• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.12.2015

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

13. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 12. 12. 2015

Ústřední rada KAN

 1. sleduje kauzu europoslance soudruha M. Ransdorfa spojenou s více než 350 miliony CHF ve švýcarské Zürcher Kantonalbank. Soudruh Ransdorf předkládá a neustále opakuje neuvěřitelná „vysvětlení". Je zarážející, jakého prostoru se dostává s. Ransdorfovi v hromadných sdělovacích prostředcích, a tak často (prakticky v každé zpravodajské relaci), až to naplňuje poučku Josefa Goebbelse, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou;

 2. nesouhlasí s usnesením vlády týkající se omezení získání zbrojního průkazu pouze na dobu pěti let s účelovým poukázáním na případ usmrcení osmi osob v Uherském Brodu, kdy ve skutečnosti došlo k totálnímu selhání policie. Vládní návrh je zvlášť nepatřičný v dnešní době zvýšeného nebezpečí a ohrožení obyvatel naší země;

 3. projednala petici na obranu a přijetí 153 křesťanů ukrývajících se v iráckém Erbílu a vyzývá členy KANu, aby svými podpisy podpořili tuto petici viz.: http://www.petice24.com/153_kesan_v_erbilu

 4. schvaluje a souhlasí s „otevřeným" dopisem ze dne 21. 11. 2015 ministru vnitra Chovancovi k událostem 17. 11. 2015, který za KAN podepsal předseda J. Domlátil – viz. Příloha č. 1 k tomuto usnesení;

 5. pověřuje J. Domlátila, aby urgoval odpověď ministra vnitra na otevřený dopis, pokud nebude doručena do konce roku 2015;

 6. bere na vědomí informaci J. Domlátila o postupu Magistrátu hl.m. Prahy, kdy úřad přijímá a potvrzuje ohlášení svolavatelů shromáždění na území Prahy a o souvislostech s ohlášením shromáždění na podporu prezidenta Zemana letos na Albertově – viz. Příloha č. 2 k tomuto usnesení;

 7. bere na vědomí návrh doplnit program KAN o záměr (cíl) zakázat zveřejňování předvolebních průzkumů po termínu pro podání kandidátek politických stran a hnutí;

 8. opětovně projednala návrh M. Matějky uspořádat v r. 2018 slavnostní konferenci k 50. výročí založení KANu a souhlasí s tímto návrhem a pověřuje M. Matějku, aby prověřil organizační zabezpečení této konference;

 9. s lítostí omluvila neúčast čestného předsedy P. Holby na dnešním jednání ÚR KAN ze zdravotních důvodů, a přeje mu brzké uzdravení;
 10. vyslovila poděkování předsedovi KANu J. Domlátilovi za reprezentaci KANu v pořadu Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty vysílaném dne 24. 10. 2015 – viz.: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3521237

 11. bere na vědomí informaci Vladimíra Hučína o termínu jednání odvolacího Vrchního soudu v Olomouci dne 20. 1. 2016 ve 13,30 h ve věci žaloby V. Hučína na bývalého ministra vnitra ČR T. Hradílka, který označil válečného veterána V. Hučína za teroristu a za pachatele doposud neobjasněných bombových útoků v Přerově, a vyslovuje mu svou podporu.

 

(přijato 7 hlasy - s výjimkou bodu 2, proti jehož schválení hlasoval Protiva)

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hučín, Kolář, Matějka, Miška, Protiva

Host: Hamáček

 


 

Termín nejbližšího řádného zasedání ÚR KAN: sobota 16. ledna 2016 od 12,00 hodin v restauraci U Parašutistů (zasedáme v zadním lokále) v Resslově ulici č. 7 v Praze 2 (Doprava: metrem B do stanice „Karlovo náměstí“, nebo tramvají č. 22 od stanice metra C„ I. P. Pavlova“ do zastávky „Karlovo náměstí“)

 


 Příloha č.1 (k usnesení ÚR KAN ze dne 12.12.2015)

 „otevřený dopis“

Milan Chovanec, ministr vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR,

Praha 7, Nad Štolou 3

Praha, 21.listopadu 2015

 

Vážený pane ministře,

dovolujeme si ostře protestovat proti zákroku Policie ČR 17.11.2015 v Praze 2, v areálu budov University Karlovy na Albertově, kde ozbrojené jednotky policistů (jak v uniformách tak i v civilním přestrojení) po několik hodin bránily snaze studentů společně vzpomenout na tamější události před dvacetišesti a šestasedmdesáti roky, a položit květiny k příslušné pamětní desce.

