2. přijala za členku KANu s účinností od 1. 1. 2015 Ing. Natálii Přibíkovou, která splnila podmínky členství v KANu;

  3. se pozastavila nad způsobem „informování – neinformování“ veřejnosti případu opakovaných výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích. Soucítíme s obyvateli okolních obcí, kteří jsou opakovaně vystěhovávání ze svých domovů a omezováni na svých osobních právech. Vyjadřujeme účast rodinám obětí výbuchů. Vyzýváme vládu ČR k vyšetření těchto událostí a k přijetí takových opatření, aby k těmto událostem již nikdy nedošlo;

  4. pověřila předsedu KAN J. Domlátila a místopředsedu M. Matějku přípravou dopisů na Ministerstvo vnitra ČRdůvodu nahlášení nově zvolených členů předsednictva KANu a z důvodu registrace změny stanov KAN;

  5. stanovila termíny dalších zasedání ÚR KAN 1. pololetí roku 2015: 17. ledna, 14. února, 14. března, 18. dubna,  2. května – výjezdní zasedání ÚR v Plzni, 30. května, 27. června 2015.

 
-----------------------------------------------------------

(schváleno 6 hlasy)
redakce Matějka
 

Přítomni: Biro, Domlátil, Kolář, Matějka, Miška, Protiva

Omluven: Hučín

 

Pro příští jednání nově zvolené ÚR KAN je zamluven stůl na sobotu 17. ledna 2015 od 12 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 

Příloha č. 1 Usnesení Ústřední rady KAN 13.12.2014

 

Kdo jsme a co chceme

 

Vážení přátelé,

 

Klub angažovaných nestraníků (KAN) založili v roce 1968 vzdělaní mladí lidé, aby sdružili lidi přemýšlející politicky svobodně bez ideologického omezení. KAN byl prvním subjektem, který po roce 1948 veřejně kritizoval totalitní systém Národní fronty a mocensky vynucenou vedoucí pozici Komunistické strany Československa. Proto byl KAN po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy již na počátku září 1968 zakázán.

 

KAN znovu zahájil svou činnost na jaře 1990. Pro zdravý vývoj společnosti, obnovení a udržení demokracie požadoval, aby byly napraveny křivdy a odsouzeny zločiny, spáchané v dobách totality. Dluh státu v této oblasti trvá, plodí další morální i hospodářské škody a zvyšuje nebezpečí zvratu k nové totalitě.

 

KAN se drží kulturních a humanitních zásad křesťansko-židovské a antické civilizace, v níž vidí nezbytnou podmínku pro zachování moderní lidské společnosti v Evropě či Americe. Z těchto civilizačních principů vychází KAN při hodnocení a řešení věcí; např. migrace lidí mezi kontinenty a problémů s národnostními menšinami a etniky pohrdajícími kulturními, mravními a humanitními hodnotami tradovanými na novém území.

 

KAN se přitom staví proti každé formě (tj. i pozitivní) diskriminace kohokoli a kdekoli, zastává se práv jednotlivců na důstojný život a spravedlnost. KAN vychází ze zkušenosti, že pokrok může přinést jen poctivá soutěž popř. tříbení myšlenek v diskusi při vzájemném respektu a plné svobodě projevu.

 

KAN vyzývá bezpartijní občany, kteří ctí tyto zásady, aby se aktivně angažovali a nepřihlíželi nečinně úpadku společnosti a všeobecnému rozkladu státní správy a demokratického fungování institucí ČR. Klub angažovaných nestraníků jim ke spolupráci otvírá svou horizontálně organizovanou strukturu. Hrozba zániku demokracie v naší zemi je stále živá.

 

Děkuji.

 

 

                                                                                              Ing. Jiří Domlátil

                                                                                              předseda KAN

 


Usnesení ÚR KAN 13.12.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1031 hostů a žádný člen