• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.4.2014

 

Usnesení ÚR KAN ze dne 12. 4. 2014

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

6. řádné zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 12. 4. 2014

 

Ústřední rada KAN

 1. schvaluje změny kandidátní listiny KAN pro volby do Evropského parlamentu 2014 (viz příloha č. 1);

 2. vzala na vědomí informaci o registraci kandidátní listiny KAN do voleb do Evropského parlamentu Ministerstvem vnitra a vylosované volební číslo 3. V této souvislosti děkuje volebnímu zmocněnci Bc. Marcelu Miškovi za jeho práci pro KAN;

 3. bere na vědomí v souvislosti s volbami do EP 2014
  1. informaci o pořadech v Českém rozhlase a České televizi, ve kterých budou vystupovat kandidáti KANu do voleb do EP 2014 (viz příloha č. 2) a pověřuje Jiřího Domlátila zajištěním účasti kandidátů KAN v těchto pořadech;
  2. informaci o volebních spotech KANu pro Český rozhlas a Českou televizi a pověřuje Josefa Vláška zajištěním spotu KAN pro Český rozhlas a Jiřího Domlátila zajištěním spotu KAN pro Českou televizi;
  3. informaci, že lídr kandidátky do EP 2014 Ing. Radka Poláková je v období od 30. 4. 2014 do 10. 5. 2014 na dlouhodobě plánované zahraniční dovolené

 4. schvaluje delegáty KAN do okrskových volebních komisí

 5. schvaluje Výzvu KAN (viz příloha č. 3) Volební program KAN pro volby do EP 2014 (viz příloha č. 4) a stanovuje tři hlavní priority programu KAN pro volby do EP 2014:
  1. Právo - ústavní smlouva (soudnictví, občanské poroty atd.); Evropa měst a regionů
  2. Evropská unie jako „Evropa měst a regionů"
  3. Evropská civilizace a kultura (ochrana civilizačních a kulturních hodnot, imigrační politika, atd.)

 6. bere na vědomí, že kniha Jiřího Růžka (bývalého ředitele BIS) lživě dehonestuje místopředsedu KANu Vladimíra Hučína – viz. http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/810
   
 7. bere na vědomí, že Nadační fond angažovaných nestraníků spolu se Společností Antonína Švehly a Asociací soukromého zemědělství ČR udílejí ceny Antonína Švehly a to ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 15,30 hodin v Knihovně Antonína Švehly, Slezská 7, Praha 2

 8. bere na vědomí, že na akcích Dny Evropského filmu bude vystupovat místopředseda KANu p. Vladimír Hučín – jeden ze tří hlavních postav filmu Sametoví teroristé – viz. http://www.eurofilmfest.cz/filmy/sametovi-teroriste.html

 
-----------------------------------------------------------

(přijato 6 hlasy)

Přítomni:Biro, Domlátil, Holba, Hučín, Matějka, Protiva, Vlášek

Omluveni: Protiva

Hosté: Kolář, Miška

 

Příští řádná schůze ÚR KAN se koná v sobotu 17. května 2014 od 11.30 hodin v restauraci U Parašutistů v Resslově ulici č.7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C „I.P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“) - zasedáme v lokále.

 


 Příloha č. 1 Usnesení ÚR KAN 12.4.2014

Kandidátní listina KAN pro volby do EP 2014 viz příloha


Příloha č. 2 Usnesení ÚR KAN 12.4.2014

POŘADY ČESKÉHO ROZHLASU, VE KTERÝCH BUDOU VYSTUPOVAT ZÁSTUPCI KANU

Datum             Čas                             Stanice                      Pořad                                   Zástupce KAN

27. 4. 2014      18:10 – 19:00             ČR Plus                    Názory a argumenty            Poláková

2. 5. 2014        17:45 – 17:53             ČR Plus                    Den podle                             Domlátil

2. 5. 2014        21:05 – 21:30             Radiožurnál              Stalo se dnes                        Protiva

6. 5. 2014        14:00 – 16:00             Regionální stanice   Předvolební vizitky              Poláková

19. 5. 2014      17:05 – 18:30             Radiožurnál              Předvolební speciál              Poláková

POŘADY ČESKÉ TELEVIZE, VE KTERÝCH BUDOU VYSTUPOVAT ZÁSTUPCI KANU

Datum             Čas                          Stanice       Pořad                                               Zástupce KAN

19. 4. 2014      11:05 – 11:31          ČT 24          Politické spektrum                         Poláková

                        22:05 – 22:31

5. 5. 2014        17:00 – 17:12          ČT 24         10 minut rozhovor s kandidátem    Domlátil

16. 5. 2014      22:00 – 22:56          ČT 24         Události, komentáře                        Poláková

 


 Příloha č. 3 Usnesení ÚR KAN 12.4.2014

Výzva KAN pro volby do EP 2014 viz příloha


 Příloha č. 4 Usnesení ÚR KAN 12.4.2014

 Volební program KAN pro volby do EP 2014 viz příloha


 

Usnesení ÚR KAN 12.4.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 992 hostů a žádný člen