S velkým znepokojením zjišťujeme, že Vaším úřadem řízená Policie ČR bránila veřejnosti v přístupu na místa přímo spojená s protitotalitním odporem studentstva, a to v zájmu soukromé akce paní Jeleny Vičanové, provázané se skrytou extrémistickou skupinou lidí, kteří se nazývají Skuteční přátelé Ruska.

Přestože formálně jde o veřejný prostor, zábor komunikace v univerzitním kampusu pražského novoměstského Albertova pro ozbrojenou akci na ochranu vybraných politických uskupení považujeme za zásah do akademických svobod.  

Vážený pane ministře, veřejnost a právě studenti mají prvořadě právo po svém vzpomenout buditelských studentských akcí v jejich univerzitním kampusu. Zákrok provedený s totalitní pohrdavostí cíleně pouze proti nim nelze omlouvat a omluvit ochranou nepřítomného prezidenta republiky, ani kdyby prezident měl k listopadové demonstraci v r.1989 osobní vztah. Miloš Zeman naopak popisem svých údajných zážitků sám dokázal, že na oné demonstraci ve skutečnosti nebyl, přitom navíc zesměšňoval tehdejší dění na Národní třídě. Když vloni na Albertově tvrdil nepravdu o své účasti v revolučním pochodu prezidentům sousedních států a shromážděným, vahou formální autority úřadu prezidenta zneuctil i toto památné místo.

Podobně se zachoval i letos, když vystoupil na předem připravenou tribunu před davem svých obdivovatelů a zároveň odpůrců islámu, jež s památným Albertovem nemají nic společného. Těmto návštěvníkům (na rozdíl od vysokoškolských pedagogů a studentů) armáda policistů nekladla žádné překážky. Jako by policii stačilo, že mezi shromážděnými nejsou nebezpeční vysokoškoláci s květinami. Z toho plyne i logická domněnka, že policisté a bezpečnostní služby znají dobře každého z těch pro-zemanovských odpůrců islámu, když si byli jistí, že v davu nelustrovaných není žádný potencionální atentátník.

Vážený pane ministře, letošní událost nám, nestraníkům s trpkými zkušenostmi s totalitou minulých desetiletí, s pozoruhodnou shodou připomíná šikanu bezpečnostních složek komunistického režimu uplatňovanou proti mladým lidem s nekonformními názory.

Žádáme Vás, abyste z hledisek právních i etických prověřil správnost postupu policistů proti uctění památky 17. listopadu, a prověřil, za jakých okolností příslušný městský úřad vyhradil českému národu drahé  místo v památný den pouze proruské aktivistce, jíž s nepatřičným shromážděním politických uskupení spojuje jenom odpor proti stejné náboženské víře. V souladu s právem na svobodný přístup k informacím žádáme též o sdělení veškerých výdajů na zabezpečovací akci Policie ČR dne 17.11.2015 na Albertově, a kdo je uhradí.   

Sdělte nám prosím bez zbytečného prodlení výsledek nezávislého šetření a zjištění žádaných věci.

Vážený pane ministře, zajistěte prosím personálními opatřeními, aby u nás napříště nebyly policejně šikanováni a na svobodě omezováni nelhostejní občané, jimiž v českých zemích tradičně (1848,1939,1948,1967,1989, 201?) bývají vysokoškoláci, byť pod účelovou záminkou bezpečnostní ochrany - např. před islamistickým terorismem v zahraničí.

 

                   S pozdravem, za Klub angažovaných nestraníků, 

 

Ing. Jiří Domlátil, předseda

160 00 Praha 6, Raisova 3

 


 Příloha č.2 (k usnesení ÚR KAN ze dne 12.12.2015)

 

Poznámky a poznatky k ohlašování manifestací a lidových shromáždění na území hl. m. Prahy podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Pro celé území Prahy ohlášení plánovaného shromáždění přijímá a potvrzuje na Magistrátu hl. m. Prahy odbor živnostenský a občanskosprávní - odd. správních činností a správního trestání, jehož vedoucím je v r. 2015 Mgr. Pavel Štefaňák. Ohlášení se podává zásadně písemně, k tomu lze využít formulář, jenž je možné stáhnout ze stránek MHMP.

