• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 11.11.2017

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

13. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 11. 11. 2017
 

 

Ústřední rada KAN

 1. zhodnotila spolupráci s 3K v předvolební kampani a spolupráci s TOP09 ve volbách do Poslanecké sněmovny;

 2. děkuje všem voličům KAN za preferenční hlasy pro kandidáty KAN;

 3. děkuje všem kandidátům KAN za přijetí kandidatury a úsilí díky kterému získali preferenční volební hlasy. Ocenila výsledky zejména A.Komerse, a dále M.Plamínka a P. Rynta;

 4. souhlasí s textem poděkování voličům sepsaným předsedou J. Domlátilem, a odsouhlaseným elektronicky jednotlivými členy ÚR. Poděkování je publikováno na webových stránkách www.kan.cz;

 5. odsoudila zlovolný zásah neidentifikované „zásahové" jednotky jak proti protestujícím při předvolebním meetingu prezidenta Zemana v Lipníku nad Bečvou, tak její zadržení člověka, který si dovolil z okna pustit nahlas na počátku shromáždění známou píseň Modlitba pro Martu;

 6. vzala na vědomí výsledky župních voleb ve Slovenské republice, a to s potěšením;

 7. pověřila J. Domlátila zastupováním KANu na celostátním sněmu TOP09 v Praze dne 25. listopadu 2017;

 8. pověřila M. Mišku zastupováním KANu na celostátním sněmu Koruny České v Praze dne 25. listopadu 2017;

 9. diskutovala text takzvané „pařížské výzvy", v níž Konzervativní strana vidí dobrý ideový základ politiky České republiky. Ústřední rada KAN nedospěla k podobnému záměru;

 10. děkuje M. Miškovi a K. Protivovi za vzorné doplňování facebookových stránek KAN.

 

  

Přijato šesti hlasy.

Přítomni: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva.

Omluveni: Pochman

Příští řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 9. prosince v Praze 2.

   


 

Usnesení ÚR KAN 11.11.2017 MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1012 hostů a žádný člen