• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.11.2016

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

22. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 12. 11. 2016
 

Ústřední rada KAN

 

  1. schválila návrh programu XXIV. sněmu KAN uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;

  2. schválila návrhy ÚR pro jednání volebního (XXIV.) sněmu KAN: počet členů ÚR = 7 členů; kandidáti ÚR: Biro, Domlátil, Hamáček, Kolář, Matějka, Mikulášek, Miška, Pochman, Protiva; počet členů RRK = 3 členové; kandidáti RRK: Hučín, Rynt, Šimková; moderátor: Miška; návrhová a mandátová komise: Biro, Domlátil; volební komise: Bezděk + podle návrhů z pléna;

  3. vzala na vědomí, že registrace delegátů XXIV. sněmu KAN dne 26. listopadu 2016 bude probíhat od 10,00 h v restauraci U Pramene (vulgo „Saigon"), Praha 6 – sál Koliba. Doprava od stanice metra A „Hradčanská" (nebo „Bořislavka") autobusem č.131 do stanice, „Nemocnice Bubeneč" - zastávka „na znamení";

  4. vyslechla informaci J. Domlátila o rozhlasových (ČRo Plus) besedách se zástupci politických subjektů a souvislostech a o účasti KAN na natáčeních pořadu Názory a argumenty aj.;

  5. je znepokojena současným stavem politické scény, kdy demokratické subjekty ve „středu" a na „pravé" části škály postupně slábnou;

  6. vyzývá opětovně všechny členy KAN, aby se zúčastnili sněmu KAN dne 26. listopadu 2016;

  7. pověřuje J. Domlátila a M. Matějku konečnou redakcí návrhu nových stanov KAN za účelem jejich předložení sněmu KAN;

  8. přijímá pana Michala Plamínka za člena KAN.

 

Přijato pěti hlasy.

 

Přítomni: Bíro, Domlátil, Kolář, Matějka, Protiva

Omluveni: Hučín, Miška

Host: Hamáček, Plamínek

Příloha č. 1:

Návrh programu XXIV. sněmu KAN

 


 

Usnesení ÚR KAN 12.11.2016 MS Word formát Microsoft Word

 


Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN z 12.11.2016

 

 

Návrh programu XXIV. sněmu KAN

svolanému na sobotu 26. 11. 2016 od 10,30 hodin do restaurace U Pramene v Praze 6, Bubenči, Goetheova ulice 25/105 (vchod z Maďarské ulice)

 

Registrace delegátů od 10,00 hodin

 

1. Zahájení (přivítání hostů, volba moderátora, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu)

2. Schválení programu sněmu, jednacího a volebního řádu sněmu

3. Zpráva o činnosti KAN od minulého sněmu KAN včetně zprávy o volbách do EP a komunálních voleb

4. Zpráva o hospodaření KAN od minulého sněmu KAN

5. Návrh a hlasování o změně stanov KAN

6. Návrhy kandidátů do ÚR a RRK a jejich představování

7. Stanovení počtu členů ÚR a RRK

8. Volby do ÚR a RRK

9. Přestávka na oběd (mezitím počítání hlasů)

10. Vyhlášení výsledků voleb do ÚR a RRK

11. První zasedání nově zvolené Ústřední rady a Revizní a rozhodčí komise

12. Vyhlášení výsledků voleb předsedy ÚR, místopředsedů ÚR a předsedy (předsedkyně) RRK

13. Diskuse: Další směřování KAN

14. Příprava usnesení Sněmu a hlasování o jeho přijetí

15. Ukončení XXIV.sněmu KAN a rozloučení s delegáty

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1030 hostů a žádný člen