Každý bezúhonný občan ČR, popř. právnická osoba, má právo oznámit shromáždění = být svolavatelem shromáždění.

Svolavatel ani pořadatelé jeho akce nesmí účastníky oddělovat a vylučovat ze svého shromáždění, pokud jeho konání je obecním úřadem potvrzeno na veřejném prostranství neohraničeném, tj. ne vymezeném např. plůtkem, ohradníkem, stuhami atd. Pořadatelé svolaného shromáždění mají zachovat volný prostor pro průchod nezúčastněné veřejnosti.

Shromáždění v parcích a na zelených plochách potřebují navíc vyjádření Správy parku, místa se zvýšeným dopravním provozem souhlas odboru dopravy, apod.

Má-li být na shromáždění řečnické pódium, tribuna atd., a ty budou instalovány a odstraněny během ohlášeného shromáždění, pak se nejedná o zábor veřejné komunikace, veř. prostoru.

Pokud však budou pódium, tribuna budovány delší dobu - více dnů, pak se jedná o zábor veřejného prostoru. O takový zábor je nutné (v Praze) požádat úřad příslušné městské části.

Odd. „správních činností ..." se hlásí ke snaze vyhovět i pozdějším svolavatelům shromáždění na stejném místě, a to ve smyslu výkladu zákona o právu shromažďovacím, popř. podle příslušné judikatury. To znamená, že když někdo ohlásí shromáždění např. od 8h do 20h, ale nebude na místě např. ještě ani v 10 hodin, a v 10 hodin tam přijde jiná skupina, na témž místě může proběhnout shromáždění druhé skupiny, která sice ohlásila shromáždění později, ale jeho čas konkrétněji a přesněji - např. od 10h do 13h. Větší šanci - prioritu má tedy shromáždění ohlášené na kratší a přesněji vymezenou dobu ve stejný den na stejném místě.

Obecně se předpokládá určitý vzájemný respekt obou svolavatelů a pořadatelů obou akcií, dává se proto přednost a prostor k jejich vzájemné dohodě o bezkolizní organizaci akcí. Naopak, je-li nebezpečí antagonistických střetů, je na to Policie upozorněna a zapojena ve zvýšené míře.

K Albertovu 17.11.2015 :

Svolavatelka Jelena Vičanová ohlásila „své" shromáždění na celý den 17.11.2015 od 0,0 do 24 hodin.

Jiná skupina občanů později než J.Vičanová ohlásila průvod, procházející stejným veřejným prostorem. Průchod tradičním prostorem obsazeným shromážděním svolavatelky Vičanové a změnu organizace vzájemně dohodly pořadatelé obou skupin až na místě samém, a průvod prý (dle Mgr.Štefaňáka) se shromáždil prošel bez incidentů.

Z informací lze dovodit, že „Blok proti Islámu" ani „Úsvit" svoje vlastní shromáždění neohlásily, jen ke svému vystoupení využily demonstraci na podporu prezidenta M.Zemana, a to určitě se souhlasem svolavatelky Vičanové. Patrně byli na tom vzájemně dohodnuti dostatečně dlouho předem.

Na rozdíl od jiných roků bohužel Universita Karlova ani její studenti letos neohlásili vlastní shromáždění k 17.listopadu na Albertově.

Podle P.Štefaňáka Policie ČR zasáhla proti studentům z vlastní iniciativy, nikoliv na pokyn pořadatelů shromáždění.

Pozn.: Pozoruhodný je fakt, že v roce 2014, kdy na Albertov byli pozváni a kromě prezdenta ČR přišli navíc čtyři prezidenti středoevropských zemí, Policie ČR věnovala mnohem méně času, kapacit a úsilí na zajištění bezpečnosti prostoru oproti údajnému bezpečnostnímu průzkumu téhož místa v roce 2015, kdy byl očekáván jen český prezident Miloš Zeman.

Doporučení pro příště :

Shromáždění, hlavně to 17.11.2016 na Albertově ohlásit přesně půl roku předem, tj. v 0,00 hodin dne 17.5.2016 elektronicky e-mailem, a do 5 dnů toto ohlášení potvrdit na papíru s orig. podpisem svolavatele.

Zkusí KAN sám zajistit Albertov v r.2016?

sepsal J.Domlátil

 


 

Usnesení ÚR KAN 12.12.2015 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1015 hostů a žádný člen