• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.9.2015

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

10. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 12. 9. 2015

Ústřední rada KAN

  1. bere na vědomí informaci o schůzce zástupců monarchistické strany Koruna Česká, Konzervativní strany a KAN, které se dne 19. srpna zúčastnili členové ÚR KAN J. Domlátil a M. Matějka. Pro vzájemnou shodu v principiálních postojích a názorech na zachování zdravé lidské společnosti ÚR považuje za účelnou a prospěšnou další spolupráci a sbližování KAN s politickými stranami KČ a KONS včetně spolupráce volební;

  2. ÚR KAN již před volbami do Evropského parlamentur. 2014 a dále v usnesení ÚR ze dne 27. 6. 2015 varoval před eskalací vlny uprchlíků do střední Evropy, kdy byla tato skutečnost médii a politiky v ČR bagatelizována a nyní jsme smutnými svědky předvídaných událostí. Naše zem není ekonomicky připravena na tento neustále se stupňující nápor uprchlíků. Pokud je nedokážeme zastavit na hranicích, nechytejme je do uprchlických táborů v ČR, ale poskytněme jim eskortu do jejich země zaslíbené – Německa;

  3. schvaluje rezignaci na zapojení KANu jako právnické osoby do rámce Bloku proti islámu z.s., vytvořenému na schůzi příznivců spolku Islám v ČR nechceme, z.s dne 6. 6. 2015 v Praze, Dolních Počernicích z důvodu nastávající spolupráce Bloku proti islámu s jinými, pro KAN nedůvěryhodnými subjekty;

  4. pověřuje místopředsedu M. Mišku tím, aby usnesení ÚR KAN uvedené v bodě 3. oznámil zástupcům Bloku proti islámu z.s.;

  5. rozhodla, že příští jednání ÚR KAN dne 10. října 2015 se bude konat v Přerově od 13,00 hodin (místo konání bude upřesněno). ÚR zve k účasti členy, zejména ty, kteří žijí na Moravě;

  6. pověřuje člena ÚR KAN Vladimíra Hučína technicko-organizačním zajištěním jednání ÚR KAN dne 10. října v Přerově včetně zajištění noclehu pro zájemce a společné exkurze do přerovského podniku KAZETO.

(přijato 5 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Kolář, Matějka, Miška, Protiva

Omluveni: Bíro, Hučín

Host: B. Hamáček


Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 10. října 2015 od 13:00 hodin v Přerově (místo bude upřesněno).


Usnesení ÚR KAN 12.9.2015 MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1053 hostů a žádný člen