• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.4.2017

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

mimořádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 12.4.2017
 

Ústřední rada KAN

  1. vyslechla informaci M.Matějky a J.Domlátila o jejich schůzce s členy KAN v Přerově 10.dubna 2017, která časově navazovala na pohřeb politického vězně, dlouholetého člena KAN, a charakterního člověka, Ing. Františka Cigánka;

  2. prodiskutovala informace M.Matějky, B.Hamáčka a J.Domlátila o posledním vývoji spolupráce politických subjektů „3K" při přípravě podpory pravicové parlamentní strany ve volbách do Poslanecké sněmovny, zprávu M.Matějky a J.Domlátila o schůzce s vedením této strany a sdělení přítomných členů ÚR o zkušenostech ze získávání vhodných kandidátů na poslance;

  3. rozhodla na základě informací (uvedených v předcházejícím bodu) pozastavit alternativní přípravu vlastních samostatných kandidátek KAN a pokračovat jen ve společné předvolební spolupráci v rámci formace „3K" směrem k podpoře vybrané parlamentní strany;

  4. projednala návrh společného veřejného prohlášení KČ, KONS a KAN;

  5. pověřila J.Domlátila, aby zformuloval podstatné připomínky členů Ústřední rady a zasadil se o jejich začlenění do konečného textu Prohlášení;

  6. vzala na vědomí informaci M.Matějky, B.Hamáčka a J.Domlátila o jejich setkání s mediálně známou osobou a vítá její získání na kandidátku podporované parlamentní strany;

  7.  děkuje M.Matějkovi za zajištění účetnictví KAN v roce 2016, za zajištění výroční finanční zprávy a zprávy auditora;

  8. doporučuje, aby členové ÚR KAN přinesli údaje o nominovaných kandidátech na pravidelné jednání ÚR KAN 22.4.2017.

 

Přijato 5 hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva.

Omluveni: Bíro, Pochman

 


 

Usnesení ÚR KAN 12.4.2017 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1020 hostů a žádný člen